Formularul D2 (ANAF 2019) – NOTIFICARE/CERERE DE ANULARE a obligațiilor de plată accesorii (PDF inteligent)

3
1021

Multumita colegilor de pe grupul – Contabili pe Facebook (Cornel Grama) – va supunem atentiei cateva consideratii cu privire la – Formularul pdf inteligent D2cu doua functiuni pe site-ul ANAF care se va depune prin Spatiu privat virtual SPV:

NOTIFICARE privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 6 / 2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale
CERERE DE ANULARE a obligaţiilor de plată accesorii, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 6 / 2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

Care e diferenta intre cele doua ?

NOTIFICAREA :

(1) Debitorii îşi exprimă intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit ordonanţei, prin depunerea unei notificări pana la 16.12.2019

a) la registratura organului fiscal central competent;
b) prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
c) prin intermediul serviciului „Spațiu privat virtual”.

Ce face organul fiscal dupa primirea notificarii ?

(2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), organul fiscal procedează la:
a) analiza îndeplinirii de către debitor a obligaţiilor declarative potrivit vectorului fiscal până la respectiva dată. În cazul în care se constată că debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile declarative, organul fiscal îl îndrumă potrivit art. 7 din Codul de procedură fiscală;
b) efectuează stingerile, compensările şi orice alte operaţiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale potrivit art. 24 – 27 din ordonanță.

(3) După depunerea notificării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, organul fiscal emite şi comunică debitorului – decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii și certificatul de atestare fiscală.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

(4) În cazul în care există neconcordanțe între sumele înscrise în certificatul de atestare fiscală și evidența contabilă a debitorului, debitorul poate solicita punerea de acord a acestora în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data comunicării certitficatului de atestare fiscală.
După clarificarea neconcordanţelor, organul fiscal întocmeşte în două exemplare procesul-verbal de punere de acord,, precum și decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii și noul certificat de atestare fiscală.

(5) După întocmirea procesului-verbal de punere de acord sau în cazul în care debitorul nu solicită clarificarea neconcordanțelor în termenul prevăzut la alin. (6), organul fiscal emite decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, precum și adresa de sistare temporară, totală sau parțială, a executării silite adresată instituțiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare și/sau terților popriți care dețin/datorează sume de bani debitorului

PENTRU A DESCARCA PDF-UL INTELIGENT (D2) – CLICK AICI

CEREREA DE ANULARE A ACCESORIILOR

(1) Cererea de anulare a accesoriilor, se soluţionează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.

(2) Anularea obligaţiilor de plată accesorii se solicită de către debitori, inclusiv de către cei care au notificat organul fiscal , în baza unei cereri de anulare a accesoriilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 depusă la registratura organului fiscal central competent, comunicată prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau transmisă prin intermediul serviciului „Spațiu privat virtual”

(3)Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condiţiilor de acordare a anulării, dar nu mai târziu de 16 decembrie 2019 inclusiv.

Ce face organul fiscal dupa depunerea cererii de anulare ?

(4) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal central:

a) analizează îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Cap. II din ordonanţă. În cazul titlurilor executorii emise de alte autorități/instituții publice și transmise organului fiscal în vederea recuperării, organul fiscal central transmite o notificare acestor autorități/instituții pentru ca acestea să emită decizie de anulare a accesoriilor sau decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz;

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

b) emite și comunică, dacă este cazul, decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii, în vederea actualizării obligațiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;
c) reface evidența fiscală în situația în care au fost stinse obligații de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;
d) emite decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 9 la prezenta procedură, sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, prevăzută în anexa nr. 10 la prezenta procedură, după caz.

(5) Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal competent audiază debitorul, potrivit art. 9 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, ocazie cu care îi indică condiţiile ce nu au fost îndeplinite.

ALTE FISIERE DE LA ANAF – PE SITE-UL OFICIAL – CLICK AICI

3 COMENTARII

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.