Care sunt obligațiile echipei de control – în cazul controlului inopinat ?

1
341

In conformitate cu prevederile Codului de Procedura Fiscala (Titlul VI – Controlul Fiscal, Capitolul II – Controlul inopinat), art. 134-135 – va prezentam in cele ce urmeaza cateva informatii de actualitate cu privire la OBLIGATIILE ECHIPEI DE CONTROL, avand in vedere ca la nivelul ANAF se fac din ce in ce mai multe controale de acest fel.

SPERAM SA VA FIE DE FOLOS. ASTFEL:

– Constatările efectuate în urma desfăşurării controlului vor fi prezentate clar şi concis, astfel încât să rezulte motivul de fapt şi temeiul de drept care au stat la baza fundamentării şi stabilirii situaţiilor fiscale de fapt.

– Se vor nominaliza, acolo unde legea prevede, persoanele pentru care există indicii rezonabile că sunt responsabile de faptele constatate. De asemenea, se vor înscrie măsurile operative dispuse contribuabilului pentru respectarea prevederilor legale în materie.

– În susţinerea constatărilor se vor prezenta copii de pe documente justificative: registre, balanţe de verificare, declaraţii fiscale, documente financiar-contabile, situaţii privind starea de fapt constatată şi efectele juridice produse.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

– Dacă este cazul, în situaţiile în care din control au rezultat indicii rezonabile cu privire la existenţa elementelor constitutive ale unei infracţiuni prevăzute de legea penală, constatările se vor consemna într-un proces-verbal separat. În astfel de cazuri se va prezenta şi punctul de vedere al persoanei făcute responsabilă, care va fi anexat la procesul- verbal.

– Se va prezenta în sinteză şi punctul de vedere al reprezentantului legal al contribuabilului sau al persoanei împuternicite de acesta, faţă de constatările organului de inspecţie fiscală, numai atunci când aceasta are o opinie contrară şi o prezintă în scris în timpul controlului. Organele de inspecţie fiscală vor analiza cu obiectivitate punctul de vedere al contribuabilului şi, în funcţie de concluzii, vor înscrie în procesul- verbal motivele pentru care nu sunt de acord cu acesta şi, totodată, argumentele cu care se combat fiecare dintre justificările/explicaţiile prezentate în scris de către contribuabil. Punctul de vedere al organului de inspecţie fiscală faţă de argumentele aduse de contribuabil va fi consemnat, cu precizarea prevederilor legale în domeniu, şi va fi fundamentat pe baza datelor înscrise în procesul-verbal.

Controlul inopinat – obiect, reguli, etc. (informații actualizate 2019) – click aici

– Pentru faptele care sunt sancţionate contravenţional organele de inspecţie fiscală vor întocmi, separat, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, consemnând despre acest fapt în procesul-verbal întocmit cu ocazia finalizării acţiunii de control.

– În urma unei acţiuni de control inopinat/încrucişat sau de constatare la faţa locului se pot formula propuneri de efectuare a unei inspecţii fiscale parţiale sau generale la contribuabilul care a făcut obiectul controlului.

– Semnarea procesului-verbal. Procesul-verbal se semnează de către organele de inspecţie fiscală, reprezentantul legal al contribuabilului/plătitorului/persoanele desemnate/persoanele răspunzătoare, precum şi de eventualii martori în prezenţa cărora s-a efectuat controlul.

– În situaţia în care reprezentantul legal/persoanele desemnate să reprezinte contribuabilul/plătitorul sau persoanele răspunzătoare refuză să semneze procesul-verbal, organele de inspecţie fiscală vor consemna acest fapt în conţinutul procesului-verbal.

UTIL – Limitele de deductibilitate ale cheltuielilor sociale la calculul rezultatului fiscal – info 2019 (ajutoare, tichete, etc. – click aici

Procesele-verbale se încheie în cel puţin 3 exemplare, din care:

– exemplarul 1 rămâne la organul de inspecţie fiscală care a efectuat controlul;
– exemplarul 2 se transmite la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului;
– exemplarul 3 este remis contribuabilului/plătitorului.

Procesele-verbale încheiate în condiţiile legii, ca urmare a unor solicitări primite de la organe abilitate ale statului, se vor întocmi în 4 exemplare, din care un exemplar, împreună cu anexele, se va înainta solicitantului.

Procesele-verbale în care sunt consemnate constatări care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală, vor fi semnate de organele de inspecţie şi de către contribuabilul/plătitorul supus inspecţiei fiscale/controlului, cu sau fără explicaţii ori obiecţiuni din partea acestuia. În cazul în care cel supus inspecţiei fiscale/controlului refuză să semneze procesul-verbal, organul de inspecţie fiscală va consemna aceasta în procesul-verbal.

În toate cazurile, procesul-verbal va fi comunicat contribuabilului/plătitorului cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

NOU – Depunerea Declarației 112 începând cu luna IULIE 2019 de către angajatorii din domeniul construcțiilor potrivit OUG 43/2019 si OMFP 3063/2019 – click aici

REVEDEȚI PREZENTAREA
Codul Fiscal si CPF
Articolul precedentCe responsabilități are un responsabil cu protecția datelor (DPO) ?
Articolul următorATENȚIE – angajații part-time, cu mai multe contracte (CIM-uri), trebuie să declare până azi (05.11.2019), veniturile din luna OCTOMBRIE 2019

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.