Sponsorizări efectuate de microîntreprinderi – procedura, înscriere registru, bază legală (precizări oficiale)

4
459

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit Legii 32/1994, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (4^1)*, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive.

Scăderea acestor sume din impozitul datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. [articolul 56 alineatele (1^1) şi (1^2) din Codul fiscal în vigoare cu 1 aprilie 2019]

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

 Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligaţia de a depune (on-line) formularul 107 „Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor / mecenatului/ burselor private”, la următoarele termene [articolul 56 alineatele (1^3) şi (1^4) din Codul fiscal] :

a) până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;
b) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în situaţiile în care:

– s-a optat pentru trecerea ca plătitor de impozit pe profit ca urmare a subscrierii unui capital social de cel puţin 45.000 lei;
– s-a ieşit din sistem în cursul anului ca urmare a realizării de venituri mai mari de 1.000.000 euro;

Obs.: microîntreprinderile care exercită opţiunea pentru trecerea ca plătitor de impozit pe profit ca urmare a subscrierii unui capital social de cel puţin 45.000 lei sau depăşesc limita veniturilor de 1.000.000 euro, în primul trimestru al anului fiscal, nu au obligaţia depunerii declaraţiei informative privind beneficiarii sponsorizărilor.

c) până la data depunerii situaţiilor financiare în cazul persoanelor juridice care se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, în cursul aceluiaşi an în care a început lichidarea;

d) până la închiderea perioadei impozabile, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare.

NOU – Legea nr. 172/2019 – pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (risc fiscal, executare silită) – click aici

Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale:

– se organizează de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală potrivit Ordinului A.N.A.F. 819/2019, este public şi se afişează la adresa: www.anaf.ro/Informaţii publice/Informaţii privind agenţii economici

 Înscrierea în Registru:

– se realizează pe baza solicitării entităţii, prin depunerea ON-LINE a formularului 163 „Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”, împreună cu certificatele de atestare fiscală eliberate de organele fiscale locale în a căror evidenţă aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe locale, DACĂ

a) desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declaraţiei pe propria răspundere;
b) şi-a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege;
c) nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
d) a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege;
e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală
.

Cererea se soluţionează în maximum 5 zile de la depunere, iar entitatea/unitatea de cult care îndeplineşte toate condiţiile de mai sus se înscrie în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale cu data aprobării Deciziei privind aprobarea cererii de înscriere în acest registru. [articolul 25 alineatul (4^1) din Codul fiscal, Ordinul A.N.A.F. 819/2019]

Legea nr. 169/2019 – modificarea și completarea art. V din OG nr. 17/2015 (anulare ștampila instituții publice) – click aici

BAZA LEGALĂ:

Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul III Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, articolele 42, 48, 52 şi 56 cu completările şi modificările aduse de OUG 25/2018 şi Legea 30/2019;
– Legea 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordinul ANAF 1825/2018 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 107 „Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private”;
Ordinul ANAF 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităţilor/ unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.
• Formularele 107 şi 163 pot fi descărcate de la adresa: www.anaf.ro/Declaraţii electronice

Sursa (cu multumiri pentur posibilitatea preluarii materialului) – DGRFP Brasov

Anunțuri publicitare

4 COMENTARII

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.