Recuperarea TVA achitată pentru importuri și achiziții de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru de persoane impozabile stabilite în România

0
262

Persoana impozabilă stabilită în România, înregistrată normal în scopuri de TVA, poate beneficia de rambursarea TVA aferente importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru (stat membru de rambursare), în condiţiile şi conform procedurilor stabilite de legislaţia statului respectiv. [articolul 302 alineatul (2) din Codul fiscal, punctul 73 din normele metodologice]

Pentru a beneficia de rambursarea TVA persoana impozabilă trebuie să efectueze operaţiuni care dau dreptul de deducere a TVA în România. DACĂ persoana impozabilă efectuează în România atât operaţiuni care dau drept de deducere, cât şi operaţiuni care nu dau drept de deducere, statul membru de rambursare poate rambursa numai acea parte din TVA rambursabilă care corespunde operaţiunilor cu drept de deducere.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

Bunurile şi serviciile achiziţionate pentru care se poate solicita rambursarea TVA din alt stat membru:

– combustibil; – închiriere de mijloace de transport; – cheltuieli legate de mijloace de transport; – taxe rutiere de acces şi taxa de utilizare a drumurilor; – cheltuieli de deplasare, de exemplu, cu taxiul sau cu mijloacele de transport public; – cazare; – servicii de catering şi restaurant; – acces la târguri şi expoziţii;- cheltuieli pentru produse de lux, activităţi de divertisment şi spectacole; – altele.

SOLICITAREA rambursării TVA se face prin:

– adresarea unei cereri de rambursare- FORMULAR 318 pe cale electronică statului membru respectiv pe care o înaintează organului fiscal competent din România, prin intermediul portalului electronic al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cel târziu până la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare.

După primirea cererii adresate statului membru de rambursare, organul fiscal competent din România trimite solicitantului, de îndată, o confirmare electronică de primire a acesteia.

Ce trebuie să se afișeze la orice magazin/punct de lucru (actualizat 2019) – afișe obligatorii comercianți/prestatori servicii/etc. – click aici

CEREREA de rambursare se completează conform instrucţiunilor prevăzute de Ordinul ANAF nr. 2810/2016 şi se referă la:

– achiziţii de bunuri sau servicii care au fost facturate pe parcursul perioadei de rambursare, cu condiţia ca TVA să fi devenit exigibilă înaintea sau la momentul facturării sau pentru care TVA a devenit exigibilă pe parcursul perioadei de rambursare, cu condiţia ca achiziţiile să fi fost facturate înainte ca TVA să devină exigibilă;
– importul de bunuri efectuat pe parcursul perioadei de rambursare;
– facturi sau documente de import care nu au fost acoperite de cererile de rambursare precedente şi care privesc operaţiuni finalizate pe parcursul anului calendaristic în cauză.

PERIOADA DE RAMBURSARE:

Perioada de rambursare este de maximum un an calendaristic şi de minimum 3 luni calendaristice.

Cererile de rambursare pot însă viza o perioadă mai mică de 3 luni, în cazul în care aceasta reprezintă perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic.

– UPDATE (24.09.2019) – Plăcuță cu numerele de urgență 112 și 113 (model) – obligatoriu de afișat în sediul social/magazin/punct de lucru – click aici

În cazul în care cererea de rambursare vizează o perioadă de rambursare mai mică de un an calendaristic, dar mai mare de 3 luni, cuantumul TVA pentru care se solicită o rambursare nu poate fi mai mic de 400 euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională a statului de rambursare.

Dacă cererea de rambursare se referă la o perioadă de rambursare de un an calendaristic sau la perioada rămasă dintr-un an calendaristic, cuantumul TVA nu poate fi mai mic de 50 euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională a statului de rambursare.

Organul fiscal competent din România:

– verifică dacă în perioada de rambursare înscrisă în cerere solicitantul a fost persoană înregistrată în scopuri de TVA, potrivit art. 316 din Codul fiscal, precum şi dacă documentele înscrise în secţiunea „Lista operaţiunilor pentru care se solicită rambursarea TVA” sunt emise în perioada de validitate a codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile stabilite în România;
– dacă solicitantul a îndeplinit condiţiile de mai sus, organul fiscal competent din România atribuie un număr de referinţă cererii şi transmite, electronic, autorităţii competente din statul membru de rambursare cererea de rambursare, împreună cu toate documentele care însoţesc respectiva cerere;
– comunică solicitantului numărul de referinţă al cererii pentru a fi înscris pe toate documentele referitoare la cererea respectivă.

ULTIMA ORĂ – termenul pentru anunțarea intenției de restructurare financiară se extinde până la 31 octombrie 2019 – CLICK AICI

ATENŢIE!

Organul fiscal din România nu înaintează cererea statului membru de rambursare dacă, pe parcursul perioadei de rambursare, solicitantul se află în oricare dintre următoarele situaţii:
– nu este persoană impozabilă în sensul TVA;
– efectuează numai livrări de bunuri sau prestări de servicii care sunt scutite de TVA fără drept de deducere în temeiul articolului 292 din Codul fiscal;
– beneficiază de scutirea pentru întreprinderi mici prevăzută la articolul 310 din Codul fiscal.

Organul fiscal din România îi comunică solicitantului, pe cale electronică, decizia luată.

Termenul de soluţionare a cererii:

4 luni de la primirea cererii de către statul membru respectiv (Directiva 2008/9/CE, articolul 19) Împotriva deciziilor de respingere a unor cereri de rambursare pot fi depuse contestaţii în conformitate cu legislaţia statului membru de rambursare.

OG nr. 6/2019 (facilitați fiscale) – tabel comparativ restructurare obligații/anulare obligații accesorii (în funcție de nivel datorii) – click aici

Baza legală:
– Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, articolul 302 alineatul (2);
– Hotărârea Guvernului 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, punctul 73;
– Ordinul ANAF nr. 2810/2016 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România

Potrivit sursei articolului, respectiv DGRFP Brasov (institutie careia ii multumim pentru posibilitatea preluarii informatiilor) – referitor la rambursarea TVA, pe portalul ANAF (www.anaf.ro), pot fi accesate:

– Ghidul privind recuperarea TVA achitată în alt stat membru al Uniunii Europene;
– Instrucţiunile de rambursarea a TVA din UE, Cererea de rambursare a TVA (318), Instrucţiunile de completare conform Ordinului ANAF 2810/2016, Instrucţiunile de folosire a programului de completare a formularului 318;
– Directiva 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adăugată, prevăzută în Directiva 2006/112/CE, către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare
– Lista diverselor moduri de implementare a Directivei 2008/9/CE în statele membre în ce priveşte codurile şi sub-codurile CAEN acceptate, solicitarea de copii după facturi, limba oficială, perioada şi limita de rambursare, împuterniciţii, etc.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.