AcasăSituatii financiare anualePersoanele juridice fără scop patrimonial (OFICIAL) - întocmirea și depunerea bilanțurilor pentru...

Persoanele juridice fără scop patrimonial (OFICIAL) – întocmirea și depunerea bilanțurilor pentru anul 2018 (la unitățile teritoriale ale MFP)

Dupa cum stiti, in funcţie de criteriile de mărime prevăzute la punctul 9 alineatele (2), (3) şi (4) din Ordinul MFP 1802/2014 entităţile se grupează în trei categorii: microentităţi, entităţi mici şi entităţi mijlocii şi mari.

Încadrarea în aceste criterii de mărime se efectuează la sfârşitul exerciţiului financiar, pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar precedent şi a indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar curent.

Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile respective pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar precedent şi a indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare întocmite la finele exerciţiului financiar astfel ales şi care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2019.

PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2018-cod S1014-1015-compuse din:

– bilanţ;
– contul rezultatului exerciţiului,
– raportul administratorilor;
– raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz;
– procesul-verbal al adunării generale privind aprobarea situaţiilor financiare anuale;
– o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Pentru activităţile economice desfăşurate, potrivit legii, de către persoanele juridice fără scop patrimonial, Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.103/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se completează, după caz, cu Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014.

Sursa info (cu multumiri de la noi) – DGRFP Brasov

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI.

messagebox_warning ALTE ARTICOLE UTILE PE TEMA BILANTULUI ANUAL LA 2018:

Termen depunere bilanț la 31.12.2018 – în anul fiscal 2019 (situații financiare/raportări contabile)click aici
– Declarația de inactivitate – ce termen de depunere avem în anul 2019 (pentru raportare an 2018) – click aici
Nedepunerea la termen a declarației de inactivitate în 2019 – nivel amenda (plus alte informații) – click aici
Bilanț contabil anual la 31.12.2018 – a apărut PDF-ul inteligent (ANAF) necesar pentru generarea formularelorclick aici
Nivelul sancțiunilor/amenzilor în 2019 – pentru neîntocmirea, nesemnarea și nedepunerea în termenul legal a bilanțului anual la 31.12.2018 – click aici
Adresă de înaintare, pentru depunere bilanț la 31.12.2018 (la ghișeu) – model editabil și gratuit (2019) – click aici
Declarație de inactivitate (S1046) – ANAF a publicat azi PDF-ul inteligent – valabil 2019 (pentru entități care nu au desfășurat activitate în 2018) – click aici
Raport administrator pentru bilanț/situații financiare la 31.12.2018 – model 2019 (orientativ, editabil, gratuit) – click aici
Cine are dreptul, în anul 2019 – la semnarea bilanțului la 31.12.2018 (situații financiare anuale-raportări contabile) – click aici
Ce depunem obligatoriu pentru bilanțul la 31.12.2018, dar și în plus – pe lângă formularele stabilite prin OMFP 10/2019 (info util) – click aici
– Bilanț 31.12.2018 – Raport/Proces-verbal pentru Adunare Generala Asociați/Acționari (model pentru situație profit) – click aici
– Bilanț 31.12.2018 – Raport/Proces-verbal pentru Adunare Generala Asociați/Acționari (model pentru situație pierdere)click aici
Depunere bilanț la 31.12.2018 – 3 PAȘI IMPORTANȚI – 1. scanăm TOATE documentele solicitate, 2. le anexăm pe toate la o arhiva .zip, 3. semnăm și trimitem PDF-ul – click aici
– Când se poate face corectarea erorilor din situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale? (speța ANAF – 2019) – click aici
Declarație în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991 (dosar bilanț 31.12.2018) – model 2019 – click aici
Microentităţi (OFICIAL) – întocmirea și depunerea bilanțurilor pentru anul 2018 (la unitățile teritoriale ale MFP) – click aici
Entități mici (OFICIAL) – întocmirea și depunerea bilanțurilor pentru anul 2018 (la unitățile teritoriale ale MFP) – click aici
NEWS – aplicatie, care pe baza importului fisierului XML generat de bilant, face notele aferenteclick aici
– Note explicative pentru bilanțul la 31.12.2018 (note de la 1 la 10 – BILANȚ SCURT) – actualizate la nivel an 2019 – click aici
– Întocmirea și depunerea bilanțurilor pentru anul 2018 (la unitățile teritoriale ale MFP) – cine are obligația auditării acestora? – click aici
– Ce entități depun raportare contabilă anuală (cod-S1004) sau situații financiare anuale (cod-S1039) – oficial – click aici
– Entități mijlocii și mari (OFICIAL) – întocmirea și depunerea bilanțurilor pentru anul 2018 (la unitățile teritoriale ale MFP) – click aici

messagebox_warning ONG-URI – DOCUMENTE UTILE PE TEMA BILANTULUI ANUAL LA 2018:

Bilanț ONG la 31.12.2018 (asociație, fundație, federație) – care este termenul/data limită de depunere în anul 2019click aici
Bilanț ONG la 31.12.2018 – MFP/ANAF a publicat azi PDF-ul inteligent necesar pentru generarea formularelorclick aici
Dosar bilanț ONG la 31.12.2018 – model “Declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionarii entității” (2019) – click aici
– Dosar bilanț 31.12.2018 – Proces-Verbal Adunare Generala Asociați ONG (model orientativ 2019) – click aici
Verificarea balanței la 31.12.2018 – fișier de ajutor pentru contabili, înainte de întocmire bilanțclick aici
Precizări privind încheierea exercițiului financiar al anului 2018 (MFP) – în atenția persoanelor juridice fără scop patrimonial (ONG) – click aici
– Raport cenzor/cenzori pentru bilanț contabil la 31.12.2018 (asociații/fundații/federații – ONG-uri) – model editabil – click aici
– Raport Președinte ONG la bilanț/situații financiare la 31.12.2018 – model necesar pentru dosar (gratuit și orientativ) – click aici

5 COMENTARII

  1. […] – Bilanț ONG la 31.12.2018 (asociație, fundație, federație) – care este termenul/data limită de depunere în anul 2019 – click aici – Bilanț ONG la 31.12.2018 – MFP/ANAF a publicat azi PDF-ul inteligent necesar pentru generarea formularelor – click aici – Dosar bilanț ONG la 31.12.2018 – model „Declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionarii entității” (2019) – click aici – Dosar bilanț 31.12.2018 – Proces-Verbal Adunare Generala Asociați ONG (model orientativ 2019) – click aici – Verificarea balanței la 31.12.2018 – fișier de ajutor pentru contabili, înainte de întocmire bilanț – click aici – Precizări privind încheierea exercițiului financiar al anului 2018 (MFP) – în atenția persoanelor juridice fără scop patrimonial (ONG) – click aici – Raport cenzor/cenzori pentru bilanț contabil la 31.12.2018 (asociații/fundații/federații – ONG-uri) – model editabil – click aici – Raport Președinte ONG la bilanț/situații financiare la 31.12.2018 – model necesar pentru dosar (gratuit și orientativ) – click aici – Persoanele juridice fără scop patrimonial (OFICIAL) – întocmirea și depunerea bilanțurilor pentru anul 2018 (la unitățile teritoriale ale MFP) – click aici […]

  2. […] – Bilanț ONG la 31.12.2018 (asociație, fundație, federație) – care este termenul/data limită de depunere în anul 2019 – click aici – Bilanț ONG la 31.12.2018 – MFP/ANAF a publicat azi PDF-ul inteligent necesar pentru generarea formularelor – click aici – Dosar bilanț ONG la 31.12.2018 – model „Declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionarii entității” (2019) – click aici – Dosar bilanț 31.12.2018 – Proces-Verbal Adunare Generala Asociați ONG (model orientativ 2019) – click aici – Verificarea balanței la 31.12.2018 – fișier de ajutor pentru contabili, înainte de întocmire bilanț – click aici – Precizări privind încheierea exercițiului financiar al anului 2018 (MFP) – în atenția persoanelor juridice fără scop patrimonial (ONG) – click aici – Raport cenzor/cenzori pentru bilanț contabil la 31.12.2018 (asociații/fundații/federații – ONG-uri) – model editabil – click aici – Raport Președinte ONG la bilanț/situații financiare la 31.12.2018 – model necesar pentru dosar (gratuit și orientativ) – click aici – Persoanele juridice fără scop patrimonial (OFICIAL) – întocmirea și depunerea bilanțurilor pentru anul 2018 (la unitățile teritoriale ale MFP) – click aici […]

  3. […] – Bilanț ONG la 31.12.2018 (asociație, fundație, federație) – care este termenul/data limită de depunere în anul 2019 – click aici – Bilanț ONG la 31.12.2018 – MFP/ANAF a publicat azi PDF-ul inteligent necesar pentru generarea formularelor – click aici – Dosar bilanț ONG la 31.12.2018 – model „Declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionarii entității” (2019) – click aici – Dosar bilanț 31.12.2018 – Proces-Verbal Adunare Generala Asociați ONG (model orientativ 2019) – click aici – Verificarea balanței la 31.12.2018 – fișier de ajutor pentru contabili, înainte de întocmire bilanț – click aici – Precizări privind încheierea exercițiului financiar al anului 2018 (MFP) – în atenția persoanelor juridice fără scop patrimonial (ONG) – click aici – Raport cenzor/cenzori pentru bilanț contabil la 31.12.2018 (asociații/fundații/federații – ONG-uri) – model editabil – click aici – Raport Președinte ONG la bilanț/situații financiare la 31.12.2018 – model necesar pentru dosar (gratuit și orientativ) – click aici – Persoanele juridice fără scop patrimonial (OFICIAL) – întocmirea și depunerea bilanțurilor pentru anul 2018 (la unitățile teritoriale ale MFP) – click aici […]

  4. […] – Bilanț ONG la 31.12.2018 (asociație, fundație, federație) – care este termenul/data limită de depunere în anul 2019 – click aici – Bilanț ONG la 31.12.2018 – MFP/ANAF a publicat azi PDF-ul inteligent necesar pentru generarea formularelor – click aici – Dosar bilanț ONG la 31.12.2018 – model „Declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionarii entității” (2019) – click aici – Dosar bilanț 31.12.2018 – Proces-Verbal Adunare Generala Asociați ONG (model orientativ 2019) – click aici – Verificarea balanței la 31.12.2018 – fișier de ajutor pentru contabili, înainte de întocmire bilanț – click aici – Precizări privind încheierea exercițiului financiar al anului 2018 (MFP) – în atenția persoanelor juridice fără scop patrimonial (ONG) – click aici – Raport cenzor/cenzori pentru bilanț contabil la 31.12.2018 (asociații/fundații/federații – ONG-uri) – model editabil – click aici – Raport Președinte ONG la bilanț/situații financiare la 31.12.2018 – model necesar pentru dosar (gratuit și orientativ) – click aici – Persoanele juridice fără scop patrimonial (OFICIAL) – întocmirea și depunerea bilanțurilor pentru anul 2018 (la unitățile teritoriale ale MFP) – click aici […]

  5. […] – Bilanț ONG la 31.12.2018 (asociație, fundație, federație) – care este termenul/data limită de depunere în anul 2019 – click aici – Bilanț ONG la 31.12.2018 – MFP/ANAF a publicat azi PDF-ul inteligent necesar pentru generarea formularelor – click aici – Dosar bilanț ONG la 31.12.2018 – model „Declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionarii entității” (2019) – click aici – Dosar bilanț 31.12.2018 – Proces-Verbal Adunare Generala Asociați ONG (model orientativ 2019) – click aici – Verificarea balanței la 31.12.2018 – fișier de ajutor pentru contabili, înainte de întocmire bilanț – click aici – Precizări privind încheierea exercițiului financiar al anului 2018 (MFP) – în atenția persoanelor juridice fără scop patrimonial (ONG) – click aici – Raport cenzor/cenzori pentru bilanț contabil la 31.12.2018 (asociații/fundații/federații – ONG-uri) – model editabil – click aici – Raport Președinte ONG la bilanț/situații financiare la 31.12.2018 – model necesar pentru dosar (gratuit și orientativ) – click aici – Persoanele juridice fără scop patrimonial (OFICIAL) – întocmirea și depunerea bilanțurilor pentru anul 2018 (la unitățile teritoriale ale MFP) – click aici […]

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
Dupa cum stiti, in funcţie de criteriile de mărime prevăzute la punctul 9 alineatele (2), (3) şi (4) din Ordinul MFP 1802/2014 entităţile se grupează în trei categorii: microentităţi, entităţi mici şi entităţi mijlocii şi mari. Încadrarea în aceste criterii de mărime se efectuează la...Persoanele juridice fără scop patrimonial (OFICIAL) - întocmirea și depunerea bilanțurilor pentru anul 2018 (la unitățile teritoriale ale MFP)
error: Conținutul este protejat !!