AcasăSituatii financiare anualeEntități mijlocii și mari (OFICIAL) - întocmirea și depunerea bilanțurilor pentru anul...

Entități mijlocii și mari (OFICIAL) – întocmirea și depunerea bilanțurilor pentru anul 2018 (la unitățile teritoriale ale MFP)

Dupa cum stiti, in funcţie de criteriile de mărime prevăzute la punctul 9 alineatele (2), (3) şi (4) din Ordinul MFP 1802/2014 entităţile se grupează în trei categorii: microentităţi, entităţi mici şi entităţi mijlocii şi mari.

Încadrarea în aceste criterii de mărime se efectuează la sfârşitul exerciţiului financiar, pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar precedent şi a indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar curent.

Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile respective pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar precedent şi a indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare întocmite la finele exerciţiului financiar astfel ales şi care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2019.

PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

Entităţile mijlocii şi mari întocmesc situaţii financiare anuale – cod S1002. În această categorie se cuprind entităţile care la data bilanţului DEPĂŞESC limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime:

a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

Entităţile mijlocii şi mar i întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:

– bilanţ (cod 10);
– cont de profit şi pierdere (cod 20);
– formularul “Date informative (cod 30);
– formularul “Situaţia activelor imobilizate” (cod 40);
– note explicative la situaţiile financiare anuale,
– situaţia modificărilor capitalului propriu;
– situaţia fluxurilor de trezorerie;
– raportul administratorilor;
– raportul de audit;
– propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile;
– o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI.

Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de:

– note explicative la situaţiile financiare anuale;
– situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de numerar, după caz;
– raportul administratorilor;
– raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz;
– propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile;
– o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care acestea îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei
financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

Sursa info (cu multumiri de la noi) – DGRFP Brasov

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI.

messagebox_warning ALTE ARTICOLE UTILE PE TEMA BILANTULUI ANUAL LA 2018:

Termen depunere bilanț la 31.12.2018 – în anul fiscal 2019 (situații financiare/raportări contabile)click aici
– Declarația de inactivitate – ce termen de depunere avem în anul 2019 (pentru raportare an 2018) – click aici
Nedepunerea la termen a declarației de inactivitate în 2019 – nivel amenda (plus alte informații) – click aici
Bilanț contabil anual la 31.12.2018 – a apărut PDF-ul inteligent (ANAF) necesar pentru generarea formularelorclick aici
Nivelul sancțiunilor/amenzilor în 2019 – pentru neîntocmirea, nesemnarea și nedepunerea în termenul legal a bilanțului anual la 31.12.2018 – click aici
Adresă de înaintare, pentru depunere bilanț la 31.12.2018 (la ghișeu) – model editabil și gratuit (2019) – click aici
Declarație de inactivitate (S1046) – ANAF a publicat azi PDF-ul inteligent – valabil 2019 (pentru entități care nu au desfășurat activitate în 2018) – click aici
Raport administrator pentru bilanț/situații financiare la 31.12.2018 – model 2019 (orientativ, editabil, gratuit) – click aici
Cine are dreptul, în anul 2019 – la semnarea bilanțului la 31.12.2018 (situații financiare anuale-raportări contabile) – click aici
Ce depunem obligatoriu pentru bilanțul la 31.12.2018, dar și în plus – pe lângă formularele stabilite prin OMFP 10/2019 (info util) – click aici
– Bilanț 31.12.2018 – Raport/Proces-verbal pentru Adunare Generala Asociați/Acționari (model pentru situație profit) – click aici
– Bilanț 31.12.2018 – Raport/Proces-verbal pentru Adunare Generala Asociați/Acționari (model pentru situație pierdere)click aici
Depunere bilanț la 31.12.2018 – 3 PAȘI IMPORTANȚI – 1. scanăm TOATE documentele solicitate, 2. le anexăm pe toate la o arhiva .zip, 3. semnăm și trimitem PDF-ul – click aici
– Când se poate face corectarea erorilor din situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale? (speța ANAF – 2019) – click aici
Declarație în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991 (dosar bilanț 31.12.2018) – model 2019 – click aici
Microentităţi (OFICIAL) – întocmirea și depunerea bilanțurilor pentru anul 2018 (la unitățile teritoriale ale MFP) – click aici
Entități mici (OFICIAL) – întocmirea și depunerea bilanțurilor pentru anul 2018 (la unitățile teritoriale ale MFP) – click aici

messagebox_warning ONG-URI – DOCUMENTE UTILE PE TEMA BILANTULUI ANUAL LA 2018:

Bilanț ONG la 31.12.2018 (asociație, fundație, federație) – care este termenul/data limită de depunere în anul 2019click aici
Bilanț ONG la 31.12.2018 – MFP/ANAF a publicat azi PDF-ul inteligent necesar pentru generarea formularelorclick aici
Dosar bilanț ONG la 31.12.2018 – model “Declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionarii entității” (2019) – click aici
– Dosar bilanț 31.12.2018 – Proces-Verbal Adunare Generala Asociați ONG (model orientativ 2019) – click aici
Verificarea balanței la 31.12.2018 – fișier de ajutor pentru contabili, înainte de întocmire bilanțclick aici
Precizări privind încheierea exercițiului financiar al anului 2018 (MFP) – în atenția persoanelor juridice fără scop patrimonial (ONG) – click aici

3 COMENTARII

  1. […] – Termen depunere bilanț la 31.12.2018 – în anul fiscal 2019 (situații financiare/raportări contabile) – click aici – Declarația de inactivitate – ce termen de depunere avem în anul 2019 (pentru raportare an 2018) – click aici – Nedepunerea la termen a declarației de inactivitate în 2019 – nivel amenda (plus alte informații) – click aici – Bilanț contabil anual la 31.12.2018 – a apărut PDF-ul inteligent (ANAF) necesar pentru generarea formularelor – click aici – Nivelul sancțiunilor/amenzilor în 2019 – pentru neîntocmirea, nesemnarea și nedepunerea în termenul legal a bilanțului anual la 31.12.2018 – click aici – Adresă de înaintare, pentru depunere bilanț la 31.12.2018 (la ghișeu) – model editabil și gratuit (2019) – click aici – Declarație de inactivitate (S1046) – ANAF a publicat azi PDF-ul inteligent – valabil 2019 (pentru entități care nu au desfășurat activitate în 2018) – click aici – Raport administrator pentru bilanț/situații financiare la 31.12.2018 – model 2019 (orientativ, editabil, gratuit) – click aici – Cine are dreptul, în anul 2019 – la semnarea bilanțului la 31.12.2018 (situații financiare anuale-raportări contabile) – click aici – Ce depunem obligatoriu pentru bilanțul la 31.12.2018, dar și în plus – pe lângă formularele stabilite prin OMFP 10/2019 (info util) – click aici – Bilanț 31.12.2018 – Raport/Proces-verbal pentru Adunare Generala Asociați/Acționari (model pentru situație profit) – click aici – Bilanț 31.12.2018 – Raport/Proces-verbal pentru Adunare Generala Asociați/Acționari (model pentru situație pierdere) – click aici – Depunere bilanț la 31.12.2018 – 3 PAȘI IMPORTANȚI – 1. scanăm TOATE documentele solicitate, 2. le anexăm pe toate la o arhiva .zip, 3. semnăm și trimitem PDF-ul – click aici – Când se poate face corectarea erorilor din situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale? (speța ANAF – 2019) – click aici – Declarație în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991 (dosar bilanț 31.12.2018) – model 2019 – click aici – Microentităţi (OFICIAL) – întocmirea și depunerea bilanțurilor pentru anul 2018 (la unitățile teritoriale ale MFP) – click aici – Entități mici (OFICIAL) – întocmirea și depunerea bilanțurilor pentru anul 2018 (la unitățile teritoriale ale MFP) – click aici – NEWS – aplicatie, care pe baza importului fisierului XML generat de bilant, face notele aferente – click aici – Note explicative pentru bilanțul la 31.12.2018 (note de la 1 la 10 – BILANȚ SCURT) – actualizate la nivel an 2019 – click aici – Întocmirea și depunerea bilanțurilor pentru anul 2018 (la unitățile teritoriale ale MFP) – cine are obligația auditării acestora? – click aici – Ce entități depun raportare contabilă anuală (cod-S1004) sau situații financiare anuale (cod-S1039) – oficial – click aici – Entități mijlocii și mari (OFICIAL) – întocmirea și depunerea bilanțurilor pentru anul 2018 (la unitățile teritoriale ale MFP) – click aici […]

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
Dupa cum stiti, in funcţie de criteriile de mărime prevăzute la punctul 9 alineatele (2), (3) şi (4) din Ordinul MFP 1802/2014 entităţile se grupează în trei categorii: microentităţi, entităţi mici şi entităţi mijlocii şi mari. Încadrarea în aceste criterii de mărime se efectuează la...Entități mijlocii și mari (OFICIAL) - întocmirea și depunerea bilanțurilor pentru anul 2018 (la unitățile teritoriale ale MFP)
error: Conținutul este protejat !!