OG 23/2017 – privind plata defalcată a TVA (MO 706/2017)

OG 23/2017 – Plata defalcată a TVA:

– aplicarea acestei ordonanţe este obligatorie începând cu data de 1 ianuarie 2018 şi opţională în perioada 1 octombrie 2017 – 31 decembrie 2017;

– opţiunea se exercită prin depunerea unei Notificări la organul fiscal competent, aplicarea efectivă urmând a se face începând cu ziua următoare publicării în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, registru administrat de ANAF şi publicat pe site-ul propriu (www.anaf.ro);

persoanele care optează să aplice ordonanţa înainte de 1 ianuarie 2018 beneficiază de reducerea cu 5% a impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului IV 2017, precum şi de anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv;

UPDATE – PENTRU ARTICOLE, CLARIFICARI OFICIALE SI ALTE INFORMATII – DESPRE NOUL MECANISM “SPLIT TVA” – CLICK AICI

– persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal vor avea obligaţia să deschidă şi să utilizeze cel puţin un cont de TVA pentru încasarea şi plata TVA;

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA “Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

– conturile pot fi deschise la instituţiile de credit (bănci) sau la trezoreria statului;

– pentru conturile deschise la trezoreria statului nu se percep niciun fel de comisioane;

PENTRU A DESCARCA TEXTUL INTEGRAL – Click Aici

– pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, conturile de TVA se deschid automat la unităţile trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestora; lista conturilor astfel deschise se publică pe pagina de internet a ANAF;

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA “Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

– persoanele impozabile (cu excepţia persoanelor fizice care nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia de a se înregistra în scopuri de TVA potrivit art. 316) şi instituţiile publice, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, vor avea obligaţia să plătească contravaloarea TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii într-un cont de TVA al furnizorului/prestatorului;

– persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal vor avea obligaţia să plătească contravaloarea TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii din contul de TVA, cu excepţia plăţilor în numerar, prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar.

– conturile de TVA se vor debita, respectiv credita, doar în condiţiile expres menţionate în ordonanţă;

– persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, au obligaţia să comunice contul de TVA furnizorilor/prestatorilor şi beneficiarilor;

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA “Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, au obligaţia să vireze în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii:

a) TVA aferentă încasărilor prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar;
b) TVA care nu a fost plătită în contul de TVA de către alţi beneficiari decât cei prevăzuţi la art. 3 alin. (1);
c) diferenţa între TVA aferentă încasărilor în numerar şi TVA aferentă plăţilor în numerar efectuate într-o zi.

Sursa – cu multumiri – AJFP Dambovita