AcasăCodul munciiImpozitul pe venitul global pe gospodărie - ce este, cum se aplica,...

Impozitul pe venitul global pe gospodărie – ce este, cum se aplica, cum se vor impozita veniturile, cum se vor calcula deducerile, beneficii, etc.

Ce este?

o Este o declarație de venit global ce se va completa în numele membrilor unei gospodării.
o Așadar nu este un impozit/taxă nouă, ci un mod de calcul nou.
o Declarația va fi completată de un consultant fiscal la care este arondată gospodăria.
o Modelul este aplicat în Statele Unite, Franța, Belgia etc.

Ce reprezintă „Gospodăria”

o O definiție generală se referă la cei care „locuiesc și se gospodăresc împreună”.

Cine poate reprezenta o gospodărie:

o O familie compusă din doi soți și copiii lor.
o O familie compusă din doi soți și copiii lor, dar și bunicii.
o O familie compusă din soți, frați, copii și bunici care locuiesc în aceeași casă și au un patrimoniu comun.
o Un singur adult care trăiește din venituri proprii
o Doi parteneri, necăsătoriți, care decid să aibă un patrimoniu comun.
o O mănăstire (cei care locuiesc în mănăstire și împart același patrimoniu)
o Etc.
o Nu e obligatoriu ca toți membrii gospodăriei să locuiască permanent în locuința comună (ex. studenții care o parte din an vor locui în căminele studențești)
o Într-o locuință pot coexista două sau mai multe gospodării (ex. familiile unor frați care locuiesc în aceeași locuință și decid să se „gospădărească” separate, sau doi parteneri necăsătoriți care decid să se „gospodărească” separat, sau doi soți divorțați care continuă să locuiască la aceeași adresă etc.)

De ce este nevoie de introducerea IVG?

o În funcție de nivelul veniturilor unei gospodării, Guvernul va acorda diverse deduceri fiscale din baza de impozitare. Altfel spus, din suma supusă impozitării se vor scădea diverse cheltuieli deductibile, pentru creșterea copiilor, abonamentele medicale din privat, cheltuieli pentru studiile copiilor, cheltuieli pentru renovarea locuinței etc.
o Pe de o parte, multe dintre cheltuieli nu pot fi calculate individual. De aceea e nevoie de un calcul pe gospodărie.
o Pe de altă parte, e nevoie ca deducerile fiscale să se adreseze în special persoanelor cu venituri mici reale. Într-o familie în care unul dintre soți are salariul minim pe economie, iar celălalt are un salariu de peste 10.000 lei, nu se justifică același nivel de deduceri ca în cazul unei familii în care ambii soți au salariul minim pe economie.
o De asemenea, nu e echitabil ca un salariat care are salariul minim pe economie, dar și venituri suplimentare semnificative din chirii sau dividende să primească aceleași deduceri fiscale ca un salariat cu salariul minim, dar fără niciun alt venit.
Cum se vor impozita veniturile în noul model?
o Impozit 0% pentru toate veniturile lunare mai mici de 2.000 lei pentru salariați, pensionari sau cei cu activități independente
o Impozit 10% pentru diferența care depășește 2.000 lei/lună, pentru salariați, pensionari sau cei cu activități independente

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA “Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Ce deduceri și alocări se vor acorda în baza IVG?

o Alocări acordate familiilor cu copii (familiile vor fi încurajate să aibă cât mai mulți copii). Dar aceste alocări se vor acorda doar în cazul în care numărul total al absențelor copiilor de la școală nu depășește 10% din totalul orelor de curs (se stimulează prezența la școală a copiilor – scade analfabetismul etc.):
o 1.600 lei/anual pentru fiecare copil din familiile cu venituri sub 5.000 lei/lună
o 1.200 lei/anual pentru fiecare copil din familiile cu venituri între 5.000 lei și 10.000 lei/lună
o Alte cheltuieli deductibile:
o Abonamentele medicale din sistemul privat (este încurajat sistemul privat de sănătate)
o Taxele de școlarizare pentru copii (este încurajat sistemul privat de educație – grădinițe, școli, licee, universități).
o Cheltuieli pentru renovare, reabilitare termică, construcție locuințe (încurajarea și mai ales fiscalizarea pieței construcțiilor).
o Asigurările de bunuri sau de viață.
o Cheltuielile cu hrana și cu îmbrăcămintea.
o În general, în limita unor plafoane ce vor fi definite în lege, vor exista deduceri pentru toate tipurile de cheltuieli care vor fi efectuate pe teritoriul României.
o De exemplu, o familie cu 2 copii va beneficia în cursul unui an de deduceri și reduceri în valoare de circa 60.000 lei.

Cum se vor calcula deducerile?

o Din veniturile unei gospodării se scad contribuțiile sociale aferente salariilor, iar restul vor intra într-un coș comun, care va reprezenta baza de impozitare, la care se va calcula impozitul anual. Din această bază de impozitare vor fi scăzute deducerile acordate, conform legii, pentru fiecare categorie de cheltuieli.
o Pe suma rămasă, dacă aceasta e mai mică de 2.000 lei/lună pentru un salariat (respectiv 24.000 lei/an) nu se aplică impozit.
o Dacă e mai mai mare, se aplică un impozit de 10% pentru diferența care depășește plafonul de 2.000 lei/lună (respectiv 24.000 lei/an).
o În veniturile unei gospodării, în afară de veniturile din salarii, pot intra în coșul comun și alte cheltuieli, precum: venituri din chirii, venituri din dobânzi, arende, diverse tranzacții de vânzare-cumpărare etc.
o Nu intră în coșul comun următoarele tipuri de venituri, care sunt scutite total de impozit:
o Veniturile din agricultura de subzistență care în legislația actuală sunt scutite de impozit (ex. terenurile agricole până la 2 ha etc.)
o Salariile medicilor, IT-iștilor și cercetărilor
o Veniturile din dividende sau cele obținute de pe piața de capital.
o Pentru a beneficia de deduceri, gospodăria va trebui să prezinte dovada cheltuielilor (bonuri fiscale, chitanțe, dovezi privind tranzacții bancare, facturi etc.).
o IMPORTANT: membrii gospodăriei nu sunt obligați să păstreze toate bonurile sau facturile, dacă nu sunt interesați să își deducă diversele cheltuieli.

Când se plătește IVG?

o Impozitul pe venitul global calculat pe gospodărie se va plăti o singură dată pe an, pe baza declarației fiscale depusă în luna mai a anului următor.
o Contribuabilii vor putea opta și pentru plata anticipată (de exemplu în fiecare lună, cum este în prezent).
o Însă plata anuală a IVG permite ca din suma datorată să se scadă treptat deducerile pentru cheltuielile realizate de gospodărie în cursul anului.
o În multe cazuri, suma deducerilor va fi mai mare decât valoarea impozitelor, caz în care gospodărie nu va mai plăti nicio sumă către stat. Mai mult, familiile cu copiii aflate în această situație vor primi în plus de la stat alocarea prevăzută în funcție de numărul de copii.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA “Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Ce beneficii au cetățeni?

o Vor obține o creștere a veniturilor și o reducere a taxelor.
o Vor putea deduce aproape orice cheltuieli aferente persoanelor fizice, dacă acestea sunt realizate pe teritoriul României.
o Nu se vor mai confrunta cu birocrația: vor putea solicita consultanților fiscali să le facă toate plățile către stat și să le depună documentele necesare către autoritățile fiscale.
o Vor primi informații de la consultanții fiscali pentru a-și proteja și plasa mai bine economiile.

Ce beneficii obține statul și economia?

o Se va reduce semnificativ economia neagră și evaziunea, în special la TVA și la accize: oamenii vor fi interesați să solicite bonul fiscal pentru a obține deduceri de la stat.
o Vor crește colectările la bugetul de stat. Se estimează un surplus de 2% din PIB, respectiv 16 miliarde lei.
o Sectoare private importante vor fi stimulate (sectorul privat de sănătate, sectorul privat de educație, construcțiile, asigurările etc.)

Care sunt termenele pentru introducerea noului model?

o 1 ianuarie 2018 – Se aplică sistemul de deduceri și noile impozite descrise mai sus.
o 1 decembrie 2018 – Sunt selectați și pregătiți consultanții fiscali și se va face arondarea gospodăriilor pentru fiecare dintre aceștia.
o 1 mai 2019 – Se depune pentru prima oară declarația anuală de venit global pe gospodărie (luându-se în calcul noul mode de impozitare și deducerile care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2018)

Cine sunt consultanții fiscali și care e rolul lor?

o Consultantul fiscal va fi o persoană de specialitate care va gestiona toate problemele fiscale ale unei gospodării.
o Va fi un fel de „Medic fiscal de familie” (la fel cum medicul de familie se ocupă de problemele de sănătate, consultantul fiscal se va ocupa de problemele fiscale).
o Principalele sale atribuții vor fi:
o Completarea declarației anuale de venit pe gospodărie, în numele membrilor gospodăriei.
o Depunerea declarației anual de venit global.
o Efectuarea plăților tuturor obligațiilor fiscale ale membrilor familiei către administrațiile și instituțiile publice centrale sau locale. Vor înlocui definitiv ghișeele pentru persoanele fizice.
o Va face recomandări privind gestionarea economiilor sau plasamentul acestora în diverse forme de investiții (conturi de economii bancare, plasamente pe bursă etc.)

Câte gospodării gestionează?

Un consultant fiscal va gestiona circa 200 de gospodării în urban și circa 250-300 în mediul rural.

Cine îi va plăti pe consultanții fiscali?

Plata lor va fi asigurată de către Guvern, după modelul medicilor de familie. Consultații vor avea trei surse de venit (care îi pot asigura o sumă totală de până la aproximativ 10.000 lei/lună):

1) Un venit per capita, corespunzător numărului de persoane din gospodăriile pe care le gestionează;
2) Un venit din comisioanele încasate pentru plățile făcute în numele gospodăriilor către instituțiile publice de stat. Acest comision va fi cuprins între 2% și 5% din valoarea plății și va cădea în sarcina instituției publice către care se face plata.
3) Un venit din comisioanele plătite în numele gospodăriilor către diverși operatori privați (ex. furnizorii de utilități) care vor dori să își colecteze veniturile prin intermediul consultanților fiscali. Aceste comisioane vor fi în sarcina operatorului privat.

Când se va face arondarea gospodăriilor la consultanții fiscali?

Până cel târziu la data de 1 decembrie 2018.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA “Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Cum se va face arondarea?

La sediile și pe site-urile primăriei din localitate va fi afișată lista consultanților fiscali din localitate. Până la data de 1 decembrie 2018, fiecare familie va putea să își aleagă unul dintre consultanții fiscali arondat la localitatea de domiciliu. După această dată, arondarea se va face aleatoriu prin calculator.

O familie are libertatea de a opta între mai mulți consultanți fiscali, însă doar din lista din localității de domiciliu. Nu poate opta pentru consultanți din altă localitate.

Cine va pregăti consultanții fiscali?

Această sarcină va reveni Guvernului care va asigura selecția și pregătirea etapizată a consultanților fiscali. Aceștia trebuie să aibă studii de specialitate în domeniu. Cei mai mulți vor proveni din sectorul de stat și din rândul absolvenților care vor fi atestați pentru această profesie.

Ce costuri suplimentare va suporta statul pentru plata consultanților fiscali?

Nu vor exista costuri suplimentare, pentru că se va reduce personalul de la ghișeele instituțiilor publice.

Cum va lucra consultantul fiscal?

Va lucra după același model ca și medicul de familie. Va avea un cabinet propriu și un program zilnic fix, în cadrul căruia va acorda consultații pentru gospodăriile pe care le are în gestiune. În cadrul acestui program poate primi bonurile fiscale, poate face plăți, poate completa declarațiile fiscale etc.

Ce obține statul in viitor, după aplicare?

o Vor fi aduși mai mulți români în clasa de mijloc (scad impozitele pentru cei cu salarii mai mici)
o Se elimină ghișeele! Se elimină birocrația pentru cetățeni! (toate plățile fiscale și depunerile de declarații fiscale vor fi făcute de consultanții fiscali).
o Vor fi stimulate serviciile din sectorul privat – un sprijin major pentru antreprenorii care vor oferi servicii de educație, sănătate, asigurări de viață sau de bunuri, construcții etc.
o Vor fi fiscalizate mai multe servicii din sectorul privat. Gospodăriile vor fi interesate să lucreze cu cei care eliberează facturi sau bonuri fiscale. Vor crește veniturile la bugetul de stat.
o Statul va obține venituri consistente din eliminarea economiei negre. Cu acești bani vor putea fi susținute în continuare creșterile de salarii, reducerile de taxe și crearea de locuri de muncă.

Sursa – Ministrul Muncii si Justitiei Sociale (Lia Olguta Vasilescu)

„CabinetExpert.ro foloseste, dar va si recomanda cu incredere – cel mai bun program de facturare, gestiune si contabilitate primara – Smart Bill

6 COMENTARII

 1. A mai fost un proiect de impozit pe venit global in 1997 cu inventar gospodaresc. Este bine, ca se cuprind toti cetatenii in impozitare. Cu ocazia aceasta se reduce la minimum economia subterana. Atunci cetatenii se vor ocupa de afaceri si vor exista persoane autorizate care se vor ocupa de situatia lor financiara. Contribuabilul roman, cred ca nu mai pierde timpul in institutiile statului. Felicitari!

 2. Imposibil de aplicat in Romania, prostie identica cu fondul suveran de dezvoltare. O gasca de incompetenti.

 3. In sfarsit !!!!!!!! De cand astept asta !
  M-am saturat sa am salariul pe statul de plata mult mai mic decat in realitate (pentru ca asa il avantajeaza pe patron si in locul meu oricum s-ar gasi altii inconstienti care sa accepte situatia asta) si cand imi cumpar masina sa ma intreb daca Fiscul m-a va lua la intrebari.
  Sigura problema va fi aceea ca romanii nu prea sunt obisnuiti cu legea si cinstea.
  Daca in alte tari se poate, SPER sa se realizeze si in Romania.

 4. “Va lucra după același model ca și medicul de familie. Va avea un cabinet propriu și un program zilnic fix, în cadrul căruia va acorda consultații pentru gospodăriile pe care le are în gestiune. În cadrul acestui program poate primi bonurile fiscale, poate face plăți, poate completa declarațiile fiscale etc.”….. si noi care muncim de la 8-18, in cel mai fericit caz cand avem timp sa stam pe la usile lor?, si dece tot noi cei care muncim zilnic si obtinem venituri pentru munca depusa sa platim impozite mai mari?
  1.600 lei/anual pentru fiecare copil din familiile cu venituri sub 5.000 lei/lună
  o 1.200 lei/anual pentru fiecare copil din familiile cu venituri între 5.000 lei și 10.000 lei/lună
  Pe suma ramasa,dacă e mai mai mare, se aplică un impozit de 10% pentru diferența care depășește plafonul de 2.000 lei/lună (respectiv 24.000 lei/an).

  In aceste conditii nu mai muncesc pe 2700 ron de dimineata pana seara, muncesc pe 1500 ron sau stau acasa pentru ca in tara noastra avantajati sunt tot cei care fac cate 4-5 copii si traiesc din ajutoare sociale, pentru ca munca e grea. Vin la servici pe salariu de 1200 ron, de ex, femei de servici si dupa 1 luna zic ac este greu ca aceeasi bani ii iau daca stau acasa.

  Succes cu “povara” pe spinarea celor care muncesc cu adevarat.

 5. anonim, daca e asa usor sa cresti copii, de ce nu faci si tu 4-5 sau mai multi, sa primesti si tu 1200 de ron ajutor social?

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!