AcasăSituatii financiare anualeNotă informativă MFP (în atenția persoanelor juridice fără scop patrimonial) - referitor...

Notă informativă MFP (în atenția persoanelor juridice fără scop patrimonial) – referitor la încheierea exercițiului financiar al anului 2016

I. Cadrul legal:

1. Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) și art. 28 alin. (6) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele juridice fără scop patrimonial au obligația să întocmească situații financiare anuale, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, situații financiare care se compun din bilanț şi contul rezultatului exerciţiului .

2. Potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru organizațiile patronale și sindicale, precum și pentru alte categorii de organizații fără scop patrimonial, care nu desfășoară activități economice, Ministerul Finanțelor Publice aprobă un sistem simplificat de raportare financiară.

3. Potrivit prevederilor pct. 3 alin. (1) din Anexa nr. 1 la OMEF nr. 1969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare, persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:

– bilanț,
– contul rezultatului exerciţiului.

4. Potrivit prevederilor pct. 3 alin. (2) din Anexa nr. 1 la OMEF nr. 1969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare, organizațiile patronale și sindicale, precum și alte organizații fără scop patrimonial, care nu desfășoară activități economice, întocmesc situații financiare anuale simplificate care cuprind:

– bilanț prescurtat,
– contul prescurtat al rezultatului exerciţiului.

Bilanț ONG la 31.12.2016 (asociație, fundație, federație) – care este termenul limită de depunere – click aici

5. Potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din OMEF nr. 1969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare, pentru activitățile economice desfășurate, potrivit legii, de către persoanele juridice fără scop patrimonial, aceste reglementări se completează, după caz, cu Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

6. Potrivit prevederilor art. 11 alin. (2) din OMFP nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie având în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, și prevederile generale cuprinse la pct. I.1.3. din Anexa nr. 1, precum și prevederile cuprinse în Anexa nr. 5 la ordin.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA “Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

II. Prevederi generale legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale de către persoanele juridice fără scop patrimonial

1. Situaţiile financiare anuale cuprind:

– bilanţ (cod F10/1),
– contul rezultatului exerciţiului (cod F20/1).

Acestea vor fi însoțite de formularele prevăzute la pct. 3.

2. Organizaţiile patronale şi sindicale, precum şi alte categorii de organizaţii fără scop patrimonial, care nu desfăşoară activităţi economice, cu excepţia persoanelor juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind:

– bilanţ prescurtat (cod F10),
– contul prescurtat al rezultatului exerciţiului (cod F20).

Acestea vor fi însoțite de formularele prevăzute la pct. 3.

3. Situaţiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2016 vor fi însoţite de următoarele formulare:
– Repartizarea rezultatului exerciţiului financiar (cod F21),
– Situaţia activelor imobilizate pentru activităţile fără scop patrimonial (cod F25),
– Situaţia activelor imobilizate pentru activităţile economice (cod F26).

4. Situaţiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2016 se semnează de persoanele abilitate potrivit legii, precum şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

5. Situaţiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2016 vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, precum şi de procesul–verbal al adunării generale privind aprobarea situaţiilor financiare anuale, semnate, conform legii.

6. Situaţiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2016 vor fi însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

AI NEVOIE DE MODELE SAU INFORMATII PENTRU BILANTUL LA 31.12.2016 – FIRMA SAU ONG – ATUNCI ACCESEAZA SECTIUNEA SPECIALA DE PE SITE-UL NOSTRU – CLICK AICI

7. Formatul electronic al situaţiilor financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2016 se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, cu ajutorul căruia se generează un fişier de tip PDF având ataşat un fişier xml şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, procesul–verbal al adunării generale privind aprobarea situaţiilor financiare anuale, precum şi declaraţia prevăzută la pct. 6, scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip. Fişierul zip ataşat situaţiilor financiare anuale nu va conţine parolă.

8. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia persoanelor juridice fără scop patrimonial în mod gratuit de către unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.DOWNLOAD AICI.

9. Persoanele juridice fără scop patrimonial vor depune situaţiile financiare încheiate la 31 decembrie 2016, însoțite de înscrisurile prevăzute la pct. 3, 5 şi 6, la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

10. Persoanele juridice fără scop patrimonial care depun situaţiile financiare la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, le vor depune pe suport magnetic, împreună cu situaţiile financiare listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, însoțite de înscrisurile prevăzute la pct. 3, 5 şi 6, semnate, potrivit legii.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA “Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

11. Erorile constatate după depunerea situațiilor financiare se corectează la data constatării lor, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

12. Termenul pentru depunerea situaţiilor financiare la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, este de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

13. Potrivit prevederilor art. 3 din OMEF nr. 1969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare, situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, potrivit legii, sunt supuse auditului financiar, care se efectuează de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, în condiţiile legii, cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile persoanelor juridice fără scop patrimonial.

14. Persoanele juridice fără scop patrimonial vor completa codul privind activitatea desfăşurată, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN.

15. Persoanele juridice fără scop patrimonial care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la sfârşitul exerciţiului financiar de raportare nu întocmesc situaţii financiare anuale, respectiv situaţii financiare anuale simplificate, urmând să depună în acest sens o declarație la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

16. Formatul electronic al declarației prevăzute la pct. 15 se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.

17. Declarația prevăzută la pct. 15 se depune la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

18. Nedepunerea situaţiilor financiare la 31 decembrie sau a declaraţiilor, după caz, se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

19. Persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă potrivit prevederilor Anexei nr. 2 la OMEF nr. 1969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare, nu întocmesc situaţii financiare anuale.

„CabinetExpert.ro foloseste, dar va si recomanda cu incredere – cel mai bun program de facturare, gestiune si contabilitate primara – Smart Bill

3 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!