AcasăReglementari contabileÎnlesniri/Amânări la plată-eșalonări – pentru ce se acordă, pe ce perioadă, unde...

Înlesniri/Amânări la plată-eșalonări – pentru ce se acordă, pe ce perioadă, unde se depune cererea și ce se anexează la ea, etc.

Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor fiscale principale, se datorează după acest termen dobânzi și penalități de întârziere. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală vine în sprijinul dumneavoastră, informându-vă că, pentru a vă putea achita obligaţiile fiscale restante, puteţi beneficia de facilităţi, cum ar fi acordarea de înlesniri la plată.

Astfel, organele fiscale pot acorda următoarele înlesniri la plată:

− eşalonarea la plată, la cererea debitorului, a obligaţiilor fiscale
− amânarea la plată a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale eşalonate la plată, în vederea anulării, până la data finalizării eşalonării la plată.
− amânarea la plată a unui procent de 50% din majorările de întârziere, reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obligaţiilor fiscale eşalonate la plată, în vederea anulării, până la data finalizării eşalonării la plată.
− amânarea la plată a penalităţilor de nedeclarare aferente obligaţiilor fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de debitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere, eşalonate la plată, în vederea reducerii cu 75% până la data finalizării eşalonării la plată.

Prin obligaţii fiscale se înţelege :

– obligaţiile fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, precum şi obligaţiile fiscale accesorii
– amenzile de orice fel administrate de organul fiscal central
– creanţele bugetare stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare organelor fiscale, inclusiv creanţele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătoreşti sau alte înscrisuri care constituie titluri executorii.

Vă prezentăm mai jos avantajele solicitării şi acordării unei eşalonări la plată :

# neînceperea sau suspendarea executării silite a obligaţiilor fiscale
# posibilitatea participării la licitaţiile publice (întrucât obligaţiile fiscale eşalonate la plată nu sunt considerate obligaţii fiscale restante)
# anularea penalităţilor de întârziere în cazul finalizării eşalonării
# necalcularea şi nedatorarea penalităţilor de întârziere pe perioada eşalonării la plată.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA “Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Eşalonarea la plată :

** se acordă pe o perioadă de cel mult 5 ani, pentru toate obligaţiile fiscale înscrise în certificatul de atestare fiscală. Pentru debitorii care nu constituie nici un fel de garanție, eșalonarea se acordă pe cel mult 6 luni.
** nu se acordă pentru obligaţii fiscale mai mici de 500 lei pentru persoane fizice şi mai mici de 5.000 lei pentru persoane juridice

Perioada de eşalonare la plată se stabileşte de organul fiscal competent în funcţie de cuantumul obligaţiilor fiscale şi de capacitatea financiară de plată a debitorului.

Pentru acordarea unei eşalonări la plată, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băeşti şi să aibă capacitate financiară de plată pe perioada eşalonării
– să aibă constituită garanţie, în cazul obligaţiilor restante mai mari de 5000 lei pentru persoane fizice şi mai mari de 20.000 lei pentru persoane juridice
– să nu se afle în insolvenţă sau lichidare
– să nu li se fi stabilit răspunderea şi/sau răspunderea solidară
– să aibă depuse toate declaraţiile fiscale potrivit vectorului fiscal sau să fi avut obligaţii fiscale stabilite prin decizie de către organul fiscal.

Cererea de eşalonare la plată se depune la registratura organului fiscal competent sau se transmite prin poştă cu confirmare de primire şi va cuprinde următoarele elemente:

• datele de identificare a debitorului
• perioada pentru care se solicită eşalonarea la plată
• suma totală pentru care se solicită eşalonarea la plată şi/sau amânarea la plată
• justificarea stării de dificultate generate de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi cauzele acesteia
• menţiuni referitoare la înlesnirile la plată acordate până la data depunerii cererii
• menţiuni referitoare la bunurile aflate în proprietate
• data şi semnătura debitorului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA “Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

La cerere se anexează următoarele documente:

− declaraţie pe proprie răspundere a debitorului din care să reiasă că nu se află sub incidenţă legislaţiei privind insolvenţa, că nu se află în dizolvare şi că nu i s-au/s-a stabilit răspunderile/răspunderea, potrivit legislaţiei privind insolvenţa, şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art.25 şi 26 din lege.
− documente sau informaţii relevante în susţinerea cererii

În cazul PERSOANELOR JURIDICE se anexează şi :
− copia ultimei situaţii financiare anuale
− situaţia încasărilor şi plăţilor pe ultimile 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eşalonării
− copia ultimei balenţe de verificare
− programul de restructurare sau de redresare financiară semnat de reprezentantul legal al debitorului, care va conţine şi argumentarea posibilităţii plăţilor pe perioada solicitată la eşalonare
− situaţia privind indicatorii orientativi şi alte informaţii

În cazul PERSOANELOR FIZICE se anexează şi :
− registrul-jurnal de încasări şi plăţi sau, după caz, actele prin care se dovedesc veniturile debitorului pe ultimile 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale
− programul de redresare financiară sau orice alt document similar care va conţine şi argumentarea posibilităţii plăţilor pe perioada solicitată la eşalonare

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Serviciului Executare Silită din cadrul organului fiscal competent, care, potrivit prevederilor art. 30 şi 31 din Codul de procedură fiscală este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului.

În cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin domiciliu fiscal se înțelege:

a) pentru persoanele fizice, adresa unde își au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu;
b) pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, sediul activității sau locul unde se desfășoară efectiv activitatea principală;
c) pentru persoanele juridice, sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă și conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat;
d) pentru asocierile și alte entități fără personalitate juridică, sediul acestora sau locul unde se desfășoară efectiv activitatea principală.

TEMEI LEGAL :

1. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare
2. Ordinul preşedintelui ANAF nr.90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central

Sursa (cu multumiri) – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş

„CabinetExpert.ro foloseste, dar va si recomanda cu incredere – cel mai bun program de facturare, gestiune si contabilitate primara – Smart Bill

2 COMENTARII

  1. […] Va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 600 din 22.07.2019, a fost publicat Ordinul Presedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1960 din 09 Iulie 2019 – pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 „Conținutul cererii de acordare a eșalonării la plată și documentele justificative anexate acesteia“ și a anexei nr. 2 „Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central“ la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016. […]

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!