AcasăIntreprinderi IndividualeNoutăţi legislaţie fiscală persoane fizice autorizate - info oficial ANAF

Noutăţi legislaţie fiscală persoane fizice autorizate – info oficial ANAF

ANAF a publicat un material prin care informează contribuabilii cu privire la principalele modificări aduse de Legea nr. 227 /8.09. 2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2016, pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente:

Modificări şi completări privind cheltuielile deductibile pentru contribuabilii care stabilesc venitul net anual din activităţi independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate:

– cheltuielile să fie efectuate pe perioada deplasării contribuabilului care îşi desfăşoară activitatea individual şi/sau într-o formă de asociere, în ţară şi în străinătate, în scopul desfăşurării activităţii, reprezentând cheltuieli de cazare şi transport, altele decât cele prevăzute la art.68 alin. (7) lit. k) din Codul fiscal;
– în cadrul cheltuielilor deductibile limitat enunţăm printre altele:

* scăzămintele, perisabilităţile, pierderile rezultate din manipulare/depozitare, potrivit legislaţiei în materie, inclusiv cheltuielile cu bunuri cu termen depăşit de valabilitate potrivit legii;
*contribuţiile la fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele reprezentând contribuţii la schemele de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, efectuate către entităţi autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
* primele de asigurare voluntară de sănătate, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
* cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii, aferente autoturismelor folosite de contribuabil sau membru asociat sunt deductibile limitat potrivit art.68 alin. (7) lit. k) la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane;
* cheltuielile reprezentând contribuţii obligatorii datorate pentru salariaţi, inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale, potrivit legii;
* cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii, potrivit legii, datorate de către contribuabil în limitele stabilite potrivit prevederilor titlului V – Contribuţii sociale obligatorii, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual şi/sau într-o formă de asociere. Deducerea cheltuielilor respective se efectuează de organul fiscal competent la recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale.
* cotizaţii plătite la asociaţiile profesionale în limita a 4.000 euro anual;
* cheltuielile reprezentând contribuţiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizaţiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, în limita a 5% din venitul brut realizat.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA “Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Modificări şi completări privind veniturile din drepturi de propietate intelectuală :

-a fost modificată cota de cheltuieli forfetare la 40% . Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, se stabileşte prin scăderea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut;
– posibilitatea opţiunii de impunere finală a veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, situaţie în care se reţine impozit pe venit în cotă de 16 % asupra venitului brut din care se deduce cota forfetară de cheltuieli si contribuţiile sociale obligatorii reţinute la sursa, contribuabilul nu are obligaţia depunerii declaraţiei anuale privind venitul realizat formular D200;
– fără opţiune de impunere finală, situaţie în care se reţine impozit pe venit 10 % la venitul brut şi contribuţiile sociale obligatorii reţinute la sursa, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei anuale privind venitul realizat- formular D200 iar organul fiscal va emite decizia de impunere anuală;

Modificări şi completări privind contribuţiile sociale datorate de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente:

– Toate persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente sunt obligate la plata contribuţiei la asigurările sociale (CAS) cu excepţia persoanelor fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale şi a pensionarilor.
-Salariaţii nu mai sunt exceptaţi
-Se datorează plăţi anticipate la CAS dacă:

A. venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real;
*Conform Legii nr. 340/2014 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 , publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 942 din 19 decembrie 2015 , câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 2681 lei.

B. venitul lunar estimat a se realiza potrivit art. 121 alin. (1) depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real şi îşi încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea în sistem real;

C. valoarea lunară a normelor de venit, obţinută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecţiilor prevăzute la art. 69, depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfăşoară activităţi impuse pe bază de norme de venit.

Persoanele fizice care datorează plăţi anticipate, conform celor de mai sus, depun anual la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilesc plăţile anticipate, declaraţia privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii (formular 600).

-În cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal, declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Persoanele fizice care determină venitul net în sistem real, care în anul fiscal precedent au realizat venituri sub nivelul plafonului minim (35% din salariul mediu brut) nu au obligaţia depunerii declaraţiei şi nu datorează plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale.

Cota de impunere pentru plăţile anticipate este:
– cota pentru contribuţia individuală – 10,5%;
– cota integrală (26,3%, 31,3% sau 36,3%) dacă se optează pentru aceasta, în cadrul formularului 600, până la data de 31 ianuarie.

Definitivarea contribuţiei de asigurări sociale în cazul veniturilor determinate în sistem real se efectuează de organul fiscal, în baza declaraţiei privind venitul realizat depuse de contribuabil.

Obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale se determină prin decizie de impunere anuală, prin aplicarea cotei individuale sau a cotei integrale de contribuţie, asupra bazei de calcul, cu încadrarea acesteia în plafonul minim şi maxim.

Definitivarea CAS se aplică şi în cazul persoanelor impuse în sistem real, care nu au datorat plăţi anticipate pentru anul respectiv, dar al căror venit realizat în anul fiscal pentru care se efectuează definitivarea contribuţiei de asigurări sociale depăşeşte plafonul minim de 35% din salariul mediu brut.

În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale o reprezintă diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala forfetară de 40%.

Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă datorează contribuţii de asigurări sociale individuale în cursul anului, sub forma plăţilor anticipate, plătitorii de venituri având obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii sumelor respective.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA “Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Contribuţia la asigurări sociale de sănătate

-Persoanele fizice autorizate datorează o contribuție la sănătate (CASS ) în cotă de 5,5% , însă baza de calcul diferă în funcșie de modul de impunere a PFA – în sistem real sau pe baza normei de venit.

_ Astfel, pentru impunerea în sistem real baza de calcul este reprezentată de venitul net anual realizat exclusiv cheltuielile reprezentând contributii sociale (diferenta dintre totalul veniturilor încasate și cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contributii sociale).
_ În cazul impozitării la norma de venit baza de calcul este valoarea anuală a normei de venit , raportată la cele 12 luni ale anului, ce nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe șară (care din 1 iulie 2015 este de 1050 lei ), dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contributia.
_ Notă: De la 1 mai 2016, salariul minim brut pe ţară va creşte de la 1.050 de lei la 1.250 de lei , conform H.G. nr. 1017/2015 , publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 987 din 31 decembrie 2015 .
_ Plata contributiilor la sănătate se efectuează anticipat, în cursul anului, cu regularizarea sumelor datorate anual . Astfel, în baza declarașiei de venit estimat ( Formular 220 ) sau a declarașiei de venit realizat ( Formular 200 ), organul fiscal emite decizia de impunere pentru plăși anticipate în care stabilește contributia de asigurări sociale de sănătate datorată anticipat și termenele de plată.
_ Plată se efectuează trimestrial, în patru rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
_ După încheierea anului fiscal, în baza declarașiei privind venitul realizat depusă de contribuabili (Formular 200 ), organul fiscal stabilește obligașiile anuale de plată a contributiei de asigurări sociale de sănătate prin decizia de impunere anuală regularizând sumele datorate cu titlu de plăși anticipate.
_ Plata contributiei de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizia de impunere anuală se efectuează în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei , iar sumele achitate în plus se compensează sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

În anul 2016 persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală nu datorează CASS pentru aceste venituri , dacă realizează venituri din salarii, pensii sau alte activităţi independente. ’’

Sursa (cu multumiri pentru posibilitatea preluarii) – DGRFP Cluj

4 COMENTARII

  1. Doresc sa stiu daca o persoana fizica care obtine un venit net anual mai mic decat 35% din salariul minim pe economie, adica un venit net anual mai mic decat suma de 938 lei, mai este obligata sa depuna declaratia 600?? Va multumesc pentru raspuns!

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!