AcasăReglementari contabileModificări aduse Codului de Procedura Fiscala începând cu anul 2016 – info...

Modificări aduse Codului de Procedura Fiscala începând cu anul 2016 – info oficial

Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial nr. 547 din 23 iulie 2015 a fost publicata Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2016. Fata de prevederile anterioare au fost aduse unele modificari, dupa cum urmeaza:

In ceea ce priveste procedura generala, au fost reglementate unele limite ale modului de conduită a organului fiscal în ceea ce privește exercitarea de către acesta a dreptului de apreciere, care tin cont de principiul rezonabilitătii și echitătii ca mod de conduită a activitătii organelor fiscale atunci când acestea îsi exercită acest drept.

Relatiile dintre contribuabili si organele fiscale trebuie sa fie guvernate de principiul bunei credinte. Astfel, potrivit acestui principiu, contribuabilul trebuie să-si îndeplinească obligatiile si să-si exercite drepturile potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute de lege, iar organul fiscal este obligat la respectarea riguroasă a drepturilor contribuabililor în fiecare procedură aflată în derulare.

Au fost elaborate regulile cu privire la interpretarea legii fiscale care să permită și aplicarea principiului ”in dubio contra fiscum” (în caz de dubiu cu privire la norma fiscală, interpretarea se face în favoarea contribuabilului).

S-a clarificat procedura audierii înaintea emiterii deciziei de către organul fiscal, în sensul că persoana în cauză are dreptul să îsi prezinte în scris punctul de vedere, în termen de cinci zile lucrătoare de la data audierii.

Totodată, s-a prevăzut ca, ori de câte ori Codul fiscal sau alte legi care reglementează creante fiscale prevăd răspunderea solidară a două sau mai multor persoane pentru aceeași creantă fiscală, titlul de creantă fiscală se emite pe numele persoanelor care răspund solidar. În plus, s-a reglementat sanctionarea cu nulitatea a deciziilor de atragere a răspunderii solidare emise fără audierea prealabilă a persoanei căreia i s-a atras răspunderea.

S-a reglementat sanctionarea cu nulitatea a actului administrativ fiscal emis cu încălcarea regulilor de competentă, precum și a actului care nu precizează organul fiscal emitent.

S-a instituit obligatia contribuabililor de a întocmi si a detine dosarul preturilor de transfer, în lipsa unei solicitări a organului fiscal, spre deosebire de prevederile precedente, conform carora se dispunea întocmirea dosarului preturilor de transfer numai la solicitarea organului fiscal.

In ceea ce priveste prescriptia dreptului de a stabili obligatiile fiscale, a fost modificat momentul de la care curge termenul de prescriptie în material creantelor fiscale, astfel încât, în urma intrării în vigoare a noului Cod de procedură fiscală, termenul de prescriptie va începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligatia fiscală.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA “Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Durata termenului de prescriptie rămâne în continuare de cinci ani.

In domeniul inspectiei fiscale, se diminuează durata efectuării inspectiei fiscale pentru contribuabilii mici la 45 de zile, pentru contribuabilii mari si mijlocii fiind păstrată durata actuală de șase si respectiv trei luni de zile. În plus, se reglementează obligatia organului fiscal de a finaliza controlul fiscal într-o perioadă de maxim dublul perioadei prevăzute ca durată a controlului fiscal; în caz contrar, inspectia fiscala va înceta fără emiterea unor acte de impunere.

Cu toate acestea, organul fiscal poate relua inspectia, cu aprobarea organului ierarhic superior, o singura dată pentru aceeași perioadă si aceleași obligatii fiscale.

Se reglementează posibilitatea de emitere a unor decizii de impunere provizorii pentru obligatiile fiscale principale, în timpul derulării inspectiei fiscale, la solicitarea contribuabilului, în scopul plătii obligatiilor fiscale principale si pentru stoparea acumulării de obligatii accesorii.

Controlului inopinat a fost reglementat ca institutie de sine stătătoare în cadrul metodelor de control fiscal și, în acest sens, au fost reglementate regulile după care urmează să se efectueze, cu mentinerea caracterului acestuia de a fi un control efectuat fără înștiintarea prealabilă a contribuabilului; în plus, s-a prevăzut un termen maxim de 30 de zile în care acesta trebuie finalizat.

Referitor la colectarea creantelor bugetare, au intervenit urmatoarele modificari :

– A fost diminuat nivelul dobânzii de întârziere de la 0,03% la 0,02% pe zi de întârziere.
– A fost diminuat nivelul penalitătii de întârziere de la 0,02% la 0,01% pe zi de întârziere. Penalitatea de întârziere nu se aplică pentru obligatiile fiscale principale nedeclarate de contribuabil/plătitor și stabilite de organul de inspectie fiscală prin decizii de impunere.
– Nivelul majorării de întârziere in cazul obligatiilor fiscale datorate bugetelor locale este de 1% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fractiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadentă si până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

S-a reglementat o nouă penalitate, penalitatea de nedeclarare, de 0,08% pe zi din obligatiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor și stabilite de organul de inspectie fiscală prin decizii de impunere. Această penalitate curge începând cu ziua imediat următoare scadentei și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Penalitatea de nedeclarare se reduce, la cererea contribuabilului/plătitorului, cu 75%, dacă obligatiile fiscale principale stabilite prin decizie se sting prin plată sau compensare ori sunt eșalonate la plată, în conditiile legii.

Penalitatea de nedeclarare se majorează cu 100% în cazul în care obligatiile fiscale principale au rezultat ca urmare a săvârșirii unor fapte de evaziune fiscală, constatate de organele judiciare, potrivit legii.

Penalitatea de nedeclarare se aplică doar creantelor fiscale ce se nasc după data de 1 ianuarie 2016.

În ce privește compensarea creantelor autoritătilor publice cu cele ale contribuabililor, s-au extins regulile de compensare și la nivelul grupului fiscal. Astfel, este posibilă compensarea sumei negative a taxei pe valoarea adăugată solicitată la rambursare de reprezentantul unui grup fiscal constituit potrivit Codului fiscal cu obligatiile fiscale ale membrilor grupului.

O schimbare majoră în ceea ce privește procedura de contestare a actelor administrativ fiscale o reprezintă majorarea termenului de formulare a contestatiei fiscale de la 30 la 45 de zile.

De asemenea, spre deosebire de precedentul Cod de procedură fiscală, unde contestatorul își poate sustine contestatia doar în scris, noul Cod de procedura fiscala conferă contestatorului posibilitatea de a-și sustine contestatia și oral în fata organului competent cu solutionarea acesteia, situatie în care se va convoca și organul fiscal emitent.

O altă noutate adusă în materia contestatiei fiscale o reprezintă eliminarea prevederilor care reglementau posibilitatea contestării pe cale administrativă a refuzului de emitere a actului administrativ fiscal.

De asemenea, a fost reglementat dreptul contribuabililor de a se adresa instantei de contencios administrativ în situatia în care contestatia nu a fost solutionată de organul competent în termen de șase luni de la data depunerii.

Se modifică și regimul accesoriilor pe perioada suspendării executării actului administrativ contestat, în cazul suspendării acordate de instanta de judecată în conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, în sensul că pe perioada cât subzistă suspendarea se datorează doar dobândă, nu și penalităti de întârziere.

Noul Cod de procedură fiscală intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016, însă prevederile acestuia vor fi aplicabile exclusiv pentru procedurile de administrare începute după intrarea in vigoare a acestuia. Mai exact, pentru creantele fiscale născute si procedurile administrative initiate înainte de 1 ianuarie 2016 se aplică legea anterioară.
Sursa (cu multumiri) – Administratia Judeteană a Finantelor Publice Călărasi

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!