AcasăIntreprinderi IndividualeSchimbări aduse Codului Fiscal (Legii 227/2015) din 2016 - TVA, impozitul pe...

Schimbări aduse Codului Fiscal (Legii 227/2015) din 2016 – TVA, impozitul pe venitul persoanei fizice, taxele si impozitele locale, accize, etc.

Dupa cum am spus si ieri, in Monitorul Oficial de joi (MO 688/2015) s-a publicat noul Cod fiscal pe care il vom cunoaste de acum inainte drept Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. In mod sintetic, in noul Cod fiscal remarcam:

– reducerea taxei pe valoarea adaugata, cota generala la 20%, insotita de o scadere a TVA pentru livrarile de carti, manuale, ziare, reviste la cota de 5%, cota ce se aplica de altfel si pentru accesul la competitiile sportive, evenimentele culturale etc;

– cresteri de taxe cum ar fi majorarea taxelor locale datorate de persoanele fizice pentru locuintele detinute, remarcanduse majorari substantiale si de mai multe ori pentru locuintele folosite ca sedii pentru desfasurarea de activitati independente;

-extinderea tipurilor de venituri pentru care se datoreaza asigurari sociale pensii sau contributii individuale la sanatate, ce nu se platesc conform Codului fiscal actual.

Principalele elementele de impozitare ce fac obiectul actului normativ:

Noul Cod Fiscal (Legea 227/2015) – schimbări aduse începând cu anul 2016 (microîntreprinderi, impozit pe profit, impozit pe dividende) – punctele 1-3 – click aici

4) TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

Cota generala aplicabila incepand cu 1 ianuarie 2016 pentru TVA este de 20%.

Se aplica urmatoarele cote reduse:

– cota de 9% pentru medicamente, cazarea in sectorul hotelier, alimente, servicii de restaurant si catering.
– se extinde aplicarea cotei reduse de 5% pentru carti, manuale scolare, reviste si pentru accesul la evenimente culturale sau sportive, accesul la muzee, case memoriale, targuri sau expozitii.
– se pastreaza cota de TVA de 5% si pentru vanzarea de locuinte sociale in schimb se modifica conditiile de aplicare in sens favorabil cumparatorului.

Se pastreaza deductibilitatea limitata la 50% pentru mijloacele de transport persoane cand nu sunt utilizate in mod exclusiv in activitati economice.

Se introduce o masura tranzitorie pentru ajustarea TVA pentru alte bunuri decat cele de capital cand acestea nu mai sunt folosite in activitati taxabile. Se pastreaza plafonul de 220.000 lei, reprezentand 65.000 euro la data aderarii, reprezentand plafonul de scutire de TVA.

Se extind masurile de taxare inversa (simplificare a TVA fara plata efectiva a TVA) pentru:
– cladiri, parti de cladire si terenuri;
– furnizarile de telefoane mobile;
– furnizarile de console de jocuri, tablete pc si laptopuri.

5. IMPOZITUL PE VENITUL PERSOANEI FIZICE

Cota generala de impozitare este de 16% iar tendinta este de extindere a categoriilor de venituri pentru care se datoreaza asigurari sociale (contributii la pensii sau contributii la sanatate).

a. Impozitul pe venitul din salarii este de 16%. Se modifica deducerile personale.

Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.500 lei inclusiv, astfel:

– pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere – 300 lei;
– pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere – 400 lei;
-pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere – 500 lei;
-pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere – 600 lei;
– pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere – 800 lei.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.501 lei si 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA “Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

b. Impozitarea PFA. Exista si in legislatia anterioara obligatia platii impozitului pe venit de 16% cat si a contributiei de sanatate stabilite la nivelul venitului net.

-Raportandu-ne comparat la obligatiile de plata ale unui PFA observam introducerea obligatorie a contributiei individuale la pensii in procent de 10,5% din venitul net realizat de o persoana. Aceasta contributie este plafonata superior la un plafon anula de 5 x salariul mediu pe economie x 12 luni.
-Aceasta contributie se plateste chiar daca persoana fizica autorizata este salariata la un angajator.
-Daca PFA doreste sa beneficieze de pensie intreaga, optional achita si contributia de 15,8%, contributia
angajatorului.
-Comparand cu situatia de astazi a Codului fiscal din 2015, acestea sunt contributii noi ce nu sunt platite de un PFA ce este deja salariat. PFA-ul datoreaza contributia la pensii in acest moment daca veniturile realizate din profesii/activitati independente sunt singurele sale venituri, lucru de altfel normal.
-Baza de calcul a contributiei la pensii este decisa de persoana fizica si aceasta nu poate sa fie mai mica decat 35% din salariul mediu pe economie, de obicei se allege salariul mediu pe economie, si nici mai mare de 5 ori salariul mediu pe economie.

c. Cazuri particulare – situatii ce ne obliga sau ne scutesc la plata contributiei la sanatate.

-Pentru veniturile realizate din cedarea folosintei bunurilor, fata de reglementarile din anul curent, se mareste plafonul cotei cheltuielilor forfetare la 40%, iar baza de calcul a contributiei la asigurarile de sanatate nu va depasi nici in anul 2016 suma de 5 ori salariul mediu brut pe economie.

-Pentru persoanele ce realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se retine prin stopaj la sursa, procedura cea mai des intalnita si in anul curent, baza de calcul a contributiei de sanatate o reprezinta venitul brut contractat din care se scade o cota de cheltuiala forfetara in procent de 40%.

-In anul 2016, nu se datoreaza contributie de asigurari de sanatate pentru drepturile de proprietate intelectuala, cand persoana fizica realizeaza si alte venituri supuse déjà contributiei la sanatate, cum ar fi venituri din salarii, venituri din pensii, venituri din activitati independente, venituri din
alte surse, conform art. 171 alin. (4) din noul Cod fiscal.

-Pentru veniturile din investitii, si analiza noastra are in mod special in vedere veniturile din dividende incasate de persoanele fizice, baza de calcul a contributiei este venitul brut din dividende (nu dividendul net), incasate in anul anterior, iar impozitarea se face ANAF prin decizie de impunere.

-In anul 2016, nu se datoreaza contributia de sanatate, daca persoana fizica ce incaseaza dividendele, realizeaza in aceeasi perioada fiscala, venituri supuse deja contributiei la sanatate, cum ar fi venituri din salarii, venituri din pensii, venituri din activitati independente, conform art. 176 alin. (7)
din noul Cod fiscal.

-Practic, in anul 2016 este acelasi regim privind contributia de sanatate la veniturile din dividende incasate de persoanele fizice.

-In anul 2017, veniturile din dividende intra in sfera de plata a contributiei individuale la sanatate, iar baza de calcul nu poate sa fie mai mare decat de 5 ori salariul mediu brut pe economie, conform art. 176 alin. (5) din Codul fiscal. Acest lucru trebuie coroborat cu reducerea impozitului pe dividende, prognozata tot pentru anul 2017.

6. TAXELE SI IMPOZITELE LOCALE.

Pentru anul 2016, persoana ce detine o locuinta in proprietate la data de 31 decembrie 2015, datoreaza pentru aceeasi cladire, un impozit, ce se calculeaza influentat de trei parametrii:

a) o crestere semnificativa a bazei de impozitare aferente unei suprafete de 1 metru patrat de constructie, la suma de 1.000 lei, conform art. 457 alin. (2) din Codul fiscal. Si aceasta valoare va fi influentata de rangul localitatii si de vechimea constructiei, insa observam ca va fi o crestere de impozitare de cel putin 6,95%, numai prin majorarea valorii de referinta aferenta unui metru patrat de
constructie. Aceasta majorare de impozit este obligatorie pentru proprietarul locuintei, chiar daca Primaria decide sa pastreze actuala cota de impunere.

b) procentele de impozitare pentru cladirile rezidentiale sunt intre 0,08% si 0,2%, valoarea aplicabila intr-un an fiind stabilita de Consiliul local. Daca ne raportam strict doar la procentele de impozite, observam posibilitatea Directiilor de specialitate din cadrul autoritatii publice locale sa aplice
impozite cel putin duble.

c) intervine o impozitare diferentiata in functie de scopul folosintei respectivei locuinte. Daca in aceasta se desfasoara activitati economice, respectiv isi are sediul o societate sau isi desfasoara activitatea o persoana fizica ce practica o activitate independenta sau este sediul declarat pentru un PFA, intreprindere individuala sau asociatie familiala, impozitele stabilite de Primarie sunt in procent intre
0,2% si 1,3%, conform art. 458 alin. (1) din Codul fiscal. Aceste procente permit majorarea impozitului cu pana la nivelul de 13 ori fata de nivelul actual.

-Cu toate acestea, aceste procente reduse de impozitare, daca valoarea locuintei a fost stabilita printr-un raport de evaluare facut in ultimii 5 ani, respectiv daca locuinta a fost achizitionata/construita in ultimii 5 ani. Daca locuinta a fost achizitionata/construita intr-o perioada anterioara mai mare de 5 ani sau daca nu exista o reevaluare in ultimii 5 ani, cota de impozit este de 2% din valoarea de referinta determinata chiar de Codul fiscal, pornind de la o suma de 1.000 lei/metru patrat de constructie, conform art. 458 alin. (4) din Codul fiscal. In acest caz, impozitul poate sa
depaseasca si de 20 de ori nivelul actual.

-Apar doua situatii particulare, ce trebuie mai bine analizate, respectiv ce se intelege in mod real prin activitate economica, deoarece notiunea fiscala este doar de a realize furnizarea de bunuri/prestarea de servicii si lucrari pe piata, si daca doar o parte din aceasta locuinta, sa zicem doar o camera dintr-un apartament este locatia unde se desfasoara activitatea economica.

-Din perspectiva desfasurarii activitatii economice, legiuitorul ne prezinta ca fiind o diferenta intre a presta servicii si a fi o locuinta rezidentiala, doar decontarea cheltuielilor cu intretinerea si utilitatile, conform art. 459 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal.

-Intrebarile de substanta sunt: daca in aceasta locuinta exista doar sediul oficial al unei societati, sau sediul oficial al unui PFA, iar aceste entitati isi desfasoara activitatea in alta locatie, se datoreaza un impozit majorat?

-In mod normal, raspunsul este nu, insa depinde de foarte multi factori. In unele cazuri, criteriul de existenta a societatii sau criteriul de recunoastere a acelei activitati independente este chiar detinerea acestui spatiu.

-Daca in incinta acelei locuinte, cunoastem cu certitudine ca intr-o camera se desfasoara activitati economice, iar restul locuintei este folosit chiar cu o destinatie rezidentiala, in acest caz impozitarea este mixta, in sensul ca impozitul majorat se datoreaza numai pentru suprafata acelei camere, iar pentru restul locuintei, se va calcula si datora un impozit cu cota redusa.

-Foarte important: in calitate de persoana fizica proprietar al unei locuinte, doar in cazul in care in aceasta se desfasoara si activitati economice, trebuie sa depuna la Directia de specialitate a autoritatii locale, o declarative speciala, conform art. 495 lit. a) din Codul fiscal.

-Consideram necesar ca acest temei normativ sa il prezentam, pentru o mai buna edificare a faptului ca nu toti proprietarii de locuinte depun aceasta declaratie, ci numai cei ce detin cladiri nerezidentiale sau cu destinatie mixta, dupa cum urmeaza: “Art. 495. – In vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016, se stabilesc urmatoarele reguli: a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au in proprietate cladiri nerezidentiale sau cladiri cu destinatie mixta au obligatia sa depuna declaratii pana la data de 29 februarie 2016, conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului finantelor
publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romanei, Partea I, a prezentului cod. (…)”.

-Si societatile ce detin in proprietate o constructie vor depune o declaratie speciala de impunere, pentru constructiile existente in patrimoniu la data de 31 decembrie 2015. Persoanele juridice ce detin constructii platesc in anul 2016 un impozit pe cladiri astfel:
a) pentru constructiile rezidentiale aflate in proprietate, cota este intre 0.08% si 0,2% din valoarea impozabila a constructiei;
b) pentru constructiile nerezidentiale, cota este intre 0,2% si 1,3% din valoarea impozabila a constructiei.

-Baza impozabila se actualizeaza la 3 ani, prin efectuarea unei reevaluari. In cazul in care nu se efectueaza o reevaluare in ultimii 5 ani, cotele anterioare enumerate se majoreaza la 5%, conform art. 460 alin. (1), (2) si (8) din Codul fiscal.

7. ACCIZELE

Se pastreaza structura produselor accizabile existente si in 2015 (accize armonizate si accize nearmonizate). Nivelul accizei pentru principalele produse accizabile este:

a.benzina fara plumb: 2035,40 lei pentru 1.000 litri, respectiv 2.03 bani/litru.
b.alcool etilic: 3306,98 lei/ hl alcool.

– S-a eliminat acciza nearmonizata de lux pentru iahturi, autoturisme cu capacitate cilindrica mai mare de 3.000 cmc, confectii din blanuri etc. Raman ca produse supuse accizelor nearmonizate lichidul cu nicotina din tigareta electronica si tutunul continut in produse din tutun incalzit.

8. TAXA PE CONSTRUCTII datorata la buget. Ramane in procent de 1%, urmand sa fie abrogata cu 1 ianuarie 2017.

Sursa – cu multumiri – AJFP Maramures

1 COMENTARIU

  1. In cazul normelor de venit , procentul se aplica la norma sau se aplica venitului net ?

    ” Raportandu-ne comparat la obligatiile de plata ale unui PFA observam introducerea obligatorie a contributiei individuale la pensii in procent de 10,5% din venitul net”

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!