AcasăTVA - modificari si noutatiNedeductibilitatea fiscală a TVA pentru proiecte finanţate din instrumente structurale - info...

Nedeductibilitatea fiscală a TVA pentru proiecte finanţate din instrumente structurale – info certificare declaratie actualizat aprilie 2013

Contribuabilii beneficiari ai proiectelor finanţate prin programe operaţionale trebuie sa site că, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile cu taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă, declaraţia pe propria răspundere privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare trebuie certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

Dispoziţii generale

În vederea rambursării cheltuielilor eligibile reprezentând TVA nedeductibilă, beneficiarii proiectelor finanţate prin programe operaţionale au obligaţia depunerii, ca anexă a fiecărei cereri de rambursare, a unei declaraţii pe propria răspundere privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, certificată de organul fiscal competent din subordinea ANAF, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia de către beneficiar.

Organul fiscal competent din subordinea ANAF, este organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală solicitantul este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe.

Certificarea declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare este obligatorie în cazul persoanelor care solicită autorităţii de management a programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă, rambursarea cheltuielilor eligibile, reprezentând TVA nedeductibilă, efectuate de beneficiari în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale şi se aplică proiectelor finanţate din instrumente structurale depuse după data de 1 ianuarie 2012.

Important! Începând cu 14 aprilie 2013, prevederile legale referitoare la certificarea declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA se aplică şi pentru proiectele de grant/strategice finanţate din Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” aflate în derulare la 10 august 2012, cât şi pentru cele depuse după această dată.

Depunerea declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA

Pentru certificarea declaraţiei pe propria răspundere privind nedeductibilitatea TVA, solicitantul depune la organul fiscal competent, înainte de depunerea cererii de rambursare la autoritatea de management, Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare.

Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă, pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale sau care poate fi descărcat de pe website-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul ANAF.

Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire, pe suport electronic însoţit de formularul editat de persoana impozabilă, semnat şi ştampilat în trei exemplare, din care, după certificare, un exemplar se depune la autoritatea de management şi un exemplar rămâne la solicitant.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA “Aboneaza-te la insemnari”.

Certificarea declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA

În vederea certificării declaraţiei, organul fiscal competent va verifica în Registrul contribuabililor, dacă solicitantul are calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul Fiscal, în perioada în care au fost efectuate toate achiziţiile ale căror facturi sunt înscrise în declaraţie.

În situaţia în care, solicitantul nu are calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul Fiscal în întreaga perioadă la care se referă facturile înscrise în declaraţie, organul fiscal emite, de îndată, Certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, pentru toate facturile înscrise în declaraţie.

În situaţia în care, unele facturi înscrise în declaraţie au fost emise în perioade în care solicitantul a avut calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul Fiscal, organul fiscal transmite declaraţia, organului de inspecţie fiscală competent.

În urma constatărilor ca urmare a cercetării la faţa locului înscrise într-un proces verbal, organul de inspecţie fiscală emite certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare. În certificat se înscriu numai facturile pentru care taxa este nedeductibilă, potrivit legii, sau nu se înscrie nicio factură pentru situaţia în care taxa aferentă tuturor facturilor este deductibilă.

Important! Organul fiscal emitent nu răspunde de realitatea şi eligibilitatea TVA aferentă operaţiunilor din facturile înscrise în Certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare.

Baza legală:

– art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 517/2007;
Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare”, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 33/16.01.2012;
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 426/2013 privind completarea Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare”, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 203/10.04.2013.

Sursa informatii – www.finantevalcea.ro

1 COMENTARIU

  1. […] Având în vedere cele menţionate, fiecare partener este beneficiar al fondurilor POSDRU contribuind la realizarea proiectului, iar relaţia dintre partenerul principal şi ceilalţi parteneri nu presupune o prestare de servicii, aspecte confirmate de altfel şi de către Autoritatea de Certificare şi Plată în cadrul corespondenţei purtate pe această temă. Nedeductibilitatea fiscală a TVA pentru proiecte finanţate din instrumente structurale – info certificare declaratie actualizat aprilie 2013 – click aici […]

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!