AcasăSituatii financiare anualeNotă informativă referitor la încheierea exerciţiului financiar la 31.12.2012 - in atenţia...

Notă informativă referitor la încheierea exerciţiului financiar la 31.12.2012 – in atenţia persoanelor juridice fără scop patrimonial

Va prezentam in cele ce urmeaza nota informativă oficiala publicata de ANAF, pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, in ideea clarificarii aspectelor referitoare la la încheierea exerciţiului financiar al anului 2012.

1. Persoanele juridice fără scop patrimonial prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – text actualizat aiciîntocmesc situaţii financiare anuale compuse din bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului, în formatul prevăzut de Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007, cu modificările ulterioare, utilizând programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru acestea.

Termen depunere bilant ONG la 31.12.2012 (situatii financiare anuale) – in anul fiscal 2013 – CLICK AICI

2. Situaţiile financiare anuale cuprind:
– bilanţ (cod F10),
– contul rezultatului exerciţiului (cod F20).

3. Organizaţiile patronale şi sindicale, precum şi alte organizaţii fără scop patrimonial, care nu desfăşoară activităţi economice, cu excepţia persoanelor juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind:
– bilanţ prescurtat (cod F10),
– contul prescurtat al rezultatului exerciţiului (cod F20).

4. Situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale simplificate vor fi însoţite de următoarele formulare:
– Repartizarea rezultatului exerciţiului financiar (Nota 3),
– Situaţia activelor imobilizate pentru activităţile fără scop patrimonial (Nota 1.1),
– Situaţia activelor imobilizate pentru activităţile economice (Nota 1.2).

5. Situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale simplificate se semnează de persoanele abilitate potrivit legii, precum şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA “Aboneaza-te la insemnari”.

6. Situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale simplificate vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, precum şi de procesul–verbal al adunării generale privind aprobarea situaţiilor financiare anuale, semnate şi ştampilate, conform legii.

7. Situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale simplificate vor fi însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

8. Situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale simplificate însoţite de înscrisurile prevăzute la pct. 6 şi 7 se depun, în format electronic şi în format hârtie, la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, sau numai în format electronic, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

9. Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale simplificate se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi, indiferent de modalitatea de depunere, constă întrun fişier PDF având ataşat un fişier xml şi un fişier cu extensia zip.

Fişierul cu extensia zip va conţine raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, procesul–verbal al adunării generale privind aprobarea situaţiilor financiare anuale, precum şi declaraţia prevăzută la pct. 7, scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.

10. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia persoanelor juridice fără scop patrimonial în mod gratuit de către unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.

PENTRU A DESCARCA PDF-UL INTELIGENT NECESAR GENERARII BILANTULUI UNUI ONG LA 31.12.2012 – CLICK AICI

11. Potrivit prevederilor art. 3 din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1969/2007, situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, potrivit legii, sunt supuse auditului financiar, care se efectuează de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, în condiţiile legii, cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile persoanelor juridice fără scop patrimonial.

12. Potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale ale organizaţiilor fără scop patrimonial care primesc finanţări din fonduri publice, încadrate în categoria persoanelor juridice de interes public, potrivit prevederilor art. 34 alin. (2) din acelaşi act normativ, sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate, în condiţiile legii.

13. Termenul pentru depunerea situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale simplificate la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, este de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

14. Persoanele juridice fără scop patrimonial vor completa codul privind activitatea desfăşurată, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN.

15. Persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă potrivit prevederilor Anexei nr. 2 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1969/2007, nu întocmesc situaţii financiare anuale.

12 COMENTARII

  1. […] – PDF-ul necesar generarii bilantului la 31.12.2013 pentru ONG-uri a fost publicat pe site-ul ANAF – CLICK AICI – Bilant ONG-uri (asociatii, fundatii, federatii) la 31.12.2013 – care este termenul limita de depunere ? – click aici – Notă informativă referitor la încheierea exerciţiului financiar la 31.12.2012 – in atenţia persoanelor juridice fără scop patrimonial – CLICK AICI […]

  2. […] – PDF-ul necesar generarii bilantului la 31.12.2013 pentru ONG-uri a fost publicat pe site-ul ANAF – CLICK AICI – Bilant ONG-uri (asociatii, fundatii, federatii) la 31.12.2013 – care este termenul limita de depunere ? – click aici – Notă informativă referitor la încheierea exerciţiului financiar la 31.12.2012 – in atenţia persoanelor juridice fără scop patrimonial – CLICK AICI […]

  3. […] – PDF-ul necesar generarii bilantului la 31.12.2013 pentru ONG-uri a fost publicat pe site-ul ANAF – CLICK AICI – Bilant ONG-uri (asociatii, fundatii, federatii) la 31.12.2013 – care este termenul limita de depunere ? – click aici – Notă informativă referitor la încheierea exerciţiului financiar la 31.12.2012 – in atenţia persoanelor juridice fără scop patrimonial – CLICK AICI […]

  4. […] – PDF-ul necesar generarii bilantului la 31.12.2013 pentru ONG-uri a fost publicat pe site-ul ANAF – CLICK AICI – Bilant ONG-uri (asociatii, fundatii, federatii) la 31.12.2013 – care este termenul limita de depunere ? – click aici – Notă informativă referitor la încheierea exerciţiului financiar la 31.12.2012 – in atenţia persoanelor juridice fără scop patrimonial – CLICK AICI […]

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!