AcasăCodul munciiOrganizarea activitatilor personalului medical si a sportivilor profesionisti - clarificari Inspectia Muncii

Organizarea activitatilor personalului medical si a sportivilor profesionisti – clarificari Inspectia Muncii

Având în vedere solicitările formulate de ITM Braşov şi ITM Alba transmise şi înregistrate la Inspecţia Muncii sub nr. 2749/12.03.2012, respectiv 3211122.03.2012, şi pentru o interpretare şi aplicare unitară a modalităţii juridice în care îşi desfăşoară activitatea personalul medical din cadrul cabinetelor medicale, spitalelor şi sportivii de performanţă, raportat la prevederile Legii nr.531/2003 republicată, ale Legii nr.287/2009 – Codul civil-republicat, precum şi ale Legii nr.571/2003 – Codul fiscal, cu modificările şi completărilc ulterioare, Inspectia Muncii comunică următoarele, ţinând cont şi de precizările furnizate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale:

In conformitate cu dispoziţiile art. l0 din Legea nr. S3/2003Codul muncii, republicată, „contractul individual de muncă este contractul in temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angaja tor, persoană fizică sau juridică, in schimbul unei remuneraţii denumite salariu. ”

Prevederile Legii nr. 287/2009-Codul civil, republicată, definesc la art. 1166 contractul ca fiind ,,acordul de voinţă dintre două sau mai multe persoane cu intenţia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic „, iar la art. 1167 şi art. 1168 se stabileşte că „Toate contractele se supun regulilor generale din prezentul capitol. Regulile particulare privitoare la anumite contracte sunt prevăzute În prezentul cod sau in legi speciale. Contractelor nereglementate de lege li se aplică prevederile prezentului capitol, iar dacă acestea nu sunt Îndestulătoare, regulile speciale privitoare la contractul cu care se aseamănă cel mai mult…

Potrivit art.7 alin (1) pct.2.1. din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, orice activitate poate fi reconsiderată ca activitate dependentă dacă îndeplineşte cel puţin unul din următoarele criterii:

– beneficiarul de venit se află într-o relaţie de subordonare faţă de plătitorul de venit, respectiv organele de conducere ale plătitorului de venit şi respectă condiţiile de muncă impuse de acesta, cum ar fi atribuţiile ce ii revin, modul de indeplinire a acestora, locul desfăşurării activităţii, programul de lucru ;
– in prestarea activităţii, beneficiarul de venit foloseşte exclusiv baza materială a plâtitorului de venit, respectiv spaţii cu inzestrare corespunzătoare, echipament special de lucru sau de protecţie, unelte de muncă sau altele asemenea şi contribuie cu prestaţia fizică sau capacitatea intelectuală, nu şi cu capital propriu;
– plătitorul de venit suportă in interesul desfăşurării activităţii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizaţia de delega re¬detaşare in ţară şi străinătate, precum şi alte cheltuieli de această natură;

– plătitorul de venit suportă indemnizaţia de concediu de odihnă şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncii în contul beneficiarului de venit.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”.

Potrivit art.2 alin. (1) din Ordonanţa nr.124/1998, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale – republicată, „în cabinetul medical individual îşi exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal. ” Totodată, potrivit art. 11 alin 1) şi 2)angajarea personalului mediu sanitar si a altor categorii de personal se poate face de către medic sau, în cazul medicilor asociaţi, de către medicul delegat. În cabinetele medicale in care sunt încadrate persoane cu contract individual de muncă, salariile se stabilesc prin negociere, cu respectarea nivelurilor minime prevăzute de reglementările legale in vigoare.

Inspectia Muncii apreciaza ca noţiunea de „colaboratori” este cea potrivit căreia medicul care îşi exercită profesia în una din formele prevăzute la art.l alin.3 din Ordonanţa nr.124/1998- republicată, colaborează cu o altă entitate medicală (cabinet medical individual, clinică medicală, spital, laborator) in baza unui contract civil sau comercial.

Încheierea unui contract civil de prestări servicii cu o persoană fizică, se poate încheia potrivit dispoziţiilor Legii nr.287/2009 – Codul civil, rcpublicat, pentru activităţi care nu au un caracter dependent, permanent în sensul celor prevăzute la art.7 alin. (1) pct. 2.1. din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, astfel cum aceasta a fost modificată prin O.U.G. nr.821/2010.

În considerarea celor prezentate Inspectia Muncii precizeaza că pentru activităţile ce au un caracter dependent, în speţă, pentru desfăşurarea activităţilor medicale de către medici şi asistenţi medicali, se impune încheierea unui contract individual de muncă, CLI normă întreagă sau cu timp parţial, pe durată determinată sau nedeterminată, după caz.

În ceea ce priveşte activitatea sportivilor, art.14 alin. (1) lit.a şi b) din Legea nr.691/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că sportivul profesionist este cel care, printre altele „încheie cu o structură sportivă, în formă scrisă, un contract individual de muncă sau o conventie civilă in conditiile legii. ” Iar cel” .. care a incheiat cu o structură sportivă o convenţie civilă, i se asigură, la cerere, participarea şi plata contribuţiei la un sistem de pensii, public şi/sau privat în condiţiile legii. ” Luând în considerare aceste prevederi legale precum şi dispoziţiile Legii nr.287/2009 – Codul civil, republicată precum şi pe cele ale Legii nr.571/2003 – Codul fiscal, cu modificările şi completărilor ulterioare, Inspectia Muncii precizeaza ca sportivul profesionist încheie cu o structură sportivă numai un contract individual de muncă.

Sursa – ITM Brasov


Descoperă mai multe la CabinetExpert.ro - blog contabilitate

Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!

Descoperă mai multe la CabinetExpert.ro - blog contabilitate

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura