Plata TVA – răspunderea individuală şi în solidar

0
167

Beneficiarul unei livrări de bunuri sau prestări de servicii este ţinut răspunzător individual şi în solidar pentru plata TVA, în situaţia în care persoana obligată la plata taxei este furnizorul sau prestatorul, conform art. 150 alin. (1) din CF, dacă factura prevăzută la art. 155 alin. (5) din CF:

– nu este emisă;
– cuprinde date incorecte/incomplete în ceea ce priveşte una dintre următoarele informaţii: denumirea/numele, adresa, codul de înregistrare în scopuri de TVA al părţilor contractante, denumirea sau cantitatea bunurilor livrate ori serviciilor prestate, elementele necesare calculării bazei de impozitare;
– nu menţionează valoarea taxei sau o menţionează incorect.

Atenţie! Prin derogare de la prevederile de mai sus, dacă beneficiarul dovedeşte achitarea taxei către persoana obligată la plata taxei, nu mai este ţinut răspunzător individual şi în solidar pentru plata taxei.

Obligaţiile beneficiarului privind răspunderea nu afectează exercitarea dreptului de deducere în condiţiile prevăzute la art. 145 din CF.

Răspunderea furnizorului

Furnizorul sau prestatorul este ţinut răspunzător individual şi în solidar pentru plata TVA, în situaţia în care persoana obligată la plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (2) – (4) şi (6) din CF, dacă factura prevăzută la art. 155 alin. (5) din CF sau autofactura prevăzută la 155 indice 1 alin. (1) din CF:

– nu este emisă;
– cuprinde date incorecte/incomplete în ceea ce priveşte una dintre următoarele informaţii: numele/denumirea, adresa, codul de înregistrare în scopuri de TVA al părţilor contractante, denumirea sau cantitatea bunurilor livrate/serviciilor prestate, elementele necesare calculării bazei de impozitare.

Furnizorul este ţinut răspunzător individual şi în solidar pentru plata taxei, în situaţia în care persoana obligată la plata taxei pentru o achiziţie intracomunitară de bunuri este beneficiarul, conform art. 151 din CF, dacă factura întocmită conform art. 155 alin. (5) din CF sau autofactura prevăzută la art. 155 indice1 alin. (1) din CF nu este emisă sau cuprinde date incorecte/incomplete.

Răspunderea altor persoane

Persoana care îl reprezintă pe importator, persoana care depune declaraţia vamală de import sau declaraţia de import pentru TVA şi accize şi proprietarul bunurilor sunt ţinuţi răspunzători individual şi în solidar pentru plata taxei, împreună cu importatorul prevăzut la art. 151 indice 1 din CF.

Pentru aplicarea regimului de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată, antrepozitarul şi transportatorul bunurilor din antrepozit sau persoana responsabilă pentru transport sunt ţinuţi răspunzători individual şi în solidar pentru plata taxei, împreună cu persoana obligată la plata acesteia.

Persoana care desemnează o altă persoană ca reprezentant fiscal, conform art. 150 alin. (7) din CF şi/sau art. 151 alin. (2) din CF, este ţinută răspunzătoare individual şi în solidar pentru plata taxei, împreună cu reprezentantul său fiscal.

via – www.finantevalcea.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.