AcasăReglementari contabileONG - reglementări contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial

ONG – reglementări contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial

Reglementările contabile sunt obligatorii pentru asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii de acest fel, partide politice, patronate, organizaţii sindicale, culte religioase, precum şi pentru alte persoane juridice înfiinţate în baza unor legi speciale, în scopul desfăşurării de activităţi fără scop patrimonial, care au obligaţia, potrivit legii, să conducă contabilitatea în partidă dublă şi să întocmească situaţii financiare anuale.

Reglementările contabile se referă în principal la activităţile fără scop patrimonial, inclusiv activităţile cu destinaţie specială, desfăşurate de către persoanele juridice fără scop patrimonial, şi în subsidiar la activităţile economice desfăşurate, potrivit legii, de către aceste persoane juridice. Pentru activităţile economice desfăşurate, potrivit legii, de către persoanele juridice fără scop patrimonial, aceste reglementări se completează, după caz, cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a Comunităţilor Economice Europene, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009.

Situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, potrivit legii, sunt supuse auditului financiar, care se efectuează de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, în condiţiile legii, cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile persoanelor juridice fără scop patrimonial.

Formulare de bilanţ

Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:

– bilanţul,

– contul rezultatului exerciţiului,

– notele explicative la situaţiile financiare anuale.

Organizaţiile patronale şi sindicale, precum şi alte organizaţii fără scop patrimonial, care nu desfăşoară activităţi economice, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind:

– bilanţ prescurtat,

– contul prescurtat al rezultatului exerciţiului,

– notele explicative la situaţiile financiare anuale simplificate.

Situaţiile financiare anuale, respectiv situaţiile financiare anuale simplificate constituie un tot unitar. Potrivit legii contabilităţii, situaţiile financiare anuale trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. Situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial sunt supuse, potrivit legii, verificării de către cenzori sau de către auditori financiari, după caz.

Opţiunea pentru contabilitatea în partidă simplă

Persoanele juridice fără scop patrimonial care pot organiza şi conduce contabilitatea în partidă simplă, sunt următoarele:

– unităţile de cult;

– asociaţiile de proprietari.

Au obligaţia de a organiza şi conduce contabilitatea în partidă simplă persoanele juridice fără scop patrimonial în al căror act normativ de înfiinţare există prevederi exprese în acest sens.

Sistemul de contabilitate în partidă simplă, în sensul prezentelor reglementări, reprezintă ansamblul registrelor şi documentelor contabile, legal reglementate, care servesc la înregistrarea în contabilitate, în mod obligatoriu cronologic şi sistematic, a operaţiunilor economice consemnate în documentele justificative.

Nomenclatorul privind principalele registre şi formulare, comune pe economie, privind activitatea financiară şi contabilă, precum şi modelele registrelor contabile, modelele formularelor contabile specifice şi normele de întocmire şi utilizare a acestora, privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partida simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial, sunt prevăzute în anexa ordinului. Persoanele juridice fără scop patrimonial pot utiliza toate formularele prevăzute în anexă, sau numai o parte dintre acestea, în funcţie de elementele specifice activităţii desfăşurate.

În funcţie de necesităţi, persoanele juridice fără scop patrimonial pot utiliza şi celelalte registre şi formulare comune pe economie, privind activitatea financiară şi contabilă. De la caz la caz se vor folosi şi alte formulare prevăzute în mod expres de actele normative care reglementează activităţi economice specifice.

Modelele formularelor, comune pe economie, pot fi adaptate în funcţie de specificul şi de necesităţile persoanelor juridice fără scop patrimonial, cu condiţia respectării conţinutului minimal de informaţii şi a normelor metodologice de întocmire şi utilizare a acestora.

De reţinut! Persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă nu întocmesc situaţii financiare anuale.

Atenţie! Persoanele juridice fără scop patrimonial, potrivit prevederilor Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 2.329/2001, puteau organiza şi conduce contabilitatea în partidă simplă numai cu avizul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene. Întrucât ordinul a fost abrogat prin Ordinul ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1.969/2007, începând cu 1 ianuarie 2008, această categorie de contribuabili aveau obligaţia să renunţe la conducerea contabilităţii în partidă simplă, să utilizeze contabilitatea în partidă dublă şi să întocmească situaţii financiare anuale.

Sursa – www.finantevalcea.ro

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!