AcasăReglementari contabileModificări ale CF şi CPF cu aplicabilitate de la 1 octombrie 2011

Modificări ale CF şi CPF cu aplicabilitate de la 1 octombrie 2011

Principalele modificări aduse codurilor fiscal şi de procedură fiscală cu aplicabilitate de la 1 octombrie a.c., stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/31.08.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi Ordonanţa Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală.

Ordinea de stingere a obligaţiilor fiscale

Ordinea de stingere a obligaţiilor fiscale a fost modificată în situaţia în care contribuabilul datorează mai multe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate datoriile, în sensul stingerii cu prioritate a tuturor obligaţiilor principale în ordinea vechimii acestora şi apoi a accesoriilor în ordinea vechimii acestora.

Reglementarea impunerii veniturilor realizate din fiducie

Fiducia este operaţiunea juridică prin care unul sau mai mulţi constituitori transferă drepturi reale, drepturi de creanţă, garanţii ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, către unul sau mai mulţi fiduciari care le exercită cu un scop determinat, în folosul unuia sau mai multor beneficiari. Aceste drepturi alcătuiesc o masă patrimonială autonomă, distinct de celelalte drepturi şi obligaţii din patrimoniile fiduciarilor.

Potrivit noilor reglementări, remuneraţia fiduciarului contribuabil, notar public sau avocat, primită pentru administrarea masei patrimoniale, constituie venit din activitatea adiacentă şi se supune impunerii cumulat cu veniturile din activitatea desfăşurată de notar sau avocat, potrivit prevederilor cap. II „Venituri din activităţi independente” din Codul Fiscal.

Obligativitatea plăţii impozitului pe venituri din salarii şi a contribuţiilor sociale

Începând cu veniturile aferente lunii octombrie a.c., s-a reglementat obligativitatea plăţii impozitului pe venituri din salarii până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, de către următorii plătitori de venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor:

a) asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice, cu excepţia instituţiilor publice, care în anul anterior au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

b) persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

c) persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

d) persoanele fizice autorizate întreprinderile individuale, precum şi persoanele fizice care exercită profesii libere şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

Concomitent, plata contribuţiilor sociale individuale şi celor datorate de angajator calculate şi reţinute se virează la bugetul asigurărilor sociale până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează.

Obligaţia depunerii formularului 112 la trimestru

Începând cu veniturile aferente lunii octombrie 2011, s-a reglementat obligativitatea de depunere a formularului 112 la trimestru până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de către următoarele categorii de contribuabili:

a) asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice, cu excepţia instituţiilor publice, care în anul anterior au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi, exclusiv;

b) persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi, exclusiv;

c) persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi, exclusiv;

d) persoanele fizice autorizate întreprinderile individuale, precum şi persoanele fizice care exercită profesii libere şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

Depunerea trimestrială constă în completarea şi depunerea câte unei declaraţii pentru fiecare lună din trimestru.

Contribuabilii care au obligaţia depunerii trimestriale a formularului 112 şi au situaţii în care unor salariaţi le încetează calitatea de asiguraţi vor depune formularul 112 până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit încetarea calităţii de asigurat. Pentru restul perioadei rămase din trimestru, formularul se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului.

Entităţile prevăzute mai sus, cu excepţia persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi persoanelor fizice care exercită profesii libere, precum şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, care au salariaţi şi se înfiinţează în cursul anului, aplică regimul trimestrial de declarare începând cu anul înfiinţării, dacă odată cu declaraţia de înregistrare fiscală, declară că în cursul anului estimează un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv şi realizează un venit total de până la 100.000 euro.

Impunerea nerezidenţilor

În categoria veniturilor impozabile obţinute din România de nerezidenţi s-au introdus şi veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident în cadrul operaţiunii de fiducie. Veniturile realizate din administrarea masei patrimoniale de către fiduciar, altele decât remuneraţia acestuia, sunt stabilite în funcţie de natura venitului respectiv şi supuse impunerii conform prevederilor titlurilor: II „Impozit pe profit”, III „Impozit pe venit” şi V „Impozit pe veniturile realizate din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România”.

Obligaţiile fiscale ale constituitorului nerezident vor fi îndeplinite de fiduciar.

Impozitarea contractelor de fiducie

Vor fi supuse impozitelor şi taxelor locale persoanele fizice şi juridice care încheie contracte de fiducie conform Codului Civil.

Scutiri şi facilităţi privind impozitul pe clădiri

Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a acestuia pe o perioadă de minimum 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuiala proprie, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică, sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011.

Sursa – www.finantevalcea.ro

2 COMENTARII

  1. […] Pentru platitorii de venituri din salarii si venituri asimilate salariilor prevazuti la art. 58 alin. (2) lit. d, declararea si plata impozitului pe venituri din salarii precum si a contributiilor sociale se efectueaza trimestrial, indiferent de numarul de salariati si de veniturile realizate în anul anterior sau de data înfiintarii acestora. Modificări ale CF şi CPF cu aplicabilitate de la 1 octombrie 2011 – click aici […]

  2. Am citit, am inteles ce modificari au aparut,in detaliu pentru fiecare categorie de contribuabili si data de la care ele se aplica. Nu este putin lucru ceea ce faceti si modul in care o faceti. Faptul ca prezentati lucrurile mai clar, mai schematizat, este foarte bine pentru noi. Noi va multumim f.mult si va dorim existenta indelungata si frumoasa.
    numia bine
    K

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!