AcasăSituatii financiare anualeAspecte aduse de OMFP 2870/2010 si care trebuie luate in calcul la...

Aspecte aduse de OMFP 2870/2010 si care trebuie luate in calcul la intocmirea bilantului la 2010

Dupa cum stiti, în M.O. nr. 889/30.12.2010 a fost publicat Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2870/23.12.2010 – privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Vă prezentăm mai jos principalele aspecte prevăzute în acest ordin :

► Situaţiile financiare anuale se întocmesc inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau încetării activităţii acestora, în condiţiile legii.
►Persoanele al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
►Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007, utilizând programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru acestea.

Programul de asistenţă este pus la dispoziţie gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe – AICI

►Entităţile care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:
– total active: 3.650.000 euro;
– cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro;
– număr mediu salariaţi: 50,
întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:
1. bilanţ (cod 10);
2. cont de profit şi pierdere (cod 20);
3. situaţia modificărilor capitalului propriu;
4. situaţia fluxurilor de numerar;
5. note explicative la situaţiile financiare anuale.

Acestea vor fi însoţite de formularul “Date informative” (cod 30) şi de formularul “Situaţia activelor imobilizate” (cod 40).

►Entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind:

1. bilanţ prescurtat (cod 10);
2. cont de profit şi pierdere (cod 20);
3. note explicative la situaţiile financiare anuale simplificate.

Opţional, acestea pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de numerar. Acestea vor fi însoţite de formularul “Date informative” (cod 30) şi de formularul “Situaţia activelor imobilizate” (cod 40).

► În cazul entităţilor nou-înfiinţate, acestea pot întocmi pentru primul exerciţiu financiar de raportare situaţii financiare anuale simplificate sau situaţii financiare anuale cu 5 componente. Pentru al doilea exerciţiu financiar de raportare, aceste entităţi analizează indicatorii determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent şi indicatorii determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la sfârşitul exerciţiului financiar curent, întocmind situaţii financiare anuale în funcţie de criteriile de mărime înregistrate.

► Situaţiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate potrivit legii.

►Entităţile pot depune situaţiile financiare anuale la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili.

►Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la sfârşitul exerciţiului financiar nu întocmesc situaţii financiare anuale, urmând să depună o declaraţie în acest sens, pe propria răspundere, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, care să cuprindă toate datele de identificare a entităţii:

– denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);
– adresa şi numărul de telefon;
– numărul de înregistrare la registrul comerţului;
– codul fiscal/codul unic de înregistrare;
– capitalul social.

MODEL NOTE EXPLICATIVE DE LA 1 LA 8 – CLICK AICI

►Termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sunt următoarele:

a) pentru societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicată, 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. c) entităţile care de la constituire nu au desfăşurat activitate, precum şi cele aflate în lichidare, potrivit legii, vor depune o declaraţie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

►Potrivit art. 29 şi 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din lege prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

sursa – bv.finantepublice.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!