Formularul 112 – Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate

1
258

Va prezentam in continuare un material sinteza, care vine sa lamureasca principalele aspecte legate de depunerea D 112, mai ales ca termenul final de depunere al acesteia se apropie rapid, iar multi sunt inca nelamuriti cu privire la completarea si depunerea ei.

CINE ARE OBLIGATIA DEPUNERII DECLARATIEI:

Angajatorii (persoane fizice si juridice), precum si platitorii de venituri din activitati dependente (conform art. 7 pct. 2 Cod fiscal), venituri de natura salariala si asimilate salariilor atât pe perioada în care persoanele fizice, rezidente sau nerezidente, îsi desfasoar activitatea, cât si pe perioada în care beneficiaza de concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;

Platitorii de venituri de natura profesionala : drepturi de autor si venituri obtinute în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil, altele decât cele salariale si pentru care exista obligatia platii contributiei individuale de asigurari sociale si asigurari pentru omaj;

Institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si, dupa caz, suporta contributii sociale obligatorii în numele asiguratului.

MOTIVELE IMPLEMENTARII DECLARATIEI 112:

– începând cu obligatiile aferente lunii ianuarie 2011, înlocuieste formularul 102 „Declaratie privind obligatiile de plat la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale”, al carui ultim termen de depunere a fost 25 ianuarie 2011;
– în acest nou formular se va declara si impozitul pe veniturile din salarii, de natura salariala si asimilate salariilor (care pâna la data de 25 ianuarie 2011 se declara în formularul 100);

– se utilizeaza pentru declararea obligatiilor de plata cuprinse în Anexa nr. 2 la HG nr. 1397/2010- Nomenclatorul „Creante fiscale”;
– este structurat pe 2 anexe, respectiv: Anexa nr. 1.1 „Anexa angajator” si Anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat”. Aceasta ultima anexa se completeaza pentru fiecare asigurat ;

– se completeaza cu ajutorul programelor de asistenta care sunt puse la dispozitia contribuabililor gratuit de organele fiscale, putând fi descarcate de aici – LINK

Începând cu 1 ianuarie 2011 impozitul pe veniturile din salarii datorat de sediile secundare cu minimum 5 salariati se declara si se plateste de societatea mama la organul fiscal la care aceasta este înregistrata . Declararea se face defalcat pe fiecare cod fiscal al sediilor secundare cu minimum 5 salariati conform sectiunii F a formularului 112. [art. 26 alin. (2) Cod procedura fiscala, OPANAF nr. 1080/2011 – TEXT INTEGRAL]

OBSERVATII – La sectiunea „Creante fiscale” – rubrica „Suma datorata /de plata ” din formular se completeaz cu cifra zero daca în perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plata pentru impozitul de venit si/sau contributiile cuprinse în vectorul fiscal.

Necompletarea tabelului din aceast sectiune pentru impozitul pe venit sau contributia pentru care exist obligatia declarativa conform vectorului fiscal, echivaleazA cu nedeclararea obligatiei respective, chiar si în cazul în care în perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plat !!!

TERMEN DE DEPUNERE

Declaratia 112 se depune lunar, începând cu obligatiile aferente lunii ianuarie 2011, primul termen de declarare fiind 25 februarie 2011. În cazul veniturilor de natura profesionala, formularul 112 se depune pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care s-au platit veniturile.

Platitorii de astfel de venituri nu au obligatia depunerii formularului pentru persoanele pentru care nu exist obligatia declararii, cacularii, retinerii si platii contributiilor pentru somaj si de asigurari sociale.

ATENTIE !!! – Impozitul pe veniturile din salarii, de natura salariala si asmilate salariilor si contributiile sociale obligatorii se declara si se platesc lunar, inclusiv de platitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, asocierile fara personalitate juridica constituite între persoane fizice, persoanele fizice care au calitatea de angajator, asociatiile, fundatiile si alte entitati fara scop patrimonial, care pana la 31 decembrie 2010 aveau alte termene de declarare si plata a acestor obligatii (trimestrial, semestrial). De exemplu: asociatiile de proprietari.

Asociatiile de proprietari – obligatii declarative si de plata (valabile 2011) – link informatii utile

PLATA OBLIGATIILOR FISCALE DECLARATE IN DECLARATIA 112

Obligatiile fiscale declarate în formularul 112 se achita prin utilizarea a doua ordine de plat pentru trezoreria statului, astfel:

A. Prin virarea în contul unic 20.47.01.01 „Venituri ale bugetului de stat – sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire”, a impozitelor pe venit prevazute în Anexa 2 la HG nr. 1397/2010, la urmatoarele pozitii:

1 – Impozit pe veniturile din salarii
27 – Impozit pe veniturile din pensii
28 – Impozit pe veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 din Codul fiscal
29 – Impozit pe veniturile rezultate din activitai profesionale desfasurate în baza contractelor/conventiilor încheiate potrivit Codului civil

B. Prin virarea în contul unic 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, în curs de diistribuire”, a celorlalte obligatii fiscale reprezentând contributii sociale prevazute în Anexa nr. 2 la HG nr. 1397/2010 .

MOD DE DEPUNERE

Declaratia 112 se depune la organul fiscal în a carui evidenta contribuabilul este înregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii, prin mijloace electronice de transmitere la distanta , pe portalul e-guvernare.ro sau pe suport CD, însotit numai de Anexa 1 în format hârtie, semnat si tsampilat , conform legii, în 2 exemplare.

Începând cu data de 1 iulie 2011, declaratia va fi depusa numai prin mijloace electronice de transmitere la distanta , pe portalul e-guvernare.ro

În vederea transmiterii declaratiei prin mijloace electronice este necesar obtinerea unui certificat digital calificat de la unul dintre furnizorii acreditati de ANAF, conform instructiunilor publicate în acest sens pe portalul ANAF/Declaratii electronice/Informatii depunere declaratii.

RECTIFICAREA DECLARATIEI 112: – detalii subiect si aici – LINK

Declaratia 112 se corecteaza din propria initiativa prin depunerea unei declaratii rectificative, care se întocmeste pe acelasi model de formular (D112) ca si declaratia care se corecteaza , completându-se integral, înscriindu-se toate datele si informatiile prevazute de formular, inclusiv cele care nu difera fata de declaratia initiala .

Declaratia rectificativa întocmit conform acestei proceduri se depune numai pentru rectificarile care vizeaz perioade de raportare ulterioare datei de 1 ianuarie 2011.

Pentru rectificarea obligatiilor aferente unor perioade anterioare datei de 1 ianuarie 2011 se utilizeaza formularul de declaratie rectificativa în vigoare în perioada la care se refera rectificarea – D 710. [OPANAF nr. 1340/2009] – aici aplicatii declaratii fiscale.

!!!! Sumele înscrise în declaratie nu cuprind diferentele de impozite si contributii sociale stabilite prin actele de control.


BAZA LEGALA
– art. 296(19) din Codul fiscal, modificat de OUG nr. 117/2010 – text integral, publicat în MO nr. 891/30.12.2010, HG nr. 1397/2010 (link text mai sus) publicat în MO nr. 897/31.12.2010

via – http://www.bv.finantepublice.ro/

Articolul precedentBilant 2010 – model nota explicativa 8 (anexa ce trebuie pusa la dosarul de bilant)
Articolul următorAspecte aduse de OMFP 2870/2010 si care trebuie luate in calcul la intocmirea bilantului la 2010

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.