AcasăImpozite/TaxeDin nou despre modificarile aduse de OUG 58/2010 (rezumat act normativ)

Din nou despre modificarile aduse de OUG 58/2010 (rezumat act normativ)

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58/26.06.2010 – text integral – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431/2010, a adus o serie de modificari importante, multe cu aplicabilitate de la 1 iulie 2010. In continuarea postului anterior – link – unde s-au prezentat detaliile privind TVA si impozitul pe venit, in continuare prezentam un rezumat cu privire la impozitul pe profit şi impozitul pe veniturile obţinute din România de persoanele nerezidente.

Impozitul pe profit

Persoana juridică română va putea beneficia de credit fiscal pentru impozitul plătit unui stat străin dacă se aplică prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi statul străin şi dacă prezintă documentaţia corespunzătoare, conform prevederilor legale, din care să rezulte faptul că impozitul a fost plătit statului străin.

Orice pierdere realizată printr-un sediu permanent situat într-un stat care nu este stat membru al Uniunii Europene, al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb sau situat într-un stat cu care România nu are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri este deductibilă doar din veniturile obţinute de sediul permanent respectiv. În acest caz, pierderile realizate printr-un sediu permanent se deduc numai din aceste venituri, separat, pe fiecare sursă de venit. Pierderile neacoperite se reportează şi se recuperează în următorii 5 ani fiscali consecutivi.

Impozitul pe dividende – reţinere,declarare şi plată

În ceea ce priveşte declararea, reţinerea şi plata impozitului pe dividende, o persoană juridică română care distribuie/plăteşte dividende către o persoană juridică romană are obligaţia să reţină, să declare şi să platească impozitul pe dividende reţinut către bugetul de stat.

Impozitul pe dividende se stabileşte prin aplicarea cotei de impozit de 16% asupra dividendului brut distribuit/plătit unei persoane juridice române.

Impozitul pe dividende se declară şi se plăteşte la bugetul de stat pană la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se distribuie/plăteşte dividendul.In cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite pînă la sfarşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plateşte până la data de 25 ianuarie a anului următor.

Aceste prevederi nu se aplică in cazul dividendelor plătite de o persoană juridică romană:
– unei alte persoane juridice române, dacă beneficiarul dividendelor deţine, la data plăţii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioadă de 2 ani impliniţi până la data plăţii acestora inclusiv;
– fondurilor de pensii facultative, respectiv fondurilor de pensii administrate privat;
– organelor administraţiei publice care exercită, prin lege, drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar al statului la acele persoane juridice române.

Cota de impozit pe dividende de 16% se aplică şi asupra sumelor distribuite/plătite fondurilor deschise de investiţii, încadrate astfel, potrivit reglementărilor privind piaţa de capital.

Pierderi realizate printr-un sediu permanent din străinătate

Pierderile realizate printr-un sediu permanent din străinătate, inregistrate pană la data de 31 decembrie 2009 inclusiv, se recuperează potrivit prevederilor în vigoare până la această dată.
Pentru anul 2010, pierderile realizate printr-un sediu permanent situat într-un stat membru al Uniunii Europene, al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb sau într-un stat cu care România are incheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri se determină luând în calcul veniturile şi cheltuielile înregistrate de la începutul anului fiscal.

Impozitul pe veniturile nerezidenţilor

Impozitarea veniturilor obţinute din dobânzi la depozitele la vedere/conturi curente deţinute de persoane nerezidente, a dobânzii la instrumente/titluri de creanţă emise de societăţile comerciale române, constituite potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă instrumentele/titlurile de creanţă sunt tranzacţionate pe o piaţă de valori mobiliare reglementată de autoritatea în domeniu a statului în care se află această piaţă şi dobânda este plătită unei persoane care nu este o persoană afiliată a emiţătorului instrumentelor/titlurilor de creanţă, veniturile din economii sub forma plăţilor de dobândă obţinute din România de persoane fizice rezidente în statele membre ale Uniunii Europene

Impozitarea dobânzii la depozitele la termen şi/sau instrumentele de economisire, realizată din România de persoanele fizice rezidente în alte state decât cele ale Uniunii Europene.

Impozitarea veniturilor obţinute de nerezidenţi din România, care prestează servicii de consultanţă asistenţă tehnică şi alte servicii similare în orice domeniu, în cadrul contractelor finanţate prin împrumut, credit sau alt acord financiar încheiat între organisme financiare internaţionale şi statul român ori persoane juridice române, inclusiv autorităţi publice.

OUG 58/2010 prevede si majorarea cotei de impunere a venitului obţinut din jocuri de noroc de la 20% la 25% pentru persoane nerezidente.

sursa – http://www.finantevalcea.ro/

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!