AcasăDeclaratii fiscaleDeclaratie privind impozitul pe profit (101) - info util

Declaratie privind impozitul pe profit (101) – info util

Dupa cum am precizat si in acest articol – link – in luna noiembrie a fost emis Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.607/26.10.2009 pentru modificarea şi completarea OPANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, care a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757/05.11.2009.
Iata mai jos cateva informatii utile.

Dispoziţii generale

Modificările aduse prin OPANAF nr. 1.607/2009 se referă la Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, Declaraţia privind impozitul pe profit, formular 101, şi Nomenclatorul privind accizele. Astfel, poziţiile 26 şi 27 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, „Taxa pe jocuri de noroc datorata lunar, pe perioada de valabilitate a licenţei de exploatare a jocurilor de noroc şi „Taxa pe jocuri de noroc” regularizată periodic, în funcţie de realizări, datorată pentru perioada de raportare” au ca temei legal OUG nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.
De asemenea, nu se mai datorează „Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc” prevăzută la poziţia 28 din acest nomenclator.
Nomenclatorul privind accizele se completează cu poziţia 22 „Accize pentru autoturismele care au făcut obiectul unor contracte de leasing iniţiate înainte de 1 ianuarie 2007”.
Aceste modificări sunt valabile de la data publicării Ordinului în Monitorul Oficial al României, respectiv de la 8 noiembrie 2009.
Modificările din formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” şi instrucţiunile de completare a acestuia se aplică începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente anului fiscal 2009.
Noul formular este adaptat modificărilor intervenite în Codul Fiscal prin introducerea, începând cu 1 mai 2009 a impozitului minim.

Completarea şi depunerea formularului 101

Declaraţia privind impozitul pe profit, formular 101, se completează şi se depune de către plătitorii de impozit pe profit până la data de 25 aprilie 2010.
Excepţie: contribuabilii prevăzuţi la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care definitivează, până la data de 25 februarie 2010, închiderea exerciţiului financiar anterior, organizaţiile nonprofit, contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, din pomicultură şi viticultură au obligaţia să completeze şi să depună declaraţia privind impozitul pe profit până la data de 25 februarie 2010.
Contribuabilii prevăzuţi la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi care au definitivat închiderea exerciţiului financiar anterior până la data de 25 februarie 2010, inclusiv, depun declaraţia anuală de impozit pe profit fără a depune formularul 100 pentru impozitul pe profit aferent trimestrului IV 2009.
Asocierile fără personalitate juridică, pentru impozitul pe profit datorat de către contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi reţinut de persoana juridică responsabilă, nu completează şi nu depun declaraţia anuală de impozit pe profit. Intră în această categorie asocierile fără personalitate constituite între persoane fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România şi asocierile fără personalitate constituite între persoane fizice rezidente şi persoane juridice române care realizează venituri atât din România, cât şi din străinătate.
Contribuabilii care încetează să existe – radiaţi de la Oficiul Registrul Comerţului – în cursul anului fiscal au obligaţia să depună declaraţia privind impozitul pe profit până la data depunerii situaţiilor financiare la ORC.
La completarea formularului se au în vedere prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi deciziile Comisiei fiscale centrale constituite la nivelul MFP şi cele ale Comisiei de proceduri fiscale din cadrul ANAF.
În ceea ce priveşte aplicarea dispoziţiilor referitoare la impozitul minim, se vor avea în vedere prevederile OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009 şi a HG nr. 488/2009 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004.
Atenţie! În formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată” pentru trimestrul IV 2009 nu se completează rândul 1.1 „Impozit minim”. Indiferent de suma plătită pentru trimestrul III 2009, impozit pe profit sau impozit minim, în trimestrul IV 2009, se declară şi plăteşte „Suma de plată din trimestrul III 2009” (rândul 2 din formular).
Declaraţia privind impozitul pe profit se completează cu ajutorul programului de asistenţă, care se poate obţine fie de la sediul unităţilor fiscale teritoriale, fie de pe site-ul ANAF, de la adresa www.anaf.mfinante.ro, categoria Asistenţă contribuabili, subcategoria Programe utile, sau puteti urmari actualizarile pe site-ul nostru – link.
Formularul se depune în format hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, cu codificarea informaţiei prin cod de bare sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale.

via – finantevalcea.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!