AcasăGeneralFacilitati fiscale valabile in cursul anului 2009

Facilitati fiscale valabile in cursul anului 2009

Alaturi de facilitatile precizate in alt articol – link, de la 1 ianuarie 2009, au intrat in vigoare anumite reglementări fiscale referitoare la impozitul pe profit, impozitul pe venit şi impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi care constituie facilităţi fiscale pentru contribuabili.

În domeniul impozitului pe venit

S-a majorat limita de deductibilitate a contribuţiilor la sistemul de pensii facultative din veniturile din salarii, atât pentru angajatori, cât şi pentru angajaţi, de la 200 euro la 400 euro pentru fiecare participant într-un an fiscal. S-a majorat nivelul de deductibilitate pentru asigurările voluntare de sănătate de la 200 euro la 250 euro efectuate într-un an fiscal, atât pentru angajator, cât şi pentru angajat.
Câştigurile obţinute de persoanele fizice române din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, realizate în perioada 01.01.2009 – 31.12.2009 inclusiv, sunt venituri neimpozabile.
Începând cu data de 01.01.2009 inclusiv, veniturile sub formă de dobânzi pentru depozitele la termen şi/sau instrumentele de economisire realizate de persoanele fizice, sunt venituri neimpozabile. Această măsură se aplică şi persoanelor fizice rezidente în alte state decât cele ale Uniunii Europene, care obţin veniturile sub formă de dobânzi pentru depozitele la termen şi/sau instrumentele de economisire realizate din România.

În domeniul impozitului pe profit

Profitul realizat de persoanele juridice române din tranzacţionarea titlurilor de participare pe piaţa autorizată şi supravegheată de Comisia Naţională de Valori Mobiliare, în perioada 01.01.2009-31.12.2009 inclusiv, nu va fi impozitat, veniturile realizate din astfel de operaţiuni fiind venituri neimpozabile la calculul impozitului pe profit.
Pierderile rezultate din tranzacţionarea titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valori mobiliare în cazul societăţilor închise, înregistrate în cursul anului fiscal, se compensează la sfârşitul anului fiscal cu câştigurile de aceeaşi natură realizate din tranzacţionarea titlurilor de valoare, în cursul anului fiscal respectiv. Dacă în urma acestei compensări rezultă o pierdere anuală, începând cu pierderea anuală a anului fiscal 2010, aceasta se reportează numai în anul următor.
Pierderea anuală înregistrată în anul fiscal 2009 nu se reportează.

Începând cu 1 ianuarie 2009, la calculul profitului impozabil, pentru activităţiile de cercetare-dezvoltare se acordă anumite stimulente fiscale, care vizează: deducerea suplimentară la calculul profitului impozabil în proporţie de 20% a cheltuielilor eligibile pentru aceste activităţi, care se va calcula trimestrial sau anual; aplicarea metodei de amortizare accelerată şi în cazul aparaturii şi echipamentelor destinate activităţilor de cercetare-dezvoltare.
Stimulările fiscale pentru cercetare-dezvoltare se acordă în condiţiile respectării unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv cercetarea-dezvoltarea şi inovarea în condiţiile îndeplinirii dispoziţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, şi de Regulamentul(CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea art.87 şi 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare) aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3388/05.12.2008.
Dividendele reinvestite începând cu 2009, în scopul păstrării şi creşterii de noi locuri de muncă pentru dezvoltarea activităţii persoanelor juridice române distribuitoare de dividende, conform obiectului de activitate al acestora înscris la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, sunt scutite de la plata impozitului pe dividende.De asemenea vor fi scutite de la plata impozitului şi dividendele investite în capitalul social al altei persoane juridice române în scopul creării de noi locuri de muncă pentru dezvoltarea activităţii acesteia conform obiectului de activitate înscris la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Procedura de aplicare a acestor reglementări se va aproba prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

În domeniul nerezidenţilor

În anul 2009, profitul realizat de persoanele juridice străine din tranzacţionarea titlurilor de participare pe piaţa autorizată şi supraveghetaă de CNVM, nu va fi impozitat. Veniturile obţinute de persoanele fizice nerezidente din transferul titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română şi din transferul titlurilor de valoare emise de rezidenţi români nu reprezintă venituri impozabile în România.
De asemenea, veniturile obţinute de organismele nerezidente de plasament colectiv fără personalitate juridică din transferul titlurilor de valoare, respectiv a titlurilor de participare deţinute într-o persoană juridică română nu reprezintă venituri impozabile în România.

Baza legală:
– OUG nr. 127/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705/16.10.2008.
– Legea nr. 164/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321/14.05.2009
– OUG nr. 200/2008, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2008 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815/04.12.2008.

Multumiri pentru informatii – finantevalcea.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!