AcasăIntracomunitareCazuistica achizitii intracomunitare de bunuri la CA mai mica de 100.000 euro

Cazuistica achizitii intracomunitare de bunuri la CA mai mica de 100.000 euro

Potrivit art. 32 pct. 11 din OUG nr. 34/2009, la art. 156 indice 1 din Codul Fiscal, după alineatul (6), se introduc două noi alineate, respectiv, (6 indice 1) şi (6 indice 2), cu următorul cuprins:

(6 indice 1) – Prin excepţie de la prevederile alin. (2) – (6), pentru persoana impozabilă care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, perioada fiscală devine luna calendaristică începând cu:
a) prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare intervine în această primă lună a respectivului trimestru;
b) a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă va avea obligaţia depunerii unui decont de taxă conform art. 156 indice 2 alin. (1);
c) prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.

(6 indice 2) – Persoana impozabilă care potrivit alin. (6 indice 1) este obligată să îşi schimbe perioada fiscală trebuie să depună o declaraţie de menţiuni la organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare care generează această obligaţie, şi va utiliza ca perioadă fiscală luna calendaristică, fără a avea posibilitatea de a reveni la utilizarea trimestrului calendaristic ca perioadă fiscală.
Această măsură se aplică începând cu data de 1 mai 2009. Prin urmare, persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca şi perioadă fiscală şi au realizat achiziţii intracomunitare de bunuri anterior acestei date (de exemplu în luna aprilie a.c.) nu îşi modifică perioada fiscală.

Noile prevederi se aplică numai persoanelor impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca şi perioadă fiscală şi care realizează achiziţii intracomunitare de bunuri a căror exigibilitate intervine după data de 1 mai 2009.
După efectuarea unei achiziţii intracomunitare a cărei exigibilitate intervine ulterior datei de 1 mai 2009, persoanele care au depus deconturi de TVA trimestrial, vor depune deconturi lunare şi nu mai au posibilitatea să depună deconturi trimestriale, chiar dacă nu vor depăşi în cursul unui an fiscal cifra de afaceri de 100.000 de euro.

Atenţie Pentru achiziţiile intracomunitare efectuate până la data de 30 aprilie 2009, inclusiv, prevederile OUG nr. 34/2009 nu se aplică, decât dacă mai are loc o achiziţie intracomunitară ulterioară acestei date.

Exemplul 1

Dacă o persoană impozabilă care depune decont de TVA trimestrial efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri a cărei exigibilitate intervine în luna mai 2009, va depune un decont de TVA cumulat pe 2 luni, aprilie şi mai, până pe data de 25 iunie, urmând ca ulterior să depună numai deconturi lunare de TVA.

Exemplul 2

Dacă o persoană impozabilă care depune decont de TVA trimestrial efectuează prima sa achiziţie intracomunitară după data de 1 mai 2009 în luna iulie 2009, va depune decont de TVA lunar începând cu această primă lună a trimestrului, respectiv luna iulie, pentru care decontul se depune până pe 25 august 2009;
Dacă aceeaşi persoană a efectuat prima sa achiziţie intracomunitară după data de 1 mai 2009 în luna august 2009, va depune un decont de TVA cumulat pe 2 luni, iulie şi august, până pe data de 25 septembrie, urmând ca ulterior să depună numai deconturi lunare de TVA;
Dacă prima achiziţie intracomunitară efectuată de persoana din exemplu după data de 1 mai 2009 a fost realizată în ultima lună a trimestrului, respectiv luna septembrie 2009, până pe data de 25 octombrie 2009 va depune un decont cumulat pe 3 luni, iulie, august şi septembrie, urmând ca ulterior să depună numai deconturi lunare de TVA.
Potrivit noilor prevederi, persoana impozabilă care este obligată să îşi schimbe perioada fiscală trebuie să depună o declaraţie de menţiuni la organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare care generează această obligaţie. Exigibilitatea TVA pentru achiziţiile intracomunitare de bunuri se determină potrivit art. 135 alin. (2) şi (3) din Codul Fiscal, aceasta intervenind în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator sau la data emiterii facturii de către furnizor, dacă aceasta este emisă anterior acestei date, inclusiv pentru avansuri.

În situaţia în care, până la data la care ar fi intervenit obligativitatea depunerii declaraţiei de menţiuni prevăzută mai sus, persoana impozabilă nu dispune de informaţiile relevante privind exigibilitatea achiziţiei intracomunitare care generează această obligaţie, precum şi în orice alte situaţii în care se constată că din cauze independente de voinţa persoanei impozabile, aceasta nu constată până la respectiva dată că a intervenit exigibilitatea unei achiziţii intracomunitare, obligativitatea modificării perioadei fiscale intervine începând cu luna în care se constată că a intervenit exigibilitatea achiziţiei intracomunitare.

Exemplul 3

O persoană impozabilă din România care depune decont de TVA trimestrial primeşte în luna noiembrie 2009 o factură emisă în data de 23 septembrie 2009 de un furnizor din Irlanda pentru o livrare intracomunitară de bunuri care a avut loc în data de 14 septembrie 2009. Până la data primirii respectivei facturi, persoana impozabilă din România nu a primit nici bunurile livrate de firma din Irlanda şi nici nu a dispus de alte informaţii relevante privind respectiva achiziţie intracomunitară. In acest caz, deşi în mod normal persoana impozabilă respectivă ar fi avut obligaţia să îşi schimbe perioada fiscală începând cu luna octombrie 2009 şi să notifice acest lucru organelor fiscale în termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii septembrie, dacă se dovedeşte că din cauze neimputabile respectivei persoane, aceasta nu a ştiut că exigibilitatea taxei pentru respectiva achiziţie intracomunitară a intervenit în luna septembrie, constatând acest lucru abia în luna noiembrie, respectiva persoana îşi va modifica perioada fiscala începând cu luna noiembrie 2009 şi va depune decontul pentru lunile octombrie şi noiembrie până pe data de 25 decembrie, urmând ca ulterior să depună numai deconturi lunare de TVA.

Sursa informatii – finantevalcea.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!