AcasăDividendeCe trebuie sa faceti daca ati avut venituri din ...

Ce trebuie sa faceti daca ati avut venituri din …

De admirat initiativa ANAF, cu privire la realizarea unui ghid pentru contribuabilii persoane fizice, postata pe site-ul oficial. Bravo si la mai multe. Iata ghidul in continuare (dar va recomand sa aveti in vedere si acest articol – link).

Ce trebuie să faceţi dacă aţi avut venituri din:

– ACTIVITĂŢI IMPUSE PE BAZĂ DE NORME DE VENIT

Explicaţii – Pentru persoanele fizice autorizate care realizează venituri din activităţi independente şi desfăşoară activităţi cuprinse în nomenclatorul activitatilor independente – link – stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice, individual, fără angajaţi, venitul net se poate determina pe bază de norme anuale de venit. Norma de venit reprezintă o sumă fixă stabilită anual de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale, în funcţie de specificul activităţii şi de zona în care va desfăşuraţi activitatea.
Obligaţii privind declararea – În 15 zile de la începerea activităţii, depuneţi Declaraţia de înregistrare Formular 070 la unitatea fiscală de care aparţineţi precum şi Formularul 220, în care treceţi venitul pe care-l estimaţi că-l veţi obţine. Apoi veţi plăti impozitul trimestrial şi nu mai aveţi de declarat nimic.

– ARENDĂ

Explicaţii – Veniturile obţinute din arendarea unui teren, a unui bun agricol, fac parte din categoria veniturilor obţinute din cedarea folosinţei bunurilor.
Obligaţii privind declararea – În termen de 15 zile de la încheierea contractului de arendă, prezentaţi-l la unitatea fiscală de care aparţineţi.
Până pe 15 mai depuneţi Declaraţia privind veniturile realizate Formularul 200.

– ASOCIAŢIE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ

Explicaţii – În cazul unei asocieri fără personalitate juridică dintre persoane fizice, veniturile şi cheltuielile înregistrate se atribuie fiecărui asociat, corespunzător cotei de participare în asociere.
Obligaţii privind declararea:
Obligaţiile fiecărui asociat – Până pe 15 mai depuneţi Declaraţia privind veniturile realizate Formularul 200.
Obligaţiile responsabilului asociaţiei – Depuneţi Declaraţia de înregistrare Formular 010 la unitatea fiscală de care aparţineţi, în 15 de zile de la data începerii activităţii, precum şi Declaraţia privind veniturile estimate Formular 223 .
Dar retineti si urmatoarele:
– Depuneţi, până pe 15 martie, Declaraţia anuală de venit Formular 204, pentru anul precedent.
– Depuneţi trimestrial, până pe 25, Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat general consolidat Formular 100 şi Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale Formular 102 – link aplicatie pentru ambele.

– ACTIVITĂŢI AGRICOLE

Explicaţii – Veniturile din activităţi agricole sunt venituri din următoarele activităţi: cultivarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat; cultivarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor; exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea; valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare.
Obligaţii privind declararea – În 30 zile de la începerea activităţii, depuneţi Declaraţia de înregistrare Formular 070.

Important:
– Cu impunere pe bază de norme de venit – În general, venitul net dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de norme de venit. Trebuie să depuneţi Declaraţia privind venitul estimat Formular 220 în termen de 15 zile de la începerea activităţii. Până pe 15 mai depuneţi Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit Formular 221.
– Cu impunere în sistem real – Puteţi opta pentru determinarea venitului net în sistem real (adică pe baza datelor contabile), printr-o cerere depusă până la 31 ianuarie. Atunci depuneţi şi Declaraţia privind venitul estimat Formular 220. Până pe 15 mai, odată cu Declaraţia privind veniturile realizate Formularul 200; depuneţi şi Formularul 220, dacă în anul anterior aţi avut pierderi sau apreciaţi că veţi avea venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul anterior.

– CHIRIE

Explicaţii – Veniturile obţinute din închirierea unei locuinţe sau un alt bun personal fac parte din categoria veniturilor obţinute din cedarea folosinţei bunurilor.
Obligaţii privind declararea – În termen de 15 zile de la încheierea contractului de închiriere, prezentaţi-l la unitatea fiscală de care aparţineţi şi completaţi Declaraţia privind venitul estimat Formular 220 (dacă aveţi mai mult de 5 contracte, această declaraţie se completează până pe 15 ianuarie). Pe baza ei se stabilesc plăţile anticipate trimestriale în contul impozitului.
Până pe 15 mai depuneţi Declaraţia privind veniturile realizate Formularul 200.

– COMERŢ, MESERIE

Explicaţii – Sunt veniturile realizate din comerţ de către persoane fizice sau de asocieri fără personalitate juridică, din prestări de servicii, sau cele obţinute din practicarea unei meserii. De exemplu: activităţi de producţie, de reparaţii; cumpărături făcute în scopul vânzării; organizarea de spectacole; intermediar de tranzacţii comerciale cum ar fi: contract de comision, de mandat, de reprezentare, de agent de asigurare… ; vânzarea în regim de consignaţie a bunurilor cumpărate în scopul revânzării sau produse pentru a fi comercializate; activităţi de editare, imprimerie, multiplicare; transport.
Obligaţii privind declararea – În 15 zile de la începerea activităţii depuneţi Declaraţia de înregistrare Formularul 070 la unitatea fiscală de care aparţineţi, precum şi Formularul 220, în care treceţi venitul pe care-l estimaţi că-l veţi obţine. Dacă aţi optat pentru impunerea în sistem real, adică pe baza datelor contabile, acest formular se depune până în ultima zi din ianuarie. Fac excepţie de la depunerea formularului 220 situaţiile în care impozitul se reţine de către plătitor.
Până pe 15 mai depuneţi Declaraţia privind veniturile realizate Formularul 200. Depuneţi şi Declaraţia privind venitul estimat Formular 220, dacă în anul anterior aţi avut pierderi sau apreciaţi că veţi avea venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul anterior.

– DIVIDENDE

Obligaţii privind declararea – Nu trebuie să declaraţi nimic. Impozitul pe dividende este deja reţinut de firma care vi le plăteşte; ea îl şi varsă la bugetul statului.

– DOBÂNZI

Obligaţii privind declararea – Nu trebuie să declaraţi nimic. Impozitul pe dobândă este deja reţinut de banca unde aţi depus banii; ea îl şi varsă la bugetul statului. Dobânzile pentru depozitele la termen şi/sau instrumentele de economisire realizate începând cu data de 1 ianuarie 2009 inclusiv nu se impozitează.

– DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Explicaţii – Este vorba veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală. Ele provin din brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor (scriitor, pictor, cercetător etc.).
Obligaţii privind declararea – În 30 zile de la începerea activităţii, depuneţi Declaraţia de înregistrare Formular 020 .
Până pe 15 mai depuneţi Declaraţia privind veniturile realizate Formularul 200. Până atunci, solicitaţi plătitorului de venit să vă dea o adeverinţă, pentru a şti cât v-a reţinut ca plată anticipată în contul impozitului anual.

– JOCURI DE NOROC ŞI PREMII

Explicaţii – Exemple: premii acordate oamenilor de cultură la simpozioane, festivaluri, concursuri; la concursuri pe meserii sau profesii; premii acordate sportivilor, antrenorilor etc., pentru rezultatele la competiţii sportive interne şi internaţionale (dar nu şi sportivii medaliaţi la campionatele mondiale, europene şi la jocurile olimpice); premii obţinute la promovarea produselor sau serviciilor; venituri din jocuri de noroc.
Obligaţii privind declararea – Nu trebuie să faceţi nimic. Impozitul a fost reţinut în momentul când vi s-a plătit premiul sau câştigul.

– LICHIDAREA UNEI FIRME

Explicaţii – Este venitul obţinut din lichidarea unei persoane juridice de către acţionari sau asociaţi persoane fizice.
Obligaţii privind declararea – Obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului revine persoanei juridice. El se virează până la data depunerii situaţiei financiare finale la oficiul registrului comerţului, întocmită de lichidatori.

– MOŞTENIRI, DONAŢII, BURSE, ALOCAŢII ETC.

Explicaţii – Este vorba despre venituri care nu se impozitează. Pentru a vedea toate tipurile de venituri scutite de impozit, citiţi articolul 42 din Codul fiscal (apăsaţi aici).
Obligaţii privind declararea – Nu trebuie să faceţi nimic. Aceste venituri nu se impozitează.

– PROFESIUNI LIBERE

Explicaţii – Sunt considerate venituri din profesii libere acele venituri obţinute din prestări de servicii cu caracter profesional (individual sau în asociere), în domeniile ştiinţific, literar, artistic, educativ şi altele, de către: medici, avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, experţi tehnici şi contabili, contabili autorizaţi, consultanţi de plasament în valori mobiliare, auditori financiari, consultanţi fiscali, arhitecţi, traducători, sportivi, arbitri sportivi, precum şi alte persoane fizice cu profesii reglementate, desfăşurate în mod independent.
Obligaţii privind declararea – Depuneţi Declaraţia de înregistrare Formularul 070 la unitatea fiscală de care aparţineţi, în 30 de zile de la data începerii activităţii, precum şi Declaraţia privind venitul estimat Formular 220 . Fac excepţie de la depunerea formularului 220 situaţiile în care impozitul se reţine de către plătitor, ca şi experţii tehnici şi contabili.
Până pe 15 mai depuneţi Declaraţia privind veniturile realizate Formularul 200. Depuneţi şi Declaraţia privind venitul estimat Formular 220, dacă în anul anterior aţi avut pierderi sau apreciaţi că veţi avea venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul anterior.

– PENSIE

Explicaţii – Nu plătiţi impozit pe pensie decât dacă ea este mai mare de 1000 lei.
Obligaţii privind declararea – Nu trebuie să faceţi nimic. Impozitul a fost reţinut când vi s-a plătit pensia.

– SALARII

Obligaţii privind declararea – Nu trebuie să declaraţi nimic. Impozitul pe salariu este deja reţinut de cine vi-l plăteşte, care îl şi varsă la bugetul statului.
Dacă locuiţi în România şi salariul este plătit de o misiune diplomatică sau provine din străinătate, atunci depuneţi lunar, până pe 25, Formularul 224. Depun atât cetăţenii români, cât şi cei străini.

– SALARIU DIN STRĂINĂTATE

Dacă aţi fost în străinătate şi aţi obţinut venituri din salariu acolo, nu trebuie să declaraţi nimic în România.
Explicaţii – Este vorba de venituri din străinătate din profesii libere, activităţi comerciale, drepturi de proprietate intelectuală, chirii sau arendă, dividende, dobânzi, premii şi jocuri de noroc, câştiguri din transferul titlurilor de valoare, alte venituri din investiţii, pensii, precum şi alte venituri aflate în străinătate.
Obligaţii privind declararea – Depuneţi, până pe 15 mai, Declaraţia privind veniturile din străinătate Formular 201

– TITLURI DE VALOARE, ACŢIUNI

Explicaţii – Reprezintă titlu de valoare orice valori mobiliare, titluri de participare la un fond deschis de investiţii sau alt instrument financiar, calificat astfel de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi părţile sociale. Venitul care se impozitează provine din transferul acestor titluri de valoare.
Obligaţii privind declararea – Pentru câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise: până pe 15 mai depuneţi Declaraţia privind veniturile realizate Formularul 200.
Pentru câştiguri din transferul valorilor mobiliare părţi sociale şi valorile mobiliare în cazul cazul societăţilor închise: obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului revine dobânditorului, la momentul încheierii tranzacţiei. Termenul de virare a impozitului este până la data la care se depun documentele pentru transcrierea dreptului de proprietate la registrul comerţului ori în registrul acţionarilor, după caz.

– TRANZACŢII CU VALUTĂ

Explicaţii – Venitul din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, se impune cu o cotă de 1% la fiecare tranzacţie. Aceasta reprezintă o plată anticipată în contul impozitului anual (impozitat cu 16%). Obligaţia virării impozitului revine plătitorului de venit.
Obligaţii privind declararea – Până pe 15 mai depuneţi Declaraţia privind veniturile realizate Formularul 200.

– VÂNZAREA UNEI LOCUINŢE

Explicaţii – Este vorba despre o locuinţă care a fost în proprietatea personală a dvs.
Obligaţii privind declararea – În cazul autentificării actului la notariat, nu trebuie să faceţi nimic. Impozitul a fost reţinut de notar, în momentul când aţi autentificat actul de vânzare-cumpărare.
În cazul transferurilor prin alte modalităţi decât procedura notarială sau judecătorească, contribuabilul are sarcina declarării venitului la organul fiscal, în termen de 10 de zile de la data transferului, în vederea stabilirii impozitului.

sursa – anaf.ro

8 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!