AcasăSituatii financiare anualeNOU - situații financiare anuale/raportări contabile anuale la 31.12.2021 (proiectul de ordin...

NOU – situații financiare anuale/raportări contabile anuale la 31.12.2021 (proiectul de ordin a fost postat de MF)

In data de, 22.12.2021, pe site-ul oficial al MF a fost postat – Proiectul de Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile (TEXTUL INTEGRAL LA FINAL ARTICOL).

🎯 1. Aspecte referitoare la întocmirea şi depunerea raportărilor contabile

Potrivit art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) – (4) din lege au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale.

ABONEAZA-TE LA NOUL NOSTRU CANAL DE YOUTUBE ✅ – click aici – DUPA CARE DAI CLICK PE „SUBSCRIBE” SI APOI PE CLOPOTEL. MULTUMIM!

💡 Conform prevederilor art. 37 din aceeași lege, pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, Ministerul Finanţelor poate solicita persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) – (4) din lege să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor o raportare contabilă anuală, al cărei conţinut se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor.

Prezentarea informațiilor în situațiile financiare anuale se efectuează cu respectarea prevederilor reglementărilor contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, sau Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

Prezentarea informațiilor în situațiile financiare anuale se efectuează cu respectarea prevederilor reglementărilor contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, sau Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

🎯 2. Alte aspecte reglementate prin proiectul de ordin

📌 – referitor la conturile contabile

Un capitol distinct al Reglementărilor contabile aplicabile diferitelor categorii de entități corespunde conturilor contabile.
Acesta se completează în timp, pe măsura ce noi operațiuni impun o contabilizare distinctă și/sau raportare distinctă a informațiilor corespunzătoare.

📌 – referitor la informațiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020

La art. III din Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.239/2021 pentru modificarea şi completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici s-a prevăzut faptul că prevederile cu privire la informațiile menționate se aplică de la 1 ianuarie 2022.

Conform art. 27 alin. (2) din același Regulament, articolul 8 al acestuia se aplică de la 1 ianuarie 2022, respectiv de la 1 ianuarie 2023, în funcție de informațiile solicitate a fi prezentate.

MF precizeaza, de asemenea, că potrivit art. 8 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2020/852, „Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 23 pentru a completa alineatele (1) și (2) din prezentul articol, pentru a specifica conținutul și prezentarea informațiilor care trebuie furnizate în temeiul alineatelor respective, inclusiv metodologia care urmează a fi utilizată pentru conformarea cu alineatele respective, ținând seama de particularitățile întreprinderilor financiare și nefinanciare și de criteriile tehnice de examinare stabilite în temeiul prezentului regulament. Comisia adoptă actul delegat respectiv până la 1 iunie 2021”.

ABONEAZA-TE LA NOUL NOSTRU CANAL DE YOUTUBE ✅ – click aici – DUPA CARE DAI CLICK PE „SUBSCRIBE” SI APOI PE CLOPOTEL. MULTUMIM!

II. Prevederi reglementate de proiectul de ordin

1. Aspecte referitoare la întocmirea şi depunerea raportărilor contabile

Structurarea proiectului de ordin este similară Ordinului ministrului finanțelor nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile, aplicabil pentru raportările contabile de la 31 decembrie 2020.

Prin prezentul proiect se aduc clarificări referitoare la întocmirea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2021 şi a raportărilor contabile anuale întocmite de operatorii economici pentru data de 31 decembrie 2021, precum şi la depunerea lor la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor.

Astfel, sunt prezentate categoriile de situaţii financiare anuale întocmite în funcţie de reglementările contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și Astfel, sunt prezentate categoriile de situaţii financiare anuale întocmite în funcţie de reglementările contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, sau Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

La elaborarea proiectului de ordin s-a avut în vedere tipul raportării contabile pe care trebuie să o întocmească operatorii economici, respectiv situaţii financiare anuale sau raportări contabile anuale.

Urmează să întocmească și să depună raportări contabile anuale:
– persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii;
– subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European;
– entitățile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, în condițiile prevăzute de legea contabilității;
– entitățile care aplică reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Față de informațiile raportate la data de 31 decembrie 2020, prin prezentul proiect se propune raportarea distinctă a cifrei de afaceri netă corespunzătoare principalei activități desfășurate de entități, precum și a cheltuielilor privind consumul de energie.

ABONEAZA-TE LA NOUL NOSTRU CANAL DE YOUTUBE ✅ – click aici – DUPA CARE DAI CLICK PE „SUBSCRIBE” SI APOI PE CLOPOTEL. MULTUMIM!

2. Alte aspecte reglementate prin proiectul de ordin

– referitor la conturile contabile

Prin proiectul de ordin se propune introducerea în planul de conturi aplicabil diferitelor categorii de entități a următoarelor conturi: 6051 „Cheltuieli privind consumul de energie”, 6052 „Cheltuieli privind consumul de apă”, 6461 „Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă corespunzătoare salariaților” și 6462 „Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă corespunzătoare altor persoane, decât salariații”.

– referitor la informațiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020

Printre informațiile publicate pe site-ul CE sunt și cele care vizează Frequently asked questions: What is the EU taxonomy Article 8 delegated act and how will it work in practice? – link

Astfel, în ceea ce privește calendarul pentru adoptarea și implementarea prevederilor Regulamentului, prezentările de informații solicitate de acesta urmează a fi efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2022 pentru perioada de raportare 2021.
În aceste condiții, prin proiectul de ordin se aduc clarificări în sensul că primele informații astfel raportate se referă la situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2021, care se fac publice ulterior datei de 1 ianuarie 2022.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

🎯 PENTRU A DESCARCA PROIECTUL MF 🎯 – CLICK AICI

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
In data de, 22.12.2021, pe site-ul oficial al MF a fost postat - Proiectul de Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și...NOU - situații financiare anuale/raportări contabile anuale la 31.12.2021 (proiectul de ordin a fost postat de MF)
error: Conținutul este protejat !!