AcasăTVA - modificari si noutatiModificare legislație TVA - ce modificări a adus ultima OUG nr. 59/2021...

Modificare legislație TVA – ce modificări a adus ultima OUG nr. 59/2021 in acest domeniu (oficial)

Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial nr. 630 din 28 iunie 2021, a fost publicata – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59 din 24 iunie 2021text integral – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

AVAND IN VEDERE CELE DE MAI SUS, VA SUPUNEM ATENTIEI UN INFO UTIL – 🔍 VIA AJFP DAMBOVITA 🔍 (INSTITUTIE CAREIA II MULTUMIM PENTRU POSIBILITATEA PRELUARII INFORMATIILOR). SPERAM SA VA FIE DE FOLOS (atentie si la resursele din articol).

🔍 ATENTIE – Modificări prevederi TVA (după data de 01.07.2021) – tabel comparativ, prevederi vechi si prevederi noi (oficial ANAF) 🔍 – click aici

Prevederile ordonanței transpun în Codul Fiscal directivele europene în ceea ce privește anumite obligaţii privind TVA pentru prestările de servicii şi vânzările de bunuri la distanţă.

A fost introdus conceptul de „vânzare la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe”.

A fost clarificată definița vânzării de bunuri la distanță, astfel încât să reiasă faptul că se aplică și atunci când bunurile sunt transportate sau expediate în contul furnizorului, inclusiv atunci când furnizorul intervine în mod indirect în transportul sau expedierea bunurilor.

Desemnarea interfețelor electronice cum sunt o piață online, o platformă, un portal sau alte mijloace similare, care facilitează vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe în loturi cu o valoare intrinsecă de maximum 150 euro, precum și livrarea de bunuri în Comunitate de către o persoană impozabilă nestabilită în Comunitate către o persoană neimpozabilă, drept persoane impozabile care au primit și au livrat ele însele bunurile respective.

Modificarea locului livrării în cazul vânzărilor intracomunitare de bunuri la distanță, în sensul că acesta va fi considerat locul în care se află bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor către client.

ABONEAZA-TE LA NOUL NOSTRU CANAL DE YOUTUBE ✅ – click aici – DUPA CARE DAI CLICK PE “SUBSCRIBE” SI APOI PE CLOPOTEL. MULTUMIM!

Introducerea de prevederi referitoare la locul livrării în cazul vânzărilor la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe, respectiv:

– atunci când bunurile sunt importate într-un alt stat membru decât cel în care se încheie transportul bunurilor către client, locul este considerat a fi unde se află bunurile în momentul în care se încheie transportul acestora către client;
– atunci când bunurile sunt importate în statul membru în care se încheie transportul bunurilor către client, locul este considerat a fi statul membru respectiv, cu condiția ca TVA pentru aceste bunuri să fie declarată în cadrul regimului special de import;

Atribuirea transportului bunurilor pentru livrarea efectuată de interfața electronică, în situația în care se consideră că interfața este persoana impozabilă care a primit și a livrat bunuri din punct de vedere al TVA.

Stabilirea locului livrării în statul de stabilire a furnizorului pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță efectuate de persoane impozabile stabilite în Comunitate, dar nu în statul membru de consum, până la depășirea plafonului de 10.000 de euro/an (plafon care include vânzările intracomunitare de bunuri la distanță, și prestările de servicii de telecomunicații, radiodifuziune şi televiziune și serviciile furnizate pe cale electronică).

Introducerea unei reguli noi potrivit căreia exigibilitatea TVA intervine în momentul în care plata a fost acceptată, aplicabilă în cazul în care interfețele electronice sunt considerate persoane impozabile care facilitează vânzarea de bunuri la distanță.

Introducerea unei scutiri de TVA pentru livrarea către interfață, atunci când aceasta este considerată persoană impozabilă care facilitează livrarea de bunuri în Comunitate de la o persoană impozabilă nestabilită în Comunitate către o persoană neimpozabilă.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

Introducerea unei scutiri de TVA pentru importul de bunuri, aplicabilă numai atunci când se folosește regimul special de import, și când, cel târziu în momentul prezentării declarației de import, codul individual de înregistrare în scopuri de TVA pentru aplicarea regimului special, al furnizorului sau al intermediarului care acționează în contul său, a fost furnizat biroului vamal competent din statul membru de import.

Extinderea regimului special pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune și de televiziune prestate de persoane impozabile nestabilite în UE către persoane neimpozabile din UE și pentru alte prestări de servicii (regimul non-UE).

Extinderea regimului special pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune și de televiziune prestate de persoane impozabile stabilite în Comunitate, dar nu în statul membru de consum, pentru vânzări intracomunitare de bunuri la distanță, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfețele electronice care facilitează aceste livrări și pentru alte prestări de servicii (regimul UE).

Modificarea perioadei de declarare și plată a TVA în cadrul regimului UE și regimului non-UE, noul termen fiind până la sfârșitul următoarei luni de după încheierea fiecărui trimestru calendaristic.

Modificarea modalității de efectuare a modificărilor declarației speciale de TVA în cadrul tuturor regimurilor speciale, în sensul că modificările se vor include într-o declarație ulterioară în termen de trei ani de la data la care trebuia depusă declarația inițială.

Legea nr. 168/2021 – aprobare OUG nr. 163/2020 (posibilitate cumpărare vechime muncă, pentru pensie) – CLICK AICI

Adaptarea conținutului declarației de TVA utilizate în regimurile UE și non-UE astfel încât aceasta să reflecte și informațiile privind vânzările intracomunitare de bunuri la distanță.

Eliminarea obligației persoanelor impozabile care aplică regimul UE de a emite facturi pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță.

Introducerea obligației pentru interfețele electronice care facilitează vânzarea de bunuri la distanță și prestări de servicii de ține registre de evidență a operațiunilor efectuate, în format electronic. Registrele trebuie păstrate pentru o perioadă de zece ani de la sfârșitul anului în care s-a efectuat operațiunea.

Introducerea regimului special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe, în loturi cu o valoare intrinsecă de maximum 150 euro, cu excepția bunurilor accizabile, deoarece accizele fac parte din baza de impozitare a TVA la import.

Corelarea regimului de import cu eliminarea scutirii de TVA pentru importurile de bunuri a căror valoare nu depășește 10 euro, prevăzută în legislația națională la art. 30 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire.

CNAS (oficial) – noi reglementări privind modul de acordare a concediilor medicale – CLICK AICI

În vederea aplicării regimului de import, persoanele impozabile nestabilite în Comunitate și care nu provin dintr-o țară terță cu care Uniunea Europeană a încheiat un acord de asistență reciprocă, vor trebui să-și desemneze un intermediar stabilit în Comunitate ca persoană obligată la plata TVA care va îndeplini obligațiile prevăzute în cadrul regimului special de import în numele și în contul persoanei impozabile.

Principalele caracteristici ale regimului de import:

– Exigibilitatea TVA în cazul vânzărilor la distanță de bunuri importate va interveni la data acceptării plății;
– Introducerea unui registru de identificare a persoanelor care aplică regimul de import care va conține numerele speciale de înregistrare în scopuri de TVA atribuite persoanelor impozabile care aplică regimul de import, precum și numerele individuale de înregistrare atribuite intermediarilor în scopul aplicării regimului de import;
– Menționarea situațiilor în care persoana impozabilă, respectiv intermediarul vor fi excluși din registrul de identificare al persoanelor care aplică regimul de import;
– Perioada fiscală pentru declararea și plata TVA va fi luna calendaristică;
– Declarația specială de TVA se va depune până la sfârșitul următoarei luni de după încheierea perioadei fiscale acoperite de declarație;
– Persoanele impozabile care utilizează regimul de import vor trebui să țină registre ale operațiunilor reglementate de acest regim special. Intermediarii vor ține câte un registru pentru fiecare persoană impozabilă pe care o reprezintă;
– Registrele de evidență a operațiunilor în regimul de import se vor păstra pe o perioadă de 10 ani de la încheierea anului în care s-a efectuat operațiunile.
Introducerea unui mecanism special pentru declararea și plata TVA la import aplicabil atunci când nu se utilizează regimul de import.
Principalele caracteristici ale mecanismului special:
– Va putea fi aplicat de persoana care prezintă bunurile în vamă în contul persoanei căreia îi sunt destinate acestea pe teritoriul Comunității, pe baza autorizației emise de autoritatea vamală competentă și sub rezerva constituirii unei garanții, în cazul acelor bunuri pentru care expedierea sau transportul se încheie în România;
– Persoana care prezintă bunurile în vamă trebuie să depună la autoritatea vamală competentă, o declarație specială de TVA și să plătească TVA încasată până cel târziu în a șaisprezecea zi a lunii următoare lunii calendaristice de raportare;
– Persoanele care utilizează mecanismul special trebuie să țină registre ale operațiunilor, care se pun la dispoziţie electronic autorităților fiscale sau vamale și se păstrează pe o perioadă de 10 ani.

NOILE PREVEDERI INTRĂ ÎN VIGOARE ÎNCEPÂND CU 1 IULIE 2021.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

Urmare a modificărilor și completărilor avem 9 regimuri SPECIALE privind TVA:

1. Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici (art. 310).
2. Regimul special pentru agențiile de turism (art. 311).
3. Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități (art. 312).
4. Regimul special pentru aurul de investiții (art. 313).
5. Regimul special pentru servicii prestate de persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană (art. 314).
6. Regimul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfețele electronice care facilitează aceste livrări și pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar nu în statul membru de consum (art. 315).
7. Regimul special pentru agricultori (art. 315^1).
8. Regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe (art. 315^2).
9. Mecanism special pentru declararea și plata TVA la import (art. 315^3).

DECLARAREA ȘI PLATA IMPOZITULUI SPECIFIC AFERENT SEMESTRULUI I 2021 SE VA EFECTUA PÂNĂ LA DATA DE 25 DECEMBRIE 2021.

30 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial nr. 630 din 28 iunie 2021, a fost publicata - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59 din 24 iunie 2021 - text integral - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. AVAND IN VEDERE CELE...Modificare legislație TVA - ce modificări a adus ultima OUG nr. 59/2021 in acest domeniu (oficial)
error: Conținutul este protejat !!