AcasăCodul munciiRECOMANDĂRI ITM - la reluarea activităților de transport, distribuție și încărcare/descărcare mărfuri

RECOMANDĂRI ITM – la reluarea activităților de transport, distribuție și încărcare/descărcare mărfuri

În contextul pandemiei de COVID-19, angajatorii se confruntă cu noi provocări şi modificări importante în ceea ce privește modul de realizare a activităților de transport, distribuție şi încărcare/descărcare mărfuri, pe de o parte pentru a asigura servicii de calitate, sigure şi la termen şi, pe de altă parte, pentru a proteja sănătatea şi securitatea lucrătorilor, precum şi a altor participanți la procesul de muncă.

Acest document cu recomandări orientative şi neexhaustive se adresează angajatorilor şi lucrătorilor, fiind un instrument de sprijin în continuarea sau, după caz, reluarea activităților proprii, în noul context. Aspectele abordate sprijină angajatorii în luarea unor măsuri de prevenire şi protecţie, acestea necesitând a fi adaptate la unicitatea și specificitatea fiecărei întreprinderi/unități.

Potrivit Legii nr. 319/2006, actualizată, angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă. De asemenea, lucrătorii trebuie să-şi îndeplinească sarcinile de muncă în conformitate cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de infecție cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) şi să prevină expunerea altor persoane care ar putea fi afectate de acţiunile/omisiunile lor.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

Astfel, fiecare angajator trebuie să-şi identifice propria capacitate de a relua activităţile la toate locurile de muncă dar, în acelaşi timp, trebuie să pună în aplicare măsurile necesare pentru a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor.

Atât continuarea, cât şi reluarea activităților de transport, distribuție şi încărcare/descărcare a mărfurilor trebuie să se desfășoare fără expunere la riscuri profesionale şi, în special, cu evitarea sau reducerea la minim posibil a pericolului de contractare a COVID-19. Având în vedere apariţia acestui risc nou, angajatorii au obligația legală de a revizui evaluarea riscurilor cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă la nivelul întreprinderii/unităţii şi, pe baza acesteia, să actualizeze planul de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură.

Pentru a preveni infecția cu noul coronavirus în cursul realizării sarcinilor de muncă, angajatorii trebuie să pună în aplicare măsuri tehnice, organizatorice, igienico-sanitare sau de altă natură care să vizeze securitatea şi sănătatea în muncă (SSM). Completarea măsurilor de prevenire şi protecție existente, cu noi măsuri privind prevenirea răspândirii noului coronavirus, implică actualizarea planului de prevenire şi protecţie al întreprinderii/unităţii.

Activitățile de transport, distribuție şi încărcare/descărcare mărfuri trebuie să se realizeze în conformitate cu instrucţiunile proprii de SSM emise de angajator, cu respectarea cerinţelor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi a măsurilor de aplicare a acestora.

Afișe prevenire COVID-19 – începând cu starea de alertă (după 18.05.2020) – CLCIK AICI

1. MĂSURI RECOMANDATE ANGAJATORILOR

✅ Instruiţi lucrătorii cu privire la prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus, pe baza recomandărilor autorităţilor competente;
✅ Informaţi lucrătorii şi alţi participanţi la procesul de muncă referitor la obligativitatea respectării instrucţiunilor proprii de SSM şi la păstrarea unui comportament preventiv, inclusiv prin afişarea unor informații furnizate de autoritățile medicale competente privind prevenirea răspândirii noului coronavirus (spre exemplu: la intrare, în cele mai vizibile locuri, transmiterea prin e-mail sau prin intermediul altor instrumente de comunicare);
✅ Asiguraţi echipamente individuale de protecţie (spre exemplu: măști de protecţie, mănuși de protecție etc.) şi verificaţi corecta utilizare a acestora iar, în cazul degradării sau al pierderii calităţilor de protecţie, acordaţi echipamente individuale de protecţie noi care să protejeze lucrătorii împotriva COVID-19;
✅ Asiguraţi verificarea temperaturii lucrătorilor şi a altor participanţi la procesul de muncă înainte de a fi primiţi la locul de muncă;
✅ Stabiliţi măsuri igienico-sanitare, cu consultarea medicilor de medicina muncii;
✅ Instruiţi lucrătorii cu privire la asigurarea unei igiene respiratorii corecte conform recomandărilor autorităţilor din domeniul sănătăţii;
✅ Acordaţi, în mod gratuit, materiale igienico-sanitare (săpun, prosoape hârtie, dezinfectanţi etc.) care să prevină răspândirea infecției cu noul coronavirus;
✅ Limitaţi contactul dintre persoane, luaţi măsuri pentru păstrarea distanţei de siguranţă, evitaţi activitățile colective (evitați expunerea lucrătorilor la contact direct/interacțiune cu un număr mare de persoane, formarea zonelor aglomerate în cadrul proceselor de muncă etc.);
✅ Asiguraţi controlul medical periodic al lucrătorilor, conform cerinţelor legale şi având în vedere dispoziţiile direcţiilor de sănătate publică judeţene.

UTIL – OFICIAL – declarația pe proprie răspundere (stare de alertă) – direct de pe telefon (cu semnătură olografă aplicată)CLICK AICI

1.1. MĂSURI ORGANIZATORICE

✅ Stabiliţi măsurile de prevenire și protecție necesare grupurilor sensibile la riscuri specifice, respectiv la riscul de infectare cu noul coronavirus, pe baza raportului medicului de medicina muncii;
✅ Stabiliţi măsuri de protecţie, precum şi de adaptare a activităţii profesionale pentru lucrătorii care au fost bolnavi de COVID-19, pe baza recomandărilor medicului de medicina muncii;
✅ Informaţi lucrătorii cu privire la simptomele COVID-19 şi modul de acţiune în acest caz;
✅ Conştientizaţi lucrătorii referitor la importanța comunicării către lucrătorul desemnat, cât mai curând posibil, dacă prezintă simptome ce pot fi asociate cu COVID-19 sau, după caz, dacă au venit în contact cu persoane care au COVID-19;
✅ Informați și instruiți lucrătorii cu privire la riscurile determinate de coronavirusuri, cu o atenție specială asupra modurilor de transmitere și a măsurilor de prevenire și protecție adoptate;
✅ Planificaţi rutele de transport, distribuție şi încărcare/descărcare mărfuri, cu identificarea locurilor unde se vor face opriri (de exemplu: pentru alimentare cu combustibil, pentru odihnă/toalete), în special pentru cursele pe distanțe lungi și verificaţi, anterior cursei, că în acele locuri există serviciile necesare, ori identificaţi variante alternative;
✅ Planificaţi livrările/preluările de mărfuri care urmează să fie efectuate pe fiecare rută, astfel încât dispunerea încărcăturii în mijlocul de transport să fie organizată corespunzător, reducând astfel timpul de livrare și evitând manipularea inutilă a mărfii (primul pachet care trebuie descărcat trebuie să fie cât mai aproape de ușă);
✅ Solicitaţi informații specifice anterior efectuării cursei, cu privire la măsurile excepționale care se aplică la locaţiile de încărcare/descărcare mărfuri, pentru a preveni infectarea cu noul coronavirus;
✅ Furnizaţi şoferului datele de contact ale clientului pentru a stabili, împreună cu acesta, ziua și ora livrării/preluării mărfii cât mai exact posibil, astfel încât clientul să poată adopta măsurile organizatorice necesare în vederea evitării sau reducerii prezenţei în acelaşi timp a unor transportatori diferiţi;
✅ Stabiliţi cu clientul, anterior cursei, modul de transmitere a formularelor necesare (facturi, chitanţe, note de livrare etc.) care însoţesc marfa, astfel încât să se evite contactul cu personalul din centrul de încărcare/descărcare a mărfurilor (de exemplu: transmiterea se poate face prin e-mail, confirmare telefonică etc.);

Legea nr. 59/2020 – aprobare OUG 30/2020 (NOU – tichete de masă angajați șomaj tehnic, modificări zile părinti supraveghere copii) – click aici

Stabiliţi cu clientul (telefonic, e-mail etc.), cu suficient timp înainte, cum și cine va efectua încărcarea/descărcarea şi distribuţia mărfii, evitând, pe cât posibil, orice tip de contact direct sau păstrând distanţa de siguranţă, în următoarele situaţii:

– În cazul livrărilor la domiciliu, se va evita contactul direct cu clienții (de exemplu: lăsarea mărfurilor la lift, la uşă, la poartă etc.);
– Când marfa este manipulată de personalul centrului de încărcare/descărcare, șoferul trebuie să rămână în cabina vehiculului. Suprafețele cu care a intrat în contact acest personal vor fi curățate și dezinfectate în mod adecvat;
– Când transportatorul este cel care încarcă/descarcă marfa, aceasta va fi amenajată în locuri specifice, astfel încât să poată fi încărcată/descărcată fără a intra în contact cu altă persoană sau cu păstrarea distanţei de siguranţă faţă de alte persoane.

Încurajaţi, în toate cazurile, încărcarea/descărcarea mecanizată. Evitaţi utilizarea de către lucrători diferiţi a echipamentului destinat realizării acestor operaţiuni, sau luaţi măsuri de curățare și dezinfectare în mod corespunzător după fiecare utilizare de către diferiţi lucrători. Acest lucru se va aplica și în cazurile în care sunt utilizate echipamente furnizate transportatorului de către depozit/centru logistic;

Când nu este posibilă menținerea unei distanțe de siguranţă fată de personalul depozitului/centrului logistic sau faţă de alte persoane şi nu există nici bariere de separare fizică (protecții colective) analizaţi alte variante de protecție adecvate (spre exemplu: utilizarea echipamentului individual de protecție), pe baza rezultatului evaluării riscurilor profesionale;

Consultaţi lucrătorii la stabilirea măsurilor de prevenire şi protecţie și analizaţi propunerile acestora.

ANAF – angajații vor purta, în mod obligatoriu, măști de protecție, se vor amplasa covoare dezinfectante, temperatura se va măsura zilnic – CLICK AICI

1.2. MĂSURI IGIENICO-SANITARE

✅ Instruiţi lucrătorii ca înainte și după contactul cu orice suprafață (care poate fi contaminată cu noul coronavirus), să se spele pe mâini și să le dezinfecteze în mod corespunzător;
✅ Asiguraţi curățenia şi dezinfecţia la locurile de muncă, şi în special în grupurile sanitare;
✅ Furnizaţi apă potabilă (spre exemplu: apă îmbuteliată), consumabile şi alte materiale necesare personalului care efectuează activități de transport, distribuție şi încărcare/descărcare mărfuri;
✅ Asiguraţi vestiare şi încăperi/zone pentru odihnă;
✅ Dotaţi vehiculele de transport marfă cu truse de prim ajutor, conform reglementărilor legale;
✅ Instruiţi un număr suficient de lucrători pentru acordarea primului ajutor;
✅ Furnizaţi fiecărui lucrător un kit de igienă personală (săpun și apă sau gel hidro-alcoolic, şerveţele de unică folosință etc.);
✅ Adoptaţi măsurile de igienă necesare care se referă la sigilarea/desigilarea vehiculelor de transport de marfă, astfel încât să se evite contaminarea sigiliului. Personalul centrului logistic/depozitului care îndeplinește aceste sarcini trebuie să se spele pe mâini înainte și după efectuarea lor;

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

✅ Instruiţi lucrătorii să ventileze des cabina mijlocului de transport marfă;
✅ Luaţi măsuri pentru utilizarea individualizată a vehiculelor. Când acest lucru nu este posibil, toate suprafețele cu care lucrătorul a intrat în contact (volanul, maneta de schimbare, comenzile/butoanele vehiculelor, mânerele ușilor, cheile etc.) vor fi curățate și dezinfectate corespunzător între utilizări;
✅ Instruiţi lucrătorii pentru golirea periodică a coșurilor de gunoi ale vehiculului (întotdeauna vor fi golite între utilizări de către diferiți lucrători), curățarea și dezinfectarea corespunzătoare a acestora. Luaţi măsuri pentru eliminarea corespunzătoare a deşeurilor;
✅ Facilitaţi utilizarea individualizată a unor dispozitive cum ar fi tabletele, telefoanele sau alte tipuri de terminale pe care trebuie să le aibă lucrătorii sau asiguraţi dezinfectarea adecvată a dispozitivelor între utilizările acestora;
✅ Furnizaţi şervețele și substanţe dezinfectante pentru dezinfectarea ecranelor de vizualizare, telefoanelor, tastaturilor, cheilor etc.;
✅ Asiguraţi instrucţiuni pentru curățarea și dezinfectarea vehiculelor în condiții de siguranță, precum şi specificații de utilizare ale fiecărui produs folosit;
✅ Asiguraţi produse de curățare și dezinfectare selectate în funcție de zona din vehicul supusă acestor operaţiuni, de diferitele materiale din vehicul, dacă acestea vin în contact cu marfa, precum și în funcţie de tipul mărfii ce se va transporta (de exemplu: alimente, furaje etc.);
✅ Instruiţi lucrătorii pentru ca, în primul rând, să efectueze o curățare a vehiculului pentru a îndepărta murdăria și a facilita acțiunea ulterioară a dezinfectantului. Diferitele suprafețe vor fi curățate cu detergenți adecvați. După aceea, vor fi clătite pentru a îndepărta resturile de detergent și murdărie. Pentru dezinfectare, se vor utiliza diluții de înălbitor comercial (aproximativ 20-30 ml în 1 litru de apă), alcool (cel puțin 70º), alte virucide autorizate sau alte tehnici adecvate. Trebuie luat în considerare tipul materialelor/mărfurilor pentru a le selecta pe cele mai potrivite, în fiecare caz.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

1.3. MĂSURI TEHNICE

✅ Respectaţi planul de întreţinere, revizie şi reparaţie a mijloacelor de transport marfă; Furnizaţi echipament de muncă adecvat pentru a evita manipularea manuală a mărfii;
✅ Delimitaţi şi semnalizaţi corespunzător căile de acces şi circulaţie, locurile de depozitare a mărfurilor, locurile de depozitare a deşeurilor etc.;
Asiguraţi, acolo unde este posibil, bariere de separare fizică a mărfurilor pentru protecţia

2. MĂSURI PENTRU LUCRĂTORI

✅ Nu vă prezentaţi la lucru dacă aveţi simptome (tuse, febră, dificultăți de respirație precum scurtarea respiraţiei sau creșterea frecvenței respiratorii etc.) care ar putea fi asociate cu COVID-19; în acest caz, se vor respecta instrucţiunile autorităţilor medicale şi se va anunţa angajatorul/lucrătorul desemnat. Nu vă prezentaţi la locul de muncă până nu se confirmă faptul că nu există niciun risc pentru dvs. sau pentru alte persoane;
✅ Nu vă prezentaţi la lucru dacă aţi venit în contact apropiat cu un caz confirmat cu COVID- 19, chiar dacă nu prezintă simptome; în acest caz, se vor respecta instrucţiunile autorităţilor medicale şi se va anunţa angajatorul/lucrătorul desemnat că rămâneţi în auto-izolare pe o perioadă de 14 zile;
✅ Utilizaţi, pe cât posibil, opțiunile de deplasare care asigură cel mai bine păstrarea distanței de siguranţă faţă de alte persoane. Păstrați distanța de siguranţă şi când mergeți pe stradă;
✅ Nu vă abateţi nejustificat de la traseul normal de deplasare;

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

✅ Efectuaţi transportul mărfurilor în condiţiile prevăzute de reglementările de securitate şi sănătate în muncă şi cu respectarea reglementărilor de circulaţie în vigoare;
✅ Respectaţi măsurile de prevenire şi protecţie stabilite pentru realizarea activităților de transport, distribuție şi încărcare/descărcare mărfuri, în special a măsurilor igienico- sanitare, precum şi instrucţiunile pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus;
✅ Utilizaţi corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, înapoiaţi-l sau puneţi-l la locul destinat pentru păstrare. În cazul degradării sau al pierderii calităţilor de protecţie al echipamentului individual de protecţie, înlocuiţi-l cu unul nou;
✅ Respectaţi măsurile luate pentru limitarea contactului dintre persoane, păstraţi distanţa de siguranţă, evitaţi pe cât posibil activitățile colective (evitați expunerea la contact direct/ interacțiune cu un număr mare de persoane, evitaţi zonele aglomerate etc.);
✅ Evitaţi orice contact fizic (strângeri de mână etc.) cu persoanele cu care interacţionaţi;
✅ Utilizaţi echipamente de protecţie (spre ex: mască, mănuşi) dacă nu călătoriţi singur în mijlocul de transport marfă şi solicitaţi celorlalți lucrători (alt şofer, manipulanţi marfă etc.) purtarea acestor echipamente;
✅ Respectaţi igiena respiratorie corectă (spre exemplu: în caz de tuse/strănut acoperiţi gura cu un şerveţel de unică folosinţă care se va arunca după utilizare), în special dacă sunt şi alte persoane prezente;
✅ Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate;
✅ Spălaţi-vă pe mâini cu apă şi săpun (cel puţin 20 secunde) după orice contact cu o suprafață potențial contaminată sau dezinfectaţi-vă cu o soluţie hidroalcoolică;
✅ Dezinfectați frecvent, cu soluție pe bază de alcool sau clor, suprafețele cu care intrați în contact la locul de muncă;
✅ Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi dacă nu v-aţi spălat pe mâini în prealabil; Utilizaţi materialele igienico-sanitare puse la dispoziţie de către angajator;
✅ Aerisiţi des mijlocul de transport marfă, în special atunci când călătoriţi şi cu alte persoane (se va păstra cea mai mare distanță posibilă între ocupanți);
✅ Verificaţi dacă s-a efectuat igienizarea periodică a instalaţiei de aer condiţionat (clima) a mijlocului de transport marfă;

✅ Curăţaţi şi dezinfectaţi interiorul mijlocului de transport marfă şi mai ales suprafeţele atinse frecvent (volan, mânere, butoane etc.);
✅ Îndepărtaţi obiectele care nu sunt necesare în interiorul mijlocului de transport marfă, ale căror suprafețe se pot contamina cu noul coronavirus;
✅ Respectaţi programul de lucru şi modul de realizare a deplasării stabilit de angajator pentru reducerea numărului de lucrători prezenţi în acelaşi timp la locul de muncă;
✅ Utilizaţi corect echipamentele de transport, maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase şi alte mijloace de producţie;
✅ Comunicați imediat angajatorului/lucrătorilor desemnați orice situaţie de muncă despre care aveţi motive întemeiate să o consideraţi un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
✅ Utilizaţi corect dispozitivele de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor;
✅ Cooperaţi cu angajatorul/lucrătorii desemnaţi, pentru a le permite acestora să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate;
✅ Anunţaţi conducătorul locului de muncă şi/sau angajatorul cu privire la accidentele suferite de propria persoană;
✅ Respectaţi prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora.

Sursa (cu multumiri) – INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ CARAȘ-SEVERIN

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
În contextul pandemiei de COVID-19, angajatorii se confruntă cu noi provocări şi modificări importante în ceea ce privește modul de realizare a activităților de transport, distribuție şi încărcare/descărcare mărfuri, pe de o parte pentru a asigura servicii de calitate, sigure...RECOMANDĂRI ITM - la reluarea activităților de transport, distribuție și încărcare/descărcare mărfuri
error: Conținutul este protejat !!