AcasăProfit / venitHG 77/2014 – sinteza celor mai importante modificari aduse Normelor metodologice de...

HG 77/2014 – sinteza celor mai importante modificari aduse Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal

Ca urmare a modificarilor aduse Codului fiscal prin O.U.G. nr. 102/14.11.2013, cât si prin O.U.G. nr. 111/18.12.2013modificari care se aplica începând cu data de 01.01.2014 – s-a emis Hotarârea de Guvern nr. 77/2014 – text integral aici – publicata în Monitorul Oficial nr. 108/12.02.2014.

Va prezentam mai jos, in sinteza oficiala, cele mai importante modificari si completari :

I) În ceea ce priveste „Impozitul pe profit” au fost aduse urmatoarele modificari:

Se introduce punctul 14^3 pentru aplicarea art. 19 „Calculul profitului impozabil” din Codul fiscal: potrivit caruia cheltuielile reprezentând pierderile din creante înregistrate ca urmare a aducerii creantelor preluate prin cesionare de la valoarea nominala la costul de achizitie, potrivit reglementarilor contabile, sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil.

Se modifica pct. 18 : În aplicarea prevederilor art. 20 lit. a) din Codul fiscal, pentru dividendele primite de la o persoana juridica straina platitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar acestuia, situata într-un stat tert cu care România are încheiata o conven_ie de evitare a dublei impuneri, persoana juridica româna care primeste dividendele trebuie sa detina :
*- certificatul de atestare a rezidentei fiscale a persoanei juridice straine
*- declaratia pe propria raspundere a persoanei juridice straine din care sa rezulte ca acesta este platitotare de impozit pe profit sau a unui impozit similar acestuia,
*- documentul prin care sa faca dovada îndeplinirii conditiei de detinere, pe o perioada de 1 an, a minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividendele.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA “Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Se modifica pct. 49^1 : în cazul cheltuielilor de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielilor privind bursele private care se scad din impozitul pe profit datorat, se defineste cifra de afaceri pentru entitatile ale caror reglementari contabile aplicabile nu cuprind o astfel de definitie (contribuabilii care aplica reglementarile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara, institutiile de credit si institutiile prevazute la art. 2 lit. a)-d) din Ordinul BNR nr. 27/2011).

Se introduce pct. 97^6 pentru aplicarea art. 34 „Declararea si plata impozitului pe profit”, alin.(13^1), unde regasim precizate regulile si exemple referitoare la modalitatea de calcul si declarare a impozitului pe profit pentru contribuabilii care au optat pentru anul fiscal diferit de anul calendaristic, pentru primul an fiscal modificat.

II) În ceea ce priveste „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”:

– Au fost aduse modificari normelor metodologice în functie de modificarile reglementate prin OUG nr. 102/2013; iar la pct. 6 lit.a) pentru aplicarea art. 112^2 alin. (6) din Codul fiscal se introduce prevederea potrivit careia pot utiliza sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, institutiile financiare nebancare care sunt înfiintate si functioneaza conform legislatiei în vigoare.

III) Referitor la Taxa pe valoarea adaugata :

Reamintim principalele aspecte aplicabile începând cu data de 01.01.2014 la care s-au adus clarificari prin norme:

– referitor la modificarea prevederilor legale privind sistemul TVA la încasare, în sensul :
– introducerii, posibilitatii de a opta sau nu pentru aplicarea acestuia;
– eliminarii obligatiei colectarii TVA în cea de-a 90-a zi de la data emiterii facturii, chiar daca nu s-a încasat factura de la beneficiar;
– posibilitatea renuntarii la sistemul TVA la încasare (prin depunerea formularului 097)

explicitarea situatiilor în care nu este obligatorie ajustarea TVA în cazul bunurilor pierdute, distruse sau furate (caz în care persoana impozabila demonstreaza furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele juridice).

excluderea din baza de impozitare a TVA aferenta serviciilor de leasing a costului cu asigurarea bunului care face obiectul contractului de leasing, atunci când acest cost este recuperat de societatile de leasing prin refacturare de la utilizatori (întrucât refacturarea costului asigurarii reprezinta o operatiune scutita de TVA cf. art. 141 alin.(2) lit. b) din Codul fiscal, distincta si independenta de operatiunea de leasing).

definirea serviciilor publice postale, pentru aplicarea corespunzatoare a prevederilor referitoare la scutirea de TVA prevazuta de Codul fiscal, în corelare cu modificarea legislatiei în domeniu;

– persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care aplica sistemul TVA la încasare, au obligatia sa mentioneze în jurnalele pentru vânzari bonurile fiscale, iar evidentierea acestora se realizeaza pe baza informatiilor din rapoartele fiscale de închidere zilnica prevazute la art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999;

definirea asociatilor majoritari în cazul societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, în sensul aplicarii prevederilor privind anularea înregistrarii si reînregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile de catre organelle fiscale competente, ca fiind persoana fizica/juridica ce detine parti/sociale/actiuni care depasesc 50% din capitalul social;

pentru reînregistrarea în scopuri de TVA datorita încetarii situatiei care a condus la anularea înregistrarii, s-a clarificat ca:
*- în cazul contribuabililor declarati inactivi fiscal : data la care se considera ca a încetat situatia care a condus la anularea înregistrarii, este data reactivarii
*- în cazul contribuabililor care au intrat în inactivitate temporara, înscrisa în registrul comertului, potrivit legii : data la care se considera ca a încetat situatia care a condus la anularea înregistrarii, este data înscrierii în registrul comertului a mentiunii privind reluarea activitatii.

în cazurile în care persoana impozabila îndeplineste conditiile pentru reînregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a încetarii situatiilor care au condus la anularea înregistrarii, codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit este cel anterior anularii înregistrarii în scopuri de TVA.

– aplicarea taxarii inverse pentru livrarea de energie electrica catre comerciantii persoane impozabile.

Sursa (cu multumiri idn partea noastra) – DGFP Arges

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!