AcasăReglementari contabilePrincipalele reguli care se aplică în cazul facturării bunurilor supuse executării silite...

Principalele reguli care se aplică în cazul facturării bunurilor supuse executării silite – incepand cu 01.01.2012

În contextul modificărilor aduse Codului Fiscal prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi Hotărârea Guvernului nr. 1.071/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu aplicabilitate de la 01.01.2013, în articolul de mai jos, DGFP Vâlcea prezintă principalele reguli care se aplică în cazul facturării bunurilor supuse executării silite.

Definiţie

Prin organe de executare silită se înţelege persoanele abilitate prin lege să efectueze procedura de executare silită.

Întocmirea facturii

În cazul bunurilor supuse executării silite care sunt livrate prin organele de executare silită, factura se va întocmi de către organele de executare silită pe numele şi în contul debitorului executat silit în următoarele condiţii:

– factura va conţine o menţiune cu privire la faptul că facturarea este realizată de organul de executare silită;
– originalul facturii se transmite cumpărătorului, respectiv adjudecatarului, iar exemplarul al doilea se transmite debitorului executat silit;
– organele de executare silită vor emite facturi cu TVA numai în cazul operaţiunilor taxabile, cu excepţia celor pentru care sunt aplicabile măsurile de simplificare conform art. 160 din Codul Fiscal.
– în situaţia în care debitorul executat silit aplică sistemul TVA la încasare, organul de executare silită înscrie pe factură menţiunea «TVA la încasare» pentru livrările de bunuri care sunt supuse sistemului TVA la încasare;
– în cazul în care la data livrării debitorul executat silit nu este înregistrat în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal ca urmare a anulării codului său de înregistrare în scopuri de TVA în condiţiile prevăzute la art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul Fiscal, organul de executare silită are obligaţia să emită factura cu TVA dacă livrarea bunurilor ar fi fost taxabilă în situaţia în care respectivul debitor executat silit ar fi fost înregistrat în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal;
– în cazul operaţiunilor scutite conform art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul Fiscal, debitorul executat silit poate să opteze pentru taxare conform art. 141 alin. (3) din Codul Fiscal, prin depunerea notificării.

Obligaţii referitoare la plata şi evidenţa TVA în decont

a) Dacă organul de executare silită încasează contravaloarea bunurilor, inclusiv taxa de la cumpărător sau de la adjudecatar

– are obligaţia să vireze la bugetul de stat taxa încasată de la cumpărător ori adjudecatar în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care adjudecarea a devenit executorie;
– pe baza documentului de plata a taxei pe valoarea adăugată transmis de organele de executare silită, debitorul executat silit evidenţiază suma achitată, cu semnul minus, în decontul de taxă pe valoarea adăugată la rândul de regularizări taxa colectată din decontul de taxă;
– prin excepţie, în cazul în care debitorul executat silit nu este înregistrat la data livrării în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal ca urmare a anulării codului său de înregistrare în scopuri de TVA în condiţiile prevăzute la art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, acesta va înregistra documentul de plată în primul decont depus în calitate de persoană înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal.

b) Dacă, potrivit legii, cumpărătorul sau adjudecatarul are obligaţia să plătească la unităţile Trezoreriei Statului taxa aferentă bunurilor cumpărate

– organului de executare silită nu îi mai revin obligaţii referitoare la plata taxei;
– organul de executare silită sau, după caz, cumpărătorul/adjudecatarul transmite o copie de pe documentul prin care s-a efectuat plata taxei debitorului executat silit. Aceste prevederi nu se aplică pentru situaţiile prevăzute la art. 160 din Codul Fiscal, fiind aplicabile regulile specifice referitoare la taxarea inversă.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA “Aboneaza-te la insemnari”.

Alte reglementări

În situaţia în care valorificarea bunurilor supuse executării silite a fost realizată prin organele de executare silită, debitorul executat silit trebuie să înregistreze în evidenţa proprie operaţiunea de livrare de bunuri pe baza facturii de executare silită transmise de organele de executare silită, inclusiv taxa colectată aferentă;

Debitorul executat silit care aplică sistemul TVA la încasare aplică în mod corespunzător prevederile art. 134^2 alin. (3) – (8) din Codul Fiscal.

În cazul în care debitorul executat silit nu este înregistrat la data livrării în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal ca urmare a anulării codului său de înregistrare în scopuri de TVA în condiţiile prevăzute la art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, acesta va înregistra în evidenţa proprie factura şi taxa colectată aferentă în primul decont depus în calitate de persoană înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal;

Factura de executare silită emis[ de organul de executare silită va conţine, pe lângă informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (19) din Codul Fiscal, numele şi datele de identificare ale organului de executare silită prin care se realizează livrarea bunurilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!