Completarea şi depunerea in 2012 a fiselor fiscale pentru anul 2011

4
187

Fisele fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii, pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate în anul 2011, se vor completa si depune in 2012 conform prevederilor:
– OMEF nr. 2293/2007,
– art. 6 din OMFP nr. 233/2011,
– Circulara MFP nr. 805188/18.02.2011, astfel:

ATENTIE – Au obligatia depunerii fiselor fiscale angajatorii/platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor, precum si entitatile asimilate angajatorului care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente.

UPDATE IANUARIE 2013 – FISELE FISCALE AFERENTE 2012 vor fii ilocuite cu Declaratia 205 – aplicatie (PDF inteligent 2013) pentru generarea ei – CLICK AICI

– Fisele fiscale care cuprind informatii referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii aferente anului 2011 vor fi depuse pâna în ultima zi a lunii februarie a anului 2012.

Termenul limită pentru depunerea Fişelor Fiscale pentru anul 2011 (in 2012) – click aici

– Informatiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind în fisele fiscale.

– Platitorul de venituri are obligatia sa completeze fisele fiscale pe întreaga durata de efectuare a platii salariilor. Platitorul este obligat sa pastreze fisele fiscale pe întreaga durata a angajarii.

– În fisa fiscala se înscriu sumele cuprinse în statele de salarii sau alte documente prevazute de lege aferente perioadei impozabile si platite angajatilor pâna la data limita de depunere a fiselor fiscale.

– Fisele fiscale se depun de catre angajatori la unitatea fiscala în a carei raza teritoriala acestia îsi au domiciliul fiscal sau sunt luati în evidenta fiscala, dupa caz.

– Fisele fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii, pentru salaria_ii care îsi desfasoara activitatea în cadrul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor, se depun de catre contribuabilul care le-a înfiintat, pe codul de identificare fiscala al acestuia, la organul fiscal competent pentru administrarea contribuabilului care le-a înfiintat.

– Fisele fiscale se depun la organul fiscal competent, în format electronic, pe suport magnetic sau optic, însotite de un borderou privind continutul acestora, semnat si stampilat conform legii.

Borderou depunere fise fiscale pentru venituri in anul 2011 (model) – se depune cu discheta – click aici

– La organul fiscal nu se depun fisele fiscale si în format hârtie. Angajatorii au obliga_ia sa înmâneze angajatului un exemplar al fisei fiscale, în format hârtie, semnat si stampilat conform legii. Pentru salariatii care înceteaza sa obtina venituri din salarii sau asimilate salariilor în timpul anului, angajatorii le vor înmâna un exemplar al fisei fiscale o data cu definitivarea formelor de lichidare sau la încetarea raporturilor în baza carora au fost obtinute veniturile din salarii.

– Programul de asistenta este distribuit contribuabililor gratuit de unitatile fiscale teritoriale sau poate fi descarcat de pe serverul Ministerului Finantelor Publice la adresa www.mfinante.ro, sau direct de aici – LINK APLICATIE FISE FISCALE

– Fisa fiscala pentru salariatii care au fost detasati la o alta unitate se completeaza de unitatea care a încheiat contractele de munca cu acestia.

Temei legal:
– OMEF nr. 2293/2007 pentru aprobarea modelului si continutului fisei fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii, publicat în M.O. 866/18.12.2007
– art. 6 din OMFP nr. 233/2011
– Circulara MFP nr. 805188/18.02.2011
– art. 94 alin. (10) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa – DGFP Arges

Articolul precedentStabilirea rezidenţei fiscale la momentul plecării persoanelor fizice din România (actualizat 2012)
Articolul următorAtentie – PDF-ul pentru generarea D 394 a fost actualizat in 15.02.2012 (vers. 1.0.6)

4 COMENTARII

  1. @vlad – incearca sa iei o copie de la Finante, sa faci cerere scrisa la angajator, care trebuie sa o elibereze, deoarece trebuia sa depuna FF in termen.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.