AcasăGeneralElementele care trebuie cuprinse in manualul privind politicile contabile

Elementele care trebuie cuprinse in manualul privind politicile contabile

Prezentăm în continuare câteva din elementele care trebuie cuprinse în politicile contabile – conform ghidului – Ministerului Finantelor Publice publicat in data de 29.09.2010 (cuprinzând unele aspecte privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.3055/2009).

1. Elaborarea politicilor contabile începe cu identificarea societăţii comerciale căreia îi sunt aplicabile politicile contabile, respectiv denumirea societăţii, adresa, numărul din registrul comerţului, codul unic de înregistrare.

Având în vedere că politicile contabile sunt adaptate specificului activităţii (industrie, construcţii, comerţ, agricultură etc.), fapt care va determina dezvoltarea anumitor reguli privind evaluarea şi contabilizarea operaţiunilor, este necesară prezentarea pe scurt a activităţii entităţii, plecând de la actul constitutiv al acesteia.

Necesitatea prezentării este dată de faptul că, deşi politicile contabile reprezintă un document intern, acestea sunt analizate/consultate de către auditorii financiari/statutari, auditorii interni, organele cu atribuţii de control în domeniul financiar-contabil, personalul din departamentele financiar-contabile.

În acelaşi timp, în situaţiile financiare anuale este prezentat un extras din politicile contabile, astfel ca utilizatorii de informaţii să înţeleagă semnificaţia indicatorilor din bilanţ şi contul de profit şi pierdere şi, după caz, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de numerar.

2. Trebuie precizat cadrul de reglementare în baza căruia au fost elaborate politicile contabile. De exemplu: Prezentele politici contabile sunt elaborate în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009 sau în baza IAS/IFRS dacă societatea comercială întocmeşte şi situaţii IFRS.

Pentru ca politicile contabile să fie credibile şi fundamentate în baza reglementărilor contabile aplicabile, considerăm necesară precizarea punctului din reglementarea contabilă care se referă la problema respectivă.

3. Chiar dacă este prevăzută în legislaţia naţională obligativitatea conducerii contabilităţii în limba română, politicile contabile trebuie să cuprindă o precizare în acest sens.

Pot fi înregistrate în contabilitate facturi şi alte documente într-o altă limbă şi altă monedă, dacă acest fapt este prezentat expres printr-un act normativ (de exemplu Codul fiscal, referitor la factură).

4. Este necesară menţionarea monedei în care este ţinută contabilitatea, respectiv leu sau leu şi valută (pct. 2 alin. (1) din reglementările contabile), în cazul tranzacţiilor în valută.

5. Prezentarea obiectivului politicilor contabile.

De exemplu: Prezentele politici contabile cuprind reguli de recunoaştere, evaluare şi prezentare în situaţiile financiare a elementelor de bilanţ şi cont de profit şi pierdere, precum şi reguli pentru conducerea contabilităţii în societatea X.

6. Precizarea modului în care se procedează atunci când entitatea derulează operaţiuni pentru care nu are prevăzute tratamente contabile în politicile contabile aprobate.

De exemplu: Prezentele politici contabile sunt elaborate în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a CEE, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009. În cazul efectuării unor operaţiuni pentru care nu există prevedere expresă în prezentele politici contabile, conducerea compartimentului financiar-contabil va efectua înregistrările contabile în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, cu completarea şi aprobarea ulterioară a politicilor contabile aplicate în aceste cazuri, dar nu mai târziu de întocmirea situaţiilor financiare anuale.

7. Precizarea faptului că regulile şi tratamentele contabile cuprinse în politicile contabile trebuie să respecte legislaţia naţională în ansamblul său.

În acest sens, aşa cum se menţionează şi în reglementările contabile, este necesară cunoaşterea evoluţiei legislaţiei contabile (pct. 317).

De exemplu: Prezentele politici contabile trebuie aplicate cu respectarea legislaţiei, în general, şi a celei care reglementează aspecte financiar-contabile (ordine ale ministrului finanţelor publice etc.), în mod special. Considerăm că este necesară o astfel de prevedere deoarece nu este suficientă respectarea numai a reglementării contabile. Pot fi prevederi în legislaţie care reglementează unele domenii de activitate şi care pot conduce la înregistrări în contabilitate.

De asemenea, legislaţia care reglementează aspectele fiscale, poate determina anumite înregistrări sau restricţionarea efectuării unor înregistrări. Se poate menţiona, cu titlu de exemplificare, prevederea din Codul fiscal care restricţionează utilizarea rezervelor aferente facilităţilor fiscale.

8. Stabilirea modului de corectare a erorilor contabile.

Corectarea erorilor contabile se efectuează astfel:
– erorile aferente exerciţiului curent se corectează pe seama contului de profit şi pierdere, prin stornarea operaţiunilor eronate şi înregistrarea corectă a operaţiunilor. În funcţie de posibilităţile oferite de programul informatic utilizat, se poate preciza dacă stornarea se efectuează prin înregistrarea operaţiunilor iniţiale în roşu sau prin înregistrarea inversă (pct. 63 alin. (9));
– erorile aferente exerciţiului precedent se corectează pe seama rezultatului reportat sau a contului de profit şi pierdere, în funcţie de semnificaţia erorii contabile. În acest caz se va stabili ce înseamnă eroare semnificativă. Se poate preciza că pentru erorile aferente exerciţiilor anterioare, conducerea compartimentului financiar-contabil informează consiliul de administraţie cu privire la natura erorii, valoare, cauze etc.

9. Precizarea faptului că politicile contabile aprobate respectă conceptele şi principiile cuprinse în reglementările contabile aplicabile. Fără a fi necesară enumerarea tuturor conceptelor şi principiilor prevăzute de reglementările contabile aplicabile, precizarea că politicile contabile se bazează pe acestea este suficientă pentru cei care le analizează. În măsura în care se doreşte prezentarea tuturor conceptelor şi a principiilor contabile, entitatea poate proceda în acest sens.

10. Trebuie să existe o procedură de aplicare a manualului de politici contabile, ca şi un control asupra modului de respectare a acestuia.

Aspectele cu caracter general menţionate mai sus sunt câteva din cele care ar trebui cuprinse în politicile contabile. În funcţie de cerinţele administratorilor, pot fi incluse şi alte prevederi care să reglementeze activitatea financiar-contabilă în entitate.

3 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!