AcasăIntreprinderi IndividualeActivitatea de taximetrie realizata de persoane fizice - prevederi valabile 2011

Activitatea de taximetrie realizata de persoane fizice – prevederi valabile 2011

Conform prevederilor din Legea nr. 168/2010 pentru aprobarea OUG nr. 34/2010 privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri si persoane, începând cu 1 ianuarie 2011, venitul net obţinut de către persoanele fizice autorizate din desfăşurarea de activităţi de transport persoane in regim taxi se va determina in sistem real astfel cum este prevazut la art. 48 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu moddificările şi completările ulterioare.

În contextul acestor modificări, având în vedere solicitările primite de la persoanele fizice care deafăşoară activitate de taximetrie, cu privire la deductibilitatea la calculul venitului net a anumitor cheltuieli legate de combustibil şi de sediul activităţii, DGFP Argeş pune la dispoziţie următorul material menit să clarifice parte din problemele cu care se confruntă această categorie de contribuabili.

– Regulile generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă, sunt prevăzute la art. 48 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în Normele metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi în OMFP nr. 1040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Potrivit acestor reguli, venitul net din activităţi independente se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

Venitul brut din activităţi independente cuprinde şi veniturile înregistrate de casele de marcat cu memorie fiscală, instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri în regim de taxi.

Din venitul brut realizat se admit la deducere numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, astfel cum rezultă din evidenţele contabile conduse de contribuabili.

Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate în scopul realizării veniturilor pentru a putea fi deduse sunt:
a) să fie efectuate în interesul direct al activităţii;
b) să corespundă unor cheltuieli efective şi să fie justificate cu documente;
c) să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

Nu sunt cheltuieli deductibile sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale, precum şi alte sume prevăzute prin legislaţia în vigoare. (art. 48 alin. (7) lit. a şi m). Atunci când este vorba despre cheltuieli efectuate pentru activitatea independentă, dar şi în scopul personal al contribuabilului, se menţionează că acestea sunt deductibile numai pentru partea de cheltuială care este aferentă activităţii independente, fiind considerate cheltuieli cu deductibilitate limitată.(art. 48 alin. (5) lit. i)

Referitor la deducerea cheltuielilor aferente vehiculului şi spaţiului unde este declarat sediul activităţii, la pct. 38 din normele metodologice se menţionează că sunt cheltuieli deductibile şi:
-chiria aferentă spaţiului în care se desfăşoară activitatea, cea aferentă utilajelor şi altor instalaţii utilizate în desfăşurarea activităţii, în baza unui contract de închiriere;
-cheltuielile cu funcţionarea şi întreţinerea, aferente bunurilor care fac obiectul unui contract de comodat, potrivit înţelegerii din contract, pentru partea aferentă utilizării în scopul afacerii;
– cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe din patrimoniul afacerii înscrise în Registrul inventar (se vor avea în vedere prevederile art. 24 din Codul fiscal).

-Cât priveşte deductibilitatea la calculul venitului net a cheltuielilor cu combustibilul, din prevederile de mai sus şi cele de la alin. (7) al art. 48, se înţelege că sunt deductibile la calculul venitului net din activităţi independente cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi (este vorba despre vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului).

-Din punct de vedere fiscal, în cadrul prevederilor referitoare la cheltuieli deductibile limitat la calculul venitului din activităţi independente, nu regăsim o precizare referitoare la norme de consum combustibil şi nici la cheltuiala cu combustibilul aferentă unui anumit număr de kilometri. În acest sens, se vor avea în vedere prevederile fiscale referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate în scopul realizării veniturilor pentru a putea fi deduse, prevederi fiscale care se vor corobora cu prevederile din legea dumneavoastră specială – Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora:

-Cursă – deplasarea executată cu taxiul pe un traseu comandat sau acceptat de client, la care punctul de început este locul îmbarcării sau locul acceptat, după caz, iar punctul de finalizare este locul destinaţiei. (art. 1^1 lit. i)
-Timp efectiv lucrat – intervalul de timp cuprins între momentul începerii primei curse şi momentul finalizării ultimei curse, utilizat de un taximetrist după cum rezultă din raportul de închidere zilnic furnizat de aparatul de taxat, interval în care nu vor fi considerate timp efectiv de lucru pauzele mai mari de 15 minute între două curse consecutive, pauze în care autovehiculul taxi a staţionat. Din totalul timpului efectiv lucrat se va preciza timpul efectiv lucrat pe timp de noapte. (art. 1^1 lit. z)
-În cazul angajării taxiului printr-un dispecer, locul şi momentul începerii cursei sunt locul şi momentul preluării clientului. (art. 24)

Poziţiile de operare autorizate ale taxiului sunt următoarele:
-poziţia “Liber” – poziţia în care lampa de culoare verde din lampa taxi este aprinsă permanent, iar taximetrul se află în poziţia de funcţionare “Liber”, caz în care calculul preţului este dezactivat;
– poziţia “Ocupat” – poziţia în care lampa de culoare roşie din lampa taxi este aprinsă permanent, iar taximetrul se află în poziţia de funcţionare “Ocupat”, caz în care calculul preţului se efectuează pe baza tarifului de pornire şi a tarifului pe distanţa parcursă şi/sau pe durata staţionării sau a circulaţiei sub viteza de comutare;

via – http://www.finantearges.ro/

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!