AcasăDeclaratii fiscaleNoile instructiuni de completare ale Declaratiei 100 - aduse de Ordinul 2238/2010...

Noile instructiuni de completare ale Declaratiei 100 – aduse de Ordinul 2238/2010

Anexa nr. 8 “Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs” se modifică in urma aparitiei acestui ordin, după cum urmează:

a) La capitolul I “Depunerea declaraţiei”, punctul 1 “Termenul de depunere a declaraţiei”, subpunctul 1.1 “Lunar”, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:
“a1) vărsăminte din reducerea drepturilor salariale;”.

b) La capitolul I “Depunerea declaraţiei”, punctul 1 “Termenul de depunere a declaraţiei”, subpunctul 1.4 “Alte termene”, litera b) se abrogă.

c) La capitolul I “Depunerea declaraţiei”, punctul 1 “Termenul de depunere a declaraţiei”, subpunctul 1.4 “Alte termene”, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“c) până la termenul de plată prevăzut de lege, pentru următoarele obligaţii de plată: impozitul pe veniturile din dobânzi, în cazul împrumuturilor acordate pe baza contractelor civile; impozitul pe câştigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, în cazul societăţilor închise, şi din transferul părţilor sociale; impozitul pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice; vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale.”

d) La capitolul II “Completarea declaraţiei”, punctul 3 “Secţiunea B «Date privind creanţa fiscală»”, subpunctul 3.1, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
“3.1. Tabelul de la pct. I «Impozite şi taxe care se plătesc în contul unic» se completează pentru declararea obligaţiilor de plată prevăzute la poziţiile 1-18, 20-24 şi 28-30 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15.”

e) La capitolul II “Completarea declaraţiei”, punctul 3 “Secţiunea B «Date privind creanţa fiscală»”, subpunctul 3.1.1, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
“3.1.1. (1) Pentru impozitele şi taxele cuprinse la poziţiile 1, 5-18, 20-24 şi 28 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15, formularul se completează astfel:”.

f) La capitolul II “Completarea declaraţiei”, punctul 3 “Secţiunea B «Date privind creanţa fiscală»”, subpunctul 3.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“3.2. Tabelul de la pct. II «Impozite şi taxe care nu se plătesc în contul unic» se completează pentru declararea obligaţiilor de plată prevăzute la poziţiile 19, 25-27 şi 31-54 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15.
Rândul «Total obligaţii de plată»: se înscrie suma reprezentând totalul obligaţiilor de plată pentru perioada de raportare, reprezentând obligaţii care nu se plătesc în contul unic, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rândul 3 «Suma de plată».”

g) La capitolul II “Completarea declaraţiei”, punctul 3 “Secţiunea B «Date privind creanţa fiscală»”, subpunctul 3.2.1, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
“3.2.1. Obligaţiile prevăzute la poziţiile 31-51 şi 53 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15, se declară de către operatorii economici, plătitori de accize, potrivit titlului VII din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, după cum urmează:”.

h) La capitolul II “Completarea declaraţiei”, punctul 3 “Secţiunea B «Date privind creanţa fiscală»”, după subpunctul 3.2.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.2.3, cu următorul cuprins:
“3.2.3. Obligaţiile prevăzute la poziţiile 19, 25-27 şi 54 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15, se declară după cum urmează:
Rândul 1 «Suma datorată»: se completează cu suma datorată în perioada de raportare.
Rândul 3 «Suma de plată»: se înscrie suma de la rândul 1.
În ceea ce priveşte impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, prevăzut la poziţia 19 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, acesta se stabileşte de notarii publici, în cuantumul prevăzut la art. 771 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.”

3. La anexa nr. 15 “Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat”, după poziţia 52 se introduc două noi poziţii, poziţiile 53 şi 54, cu următorul cuprins:

– 53. Accize pentru alte produse accizabile (energetice) – baza legala – Art. 206(16) şi 206(52) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
– 54. Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale – baza legala – Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

Ordinul nr. 2238/28.07.2010 – publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 538 din 02/08/2010 (pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă) il gasiti in continuare:


ordin d 100

4 COMENTARII

  1. […] Noile instructiuni de completare ale Declaratiei 100 – aduse de Ordinul 2238/2010 Fri Aug 06, 2010 14:18 pm Anexa nr. 8 “Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs” se modifică in urma aparitiei acestui ordin, după cum urmează: a) La capitolul I “Depunerea declaraţiei”, punctul 1 “Termenul de depunere a declaraţiei”, subpunctul 1.1 “Lunar”, după litera a) se introduce o nouă literă, litera […] […]

  2. […] Angajatorii şi entităţile asimilate acestora declară obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale si fondurilor speciale, stabilite prin autoimpunere sau cu regim de reţinere la sursă, prin completarea şi depunerea formularului 102 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale”, aprobat prin OPANAF nr. 101/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. ULTIMA MODIFICARE A OPANAF 101/2008 – CLICK AICI […]

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!