AcasăGeneralPrincipalele prevederi ale OUG 58/2010 (modificare CF) cu privire la TVA si...

Principalele prevederi ale OUG 58/2010 (modificare CF) cu privire la TVA si impozit pe venit

Dupa cum stiti din relatarile noastre de ieri, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58/26.06.2010 – link – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431/2010. Iata mai jos, în sinteză, principalele modificări cu aplicabilitate de la 1 iulie 2010 privind impozit pe venit şi TVA.

Taxa pe valoarea adăugată

Cota standard de TVA este de 24% şi se aplică asupra bazei de impozitare pentru operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse.

Important! Operatorii economici plătitori de TVA deţinători de aparate de marcat electronice fiscale (AMEF) să solicite la distribuitorii autorizaţi de AMEF efectuarea schimbării cotei de TVA de la 19 la 24%. Începând cu data de 1 iulie 2010, pe bonurile emise de AMEF trebuie să se reflecte cota de TVA aprobată prin OUG nr. 58/2010.

Impozit pe venit

La stabilirea normelor de venit de către direcţiile generale teritoriale al finanţelor publice, venitul net anual dintr-o activitate independentă nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii normei de venit, înmulţit cu 12.

Venitul net din drepturi de proprietate intelectuală se stabileşte prin scăderea din venitul brut a unei cote de cheltuieli deductibile egală cu 20% din venitul brut (cota veche este de 40%).

Venitul net din drepturi de proprietate intelectuală, provenind din crearea unor lucrări de artă monumentală, se stabileşte prin deducerea din venitul brut a unei cote de cheltuieli deductibile egală cu 25% din venitul brut (cota veche este 50%).

Sunt incluse în veniturile salariale sub formă de avantaje tichetele cadou acordate potrivit legii, începând cu drepturile aferente lunii iulie 2010.

Sunt incluse în veniturile salariale şi sunt impozabile începând cu drepturile aferente lunii iulie 2010:

– tichetele de creşă, tichetele de vacanţă , acordate potrivit legii;
– sumele reprezentând plăţile compensatorii, calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăşurate ca urmare a concedierilor colective, conform legii, precum şi sumele reprezentând plăţile compensatorii, calculate pe baza salariului mediu net pe economie, primite de personalul civil din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională la încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a nevoilor de reducere şi de restructurare, acordate potrivit legii;
– sumele reprezentând plăţile compensatorii, calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate personalului militar trecut în rezervă sau al cărui contract încetează ca urmare a nevoilor de reducere şi de restructurare, precum şi ajutoarele stabilite în raport cu solda lunară netă, acordate acestuia la trecerea în rezervă sau direct în retragere cu drept de pensie sau celor care nu îndeplinesc condiţiile de pensie, precum şi ajutoare sau plăţi compensatorii primite de poliţişti aflaţi în situaţii similare, al căror cuantum se determină în raport cu salariul de bază lunar net, acordate potrivit legislaţiei în materie;

Nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile drepturile de hrană acordate de angajatori angajaţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

PENTRU A FI LA CURENT CU STIRILE IN DOMENIU VA PUTETI ABONA LA NEWSLETTER-UL NOSTRU – INTRODUCETI ADRESA DE MAIL IN PARTEA DREAPTA ===>>> DEASUPRA DE TEXTUL “UITE CATI SUNT DEJA ABONATI” SI APOI CLICK PE “SUBSCRIBE”.

Veniturile din dobânzi obţinute de persoanele fizice pentru depozitele la vedere/conturile curente şi veniturile sub forma dobânzilor bonificate la depozitele clienţilor constituite în baza legislaţiei privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, realizate începând cu 1 iulie 2010, sunt impozabile şi se vor impune cu o cotă de 16% din suma lor, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic. Impozitul se calculează şi se reţine de către plătitorii de astfel de venituri la momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului, impozit ce se virează lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării în cont.

Veniturile din dobânzi obţinute de persoanele fizice începând cu 1 iulie 2010 pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobândite, contractele civile încheiate, sunt impozabile şi se vor impune cu o cotă de 16% din suma lor, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic. Impozitul se calculează şi se reţine de către plătitorii de astfel de venituri la momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului, respectiv la momentul răscumpărării, în cazul unor instrumente de economisire,impozit ce se virează lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării/răscumpărării. Pentru sumele primite sub formă de dobândă pentru împrumuturile acordate pe baza contractelor civile, impozitul se datorează de plătitorii de venit la momentul plăţii dobânzii.

Pentru veniturile din investiţii(din transferul titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investiţii şi părţile sociale;din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de participare la fondurile deschise de investiţii;din transferul părţilor sociale) realizate de persoanele fizice, determinarea câştigului/pierderii revine fiecărui intermediar, societate de administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau plătitor de venit, după caz, la fiecare tranzacţie.

În cazul transferului titlurilor de valoare altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, câştigul net/pierderea netă se determină de contribuabili la sfârşitul fiecărui trimestru ca diferenţă între câştigurile şi pierderile înregistrate cumulat de la începutul anului, ca urmare a tranzacţionării titlurilor de valoare, pe baza declaraţiei de impunere trimestriale, cota de impunere fiind de 16%.

Obligaţia calculării şi virării impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială, revine contribuabilului pe baza declaraţiei de impunere trimestrială depusă până la 25 a lunii următoare fiecărui trimestru luându-se în calcul impozitul stabilit la sfârşitul trimestrului anterior. Termenul de declarare reprezintă şi termen de plată în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil, către bugetul de stat.

Câştigul din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe baza de contract precum şi alte operaţiuni de acest gen, se impun cu o cotă de 16% la fiecare tranzacţie, impozitul reţinut constituind plată anticipată în contul impozitului anual datorat. Calcularea, reţinerea şi virarea impozitului revine intermediarilor sau altor plătitori de venit, care se virează până la 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. Impozitul anual datorat se stabileşte de către contribuabil prin aplicarea cotei de 16% asupra câştigului net anual al fiecărui contribuabil.

Veniturile din jocuri de noroc se impun cu cota de 25%.

via – http://www.finantevalcea.ro/

3 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!