AcasăDeclaratii fiscaleAtentie maine, pentru cei cu un numar mai mare de 5 contracte...

Atentie maine, pentru cei cu un numar mai mare de 5 contracte de inchiriere sau subinchiriere la sfarsitul anului 2009

Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere la sfârşitul anului 2009, începând cu anul fiscal 2010, au obligaţia să declare aceste venituri care sunt definite ca venituri din activităţi independente.
Numărul de cinci contracte de închiriere sau subînchiriere reprezintă contractele aflate în derulare la 31 decembrie 2009.

Persoanele fizice prevăzute mai sus au obligaţia de a înregistra contractele de închiriere/ subînchiriere, la organul fiscal competent şi anume:
– administraţia fiscală unde contribuabilul are adresa sau unde locuieşte efectiv pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România.
– administraţia fiscală în a cărei rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.

Persoanele fizice fără domiciliu fiscal în România ale căror contracte de închiriere se află în raza teritorială a mai multor organe fiscale, au obligaţia să desemneze o sursă principală de venit, iar înregistrarea contractelor şi declararea veniturilor se va face la organul fiscal pe teritoriul căruia se află sursa principală de venit.

Odată cu înregistrarea contractelor se depune „Declaraţia privind venitul estimat”, cod 220, pentru activităţi independente, până la data de 15 ianuarie 2010 – model si instructiuni (click aici).
În urma depunerii declaraţiei estimative, organul fiscal competent stabileşte plăţile anticipate şi emite Decizia de impunere pentru plăţi anticipate pentru anul 2010. Termenul limită pentru plăţile anticipate de impozit este data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru (15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 decembrie).

Pentru regularizarea impozitului,persoanele fizice au obligaţia să depună „Declaraţia specială privind veniturile realizate” cod 200 până la data de 15 mai 2010. Ulterior prelucrării acestei declaraţii, organul fiscal emite „Decizia de impunere anuală pentru anul 2009” în care se definitivează calculul impozitului pe venitul anual, stabilindu-se eventualele diferenţe faţă de cel achitat în cursul anului sub formă plăţilor anticipate.
În situaţia în care persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile de mai sus, nu au înregistrat contractele, organul fiscal va notifica din oficiu contribuabilii respectivi.

Organizarea contabilităţii

Persoanele fizice stabilesc venitul net în sistem real,şi conduc contabilitatea în partidă simplă conform Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 1.040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă.
Documentul principal pe baza căruia se ţine evidenţa veniturilor si cheltuielilor este Registrul jurnal de încasări şi plăţi. Veniturile şi cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net sunt cele realizate la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere aflate în derulare în anul de raportare. Venitul brut reprezintă totalitatea sumelor încasate în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură. Acesta se majorează cu valoarea cheltuielilor care, conform dispoziţiilor legale, erau în sarcina proprietarului, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă (exemplu: modernizări, reparaţii, înlocuirea unor componente importante, etc.).

Pentru a fi deduse, cheltuielile aferente veniturilor trebuie:
– să fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării venitului şi justificate prin documente;
– să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului in cursului căruia au fost plătite.
Evidenţa contabilă în partidă simplă a cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, în funcţie de natura lor: cheltuieli cu reparaţii, zugrăveli exterioare, cheltuieli cu instalaţii electrice, termice, canalizare etc.

Persoanele fizice care, la 31 decembrie 2009, au înregistrate cel puţin 5 contracte de închiriere/ subînchiriere au obligaţia depunerii declaraţiei estimative până la data de 15 ianuarie 2010.

În cazul în care la sfârşitul anului fiscal nu mai sunt îndeplinite condiţiile necesare înregistrării (sunt în derulare cel mult 5 contracte de închiriere şi subînchiriere), începând cu anul fiscal următor persoanele fizice determină şi declară venitul net realizat din închiriere/subînchiriere potrivit regulilor aplicabile pentru categoria de venituri din cedarea folosinţei bunurilor.

Baza legală:
– OMEF nr. 2.333 pentru aprobarea procedurii privind declararea şi stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor realizate din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 868 din 19 decembrie 2007;
– OMFP nr. 1.040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

info via – http://www.finantevalcea.ro/

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!