AcasăSituatii financiare anualeSituatiile financiare (bilanturile) se vor depune in 2010 numai la ONRC

Situatiile financiare (bilanturile) se vor depune in 2010 numai la ONRC

Situaţiile financiare anuale pentru anul 2009 se depun numai la oficiile judeţene ale registrului comerţului respectiv oficiul registrului comerţului al Municipiului Bucureşti (cf. Legii 441/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).

TOATE MODELELE DE DOCUMENTE (NOTE, P-V, RAPOARTE CENZORI, AUDITORI, EXPERTI, ETC.) PENTRU DOSARUL DE BILANT LA 31.12.2009 LE GASITI AICI – click pe link

Persoana care depune – conform legii, administratorul sau o persoana împuternicită de acesta. In cazul în care situaţia financiară este depusă de un salariat al unei firme de contabilitate trebuie prezentată şi împuternicirea acordată firmei de contabilitate de către administrator.

DETALII TERMEN DEPUNERE BILANT
LINK

Info continut dosar bilant si modele aferentelink

Ce se depune:

– Cererea de depunere situaţie financiară anuală la R.C. – formular ONRC nr. 11-10-187 – model, completată conform instrucţiunilor de completare a documentului;
– Discheta / suport magnetic cu datele situaţiei financiare realizate cu programele de asistenţă puse la dispoziţie de MFP, şi care va conţine fişierele:

1. pentru situaţiile financiare ale societăţilor comerciale (formele prescurtat şi lung) şi pentru firmele de asigurări şi/sau reasigurări şi pentru brokeri de asigurări, fisierele:
Unitate.txt
Date.txt
SumeControl.txt
2. Pentru bănci, cooperative de credit, societăţi supravegheate de CNVM, societăţi din domeniul pensii private, instituţii financiare nebancare, societăţi din domeniul fonduri de garantare a pensiilor private, fişierele:
Unitate.dbf
Date.dbf

– Situaţia financiară anuală semnată şi ştampilată de persoanele în drept conform legii;
– Documente însoţitoare pentru situaţia financiară anuală, conform legii, după cum urmează:

– conform normelor MFP:

– Note explicative la situaţiile financiare (vezi modele în norme M.F.P. ref. La bilanţul anual), în conformitate cu Normele Europene conform secţiunii 8 din Reglementările contabile conforme cu Directiva IV a Comunităţii Economice Europene;
– Raport administrator / Consiliu de Administraţie / Directorat;
– Raport auditori financiari / Raport comisie de cenzori – dacă este cazul;
– Propunere de distribuire a profitului realizat / acoperire a pierderilor;
– Declaraţie pe proprie răspundere în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilităţii nr.82/1991(model în normele MFP);

– conform Legii 31/1990:

– Proces verbal al adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau asociatului unic referitor la aprobarea bilanţului si a contului de profit si pierdere la 31.12.2009;
– Dovada achitării taxei de registru
– Dovada achitării taxei de publicare a anunţului la M.O. pentru cifra de afaceri mai mare ca 10 milioane de lei(daca este cazul).

Termenul de depunere – în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, art. 185, în termen de 15 zile de la data aprobării situaţiei financiare în adunarea generală a asociaţilor / acţionarilor.
Termenul limită – impus de Legea Contabilităţii nr. 82/1991 este de 150 de zile de la încheierea exerciţiului contabil, respectiv 60 de zile pentru declaraţii de inactivitate (o sa facem un model).

Pentru confirmarea depunerii situaţiei financiare anuale R.C. va elibera o confirmare de primire.

Sursa – onrc.ro

4 COMENTARII

 1. Prin Legea nr.441/2006 s-a modificat cumva Legea nr.82/1991, republicata in 2007?

  Aceasta revede la>

  Art. 35. – (1) Termenele pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt următoarele:
  a) pentru societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
  b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1, 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
  (11) Termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor sunt:
  a) 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a), cu excepţia societăţilor comerciale;
  b) 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b).

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!