AcasăDividendePrincipalele modificari in sfera impozitului pe venit, incepand cu 01.01.2010

Principalele modificari in sfera impozitului pe venit, incepand cu 01.01.2010

Dupa cum am mentionat si in alt articol – link, OUG nr. 109/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689/13.10.2009, aduce o serie de modificări şi completări Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
Iata ma jos, noile prevederi legislative cu privire la impozitul pe venit (cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2010) dupa ce in articolul anterior s-au detaliat principalele modificari din sfera impozitului pe profit.

În categoria cheltuielilor deductibile limitat (art. 48 alin. 5) la care au dreptul contribuabilii care desfăşoară activităţi independente şi stabilesc venitul net anual pe baza contabilităţii în partidă simplă, s-au introdus tichetele de vacanţă acordate de angajatori, potrivit legii, şi dobânzile aferente creditelor angajate pentru achiziţionarea de imobilizări corporale de natura mijloacelor fixe, în cazul în care dobânda este cuprinsă în valoarea de intrare a imobilizării corporale, potrivit prevederilor legale.

Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente (drepturi de proprietate intelectuală; vânzarea bunurilor în regim de consignaţie; activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial; activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil; activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară) şi pentru care impozitul se reţine la sursă sub formă de plăţi anticipate în cotă de 10% pot opta pentru impunerea acestor venituri pentru cota de 16%, potrivit prevederilor art. 78, impozitul fiind final. Opţiunea de impunere a venitului brut se exercită în scris, în momentul încheierii fiecărui raport juridic/contract.

În vederea impunerii, sunt asimilate salariilor (art. 55 alin. 2) sumele reprezentând:
– remuneraţia obţinută de directori în baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societăţilor comerciale;
– remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
– sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, precum şi actualizarea acestora cu indicele de inflaţie;
– indemnizaţiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenţă, stabilite conform contractului individual de muncă.

Modul de determinare a impozitului pentru veniturile asimilate salariilor, prevăzute la art. 55 alin. 2 este similar cu modul de calcul al impozitului pe venituri din salarii prevăzut la art. 57 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Tichetele de vacanţă, acordate potrivit legii, nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile.

În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende prevăzut la art. 67, alin. (1), se plăteşte până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor.

Contribuabilii, prevăzuţi la art. 71, care desfăşoară activităţi agricole (obţin venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat; cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor; exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea, pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit) depun o declaraţie de impunere până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs (în prezent termenul este de 15 mai). În cazul unei activităţi pe care contribuabilul începe să o desfăşoare după data de 25 mai (în prezent 15 mai), declaraţia se depune în termen de 15 zile inclusiv de la data la care contribuabilul începe să desfăşoare activitatea.

Venitul net anual impozabil
se stabileşte de către contribuabil pe fiecare sursă din categoriile de venituri menţionate la art. 41 lit. a), c), f) – activităţi independente: comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală; cedarea folosinţei bunurilor; activităţi agricole – prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate şi se înscrie în declaraţia de impunere (în prezent impozitul este stabilit de organul fiscal pe baza datelor din Declaraţia 200).

Până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, determinate în sistem real, au obligaţia de a depune o declaraţie de impunere la organul fiscal competent (în prezent 15 mai).

Declaraţia de impunere se completează pentru fiecare sursă şi categorie de venit.

Impozitul pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual datorat, se calculează de contribuabil, pe baza declaraţiei de impunere, prin aplicarea cotei de 16%, respectiv a cotelor prevăzute la veniturile din investiţii asupra venitului net anual impozabil/câştigului net anual din anul fiscal, şi se plăteşte până la 25 mai inclusiv a fiecărui an fiscal (în prezent impozitul pe venitul net anual impozabil se calculează de către organul fiscal competent).

Sursa (si multumiri din partea noastra pentru detalii) – http://www.finantevalcea.ro/

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!