Impunerea se poate realiza: a) La normă de venit. Activitatea de închiriere se poate desfăşura numai individual, fără salariaţi, contribuabilii fiind impozitaţi pe baza normelor de venit. Normele de venit pentru serviciile de închiriere de camere în scop turistic sunt stabilite anual de către Direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale, pentru...
Persoanele fizice care realizează venituri din „închiriere de camere în scop turistic" au obligaţia înregistrării şi autorizării la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, conform prevederilor OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, înainte de începerea activităţii economice. Ulterior autorizării,...
Acestea sunt: - sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale; - cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile ale căror surse se află pe teritoriul României sau în străinătate; - impozitul pe venit datorat, inclusiv impozitul pe venitul realizat în străinătate; - cheltuielile cu primele de asigurare, altele decât...
Pentru a putea fi deduse, cheltuielile efectuate în scopul realizării veniturilor trebuie sa fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării venitului; să corespundă unor cheltuieli efective şi să fie justificate cu documente; să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;...
Pe site-ul oficial ANAF au fost publicate normele de venit pentru contribuabilii care îşi desfăşoară activitatea individual, potrivit prevederilor Codului Fiscal. Aceste norme le gasiti aici - link
Pentru a putea fi deduse, cheltuielile efectuate în scopul realizării veniturilor trebuie sa fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării venitului; să corespundă unor cheltuieli efective şi să fie justificate cu documente; să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;...
In prezent, in cadrul fiecarei DGFP judetene se află în curs de finalizare acţiunea de emitere şi transmitere a Deciziilor de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice în anul 2008. Decizii de impunere anuală emise sunt: - cu diferenţe de plată (diferenţe de impozit stabilite în...
Aceasta contine: - Carte de identitate sau paşaport al titularului întreprinderii individuale - fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul - Document care să ateste drepturile de folosinţă asupra sediului profesional, precum contract de închiriere, comodat, certificat de moştenitor, contract de vânzare-cumpărare, declaraţie de luare în spaţiu sau...
În scopul exercitării activităţii pentru care a fost autorizată, PFA poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanţi ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să...
Aceasta contine: - Carte de identitate sau paşaport - fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul - Document care să ateste drepturile de folosinţă asupra sediului profesional, precum contract de închiriere, comodat, certificat de moştenitor, contract de vânzare-cumpărare, declaraţie de luare în spaţiu sau orice alt act juridic...
Dupa infiintarea unei intreprinderi individuale, trebuie mers la AFP de care tine intreprinderea in cauza, pentru: - achizitionarea Registrului Unic de Control - achizitionarea Registrului de Incasari si Plati - achizitionarea Registrului Inventar PENTRU ALTE DETALII CU PRIVIRE LA CAZUISTICA I.I. - CLICK AICI
În temeiul dreptului la liberă iniţiativă, al dreptului la liberă asociere şi al dreptului de stabilire, orice persoană fizică, cetăţean român sau cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, poate desfăşura activităţi economice pe teritoriul României în toate domeniile, meseriile, ocupaţiile sau...
Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării întreprinzătorilor persoane fizice titulari ai întreprinderilor individuale, sunt aceleasi ca si in cazul constituirii unui PFA, subiect tratat intr-un articol anterior - link. Dar totusi, le mai detaliem odata, pentru modelele de cereri rugandu-va sa urmati linkul de la...
Ordonanţă de urgenţă nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial nr. 328 din 25 aprilie 2008 link act normativ - aici
error: Conținutul este protejat !!