Acasă Intreprinderi Individuale

Intreprinderi Individuale

Info util in domeniu.

Conform art.6 alin.(1) din O.U.G. nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, beneficiarii plăţilor directe în...
ANAF vine cu o serie de precizari suplimentare, legate de aparitia Legii nr. 182 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale (Monitorul Oficial nr. 828 din 19 octombrie 2016):...
Potrivit referatului de aprobare postat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, În proiectul de ordin pentru aprobarea reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă s-au avut în vedere următoarele: - precizarea categoriilor de persoane care aplică contabilitatea în partidă simplă, potrivit legislaţiei în vigoare. Astfel, au fost introduse în categoria...
Persoanele fizice care au obligaţia întocmirii registrului de evidenţă fiscală trebuie să înscrie informaţiile care stau la baza determinării venitului net anual/pierderii nete anuale cuprinse în Declaraţia privind venitul realizat din România şi să înregistreze venitului brut anual în funcţie de natura activităţii, pe fiecare sursă din cadrul fiecărei...
Suntem mai mult ca siguri ca marea majoritate a colegilor cunosc faptul ca, urmare a OPANAF 24/2013 - text integral - pentru aprobarea modelului şi conținutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare - termenul de depunere a D...
Va prezentam in continuare un material oficial elaborat de DGFP Arges (institutie careia ii multumim pentru posibilitatea preluarii acestuia), cu privire la modificarile importante aduse prin OG nr. 8/2013 si HG 84/2013 în ceea ce priveste impozitul pe veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura. Speram sa va...
ANAF informează contribuabilii că începând cu 1 ianuarie 2016 se aplică prevederile Legii nr. 227/ 2015 , modificată prin O.U.G. nr.50/2015 în ceea ce priveşte stabilirea, plata şi declararea contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente. Persoanele fizice care realizeaza venituri din activităţi independente...
1. STABILIREA PERIOADEI FISCALE PENTRU DECLARAŢIA 112. În vederea stabilirii perioadei fiscale pentru depunerea Declaraţiei 112 “Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” în anul 2018 angajatorii şi entităţile asimilate angajatorilor - vor proceda astfel: a) verifică încadrarea în prevederile...
Orice persoana fizica care desfasoara o activitate agricola pentru care venitul net se determina pe baza de norma de venit are obligatia de a depune anual o declaratie la organul fiscal competent, pâna la data de 25 mai (respectiv 25.05.2012) inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs. Veniturile...
Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor sunt veniturile, în bani şi/sau în natură, provenind din închirieri şi subînchirieri de bunuri mobile şi imobile (locuinţe, case de vacanţă, garaje, terenuri şi altele asemenea), precum şi veniturile din arendarea bunurilor agricole, din patrimoniul personal, obţinute de către proprietar, uzufructuar sau alt deţinător...
Comercianţii (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale), urmare a desfăşurării activităţilor de comerţ cu produse agricole şi alimentare impuse la normă de venit, trebuie sa stie ca le revin o serie obligaţii fiscale. Documente de provenienţă pentru mărfuri Documentele de provenienţă vor însoţi mărfurile, indiferent de locul în...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicat PDF-ul inteligent necesar generarii D 200 - Declaraţie privind veniturile realizate din România (pentru anul de raportare 2014) - conform OPANAF 3883/ 24.12.2013. Fisierul este actualizat in 11.02.2015. PENTRU A DESCARCA PDF-UL INTELIGENT OFICIAL (ANAF) - NECESAR PENTRU GENERARE D 200 -...
La inițiativa doamnei Viorica Dăncilă, Prim-Ministrul României, Ministerul Finanțelor Publice a inițiat un proiect de ordonanță de urgență prin care se propune anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente, neachitate până la data intrării în vigoare a ordonanței, stabilite prin decizie de...
Formularul 220 ”Declaraţie privind venitul estimat” se depune de către: - contribuabilii-persoane fizice care încep în cursul anului fiscal o activitate independentă sau agricolă (în cazul activităţilor agricole pentru care venitul net se determină în sistem real). Fac excepţie contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se percepe...
Dupa articolul cu privire la contributiile sociale ce trebuie datorate de persoanele fizice autorizate, intrepinderi individuale, intreprinderi familiale, profesii libere – conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 296 (indice 19), art. 296 (indice 21)-296 (indice 26) - detalii articol aici - va...
error: Conținutul este protejat !!