Acasă Intreprinderi Individuale

Intreprinderi Individuale

Info util in domeniu.

Dupa cum stiti deja, in Monitorul Oficial nr. 0468 din 03 Iunie 2020, a fost publicat Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1107 din 28 Mai 2020 - TEXT INTEGRAL AICI - privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 139/2020 pentru aprobarea...
Avand in vedere ca unii deponenti sunt la inceput si au nevoie de exemple deja completate pentru a știi la randul lor cum sa completeze D 200, va aducem la cunostinta (ca si anul trecut) ceea ce avem noi publicat pe blog pana acum. Speram sa va fie...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost postat azi - Ghidul fiscal al persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor (10 pagini) - ghid ce se referă la închirierea bunurilor mobile și imobile, exclusiv arenda și închirierea în scop turistic . Veniturile din cedarea folosinței bunurilor sunt...
Dupa cum stiti, în Monitorul Oficial nr. 593/20.09.2013, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 - text integral aici - prin care au fost aduse modificări şi completări Codului Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică începând cu 1...
Urmare a modificarilor aduse de OUG 125/2011 (la art. 296 indice 22) – text integral aici - baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la art. 296 (indice 21) alin. (1)...
Orice persoană fizică, cetăţean român sau cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, in temeiul dreptului la liberă iniţiativă, al dreptului la liberă asociere şi al dreptului de stabilire, poate desfăşura activităţi economice pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de lege. Activităţile...
Persoanele care realizează venituri din activităţi independente (producție, comerț, prestări de servicii, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală) - datorează CAS dacă îndeplinesc una din următoarele condiţii, după caz: - În cazul contribuabililor în activitate, venitul net realizat în anul precedent, stabilit în conformitate cu art. 68, exclusiv cheltuielile...
Va supunem atentiei un material pus la dispozitie de colegii de pe grupul - Contabili pe Facebook - material in care o sa gasiti modificarile pentru trei categorii de contribuabili (persoane fizice autorizate, profesii liberale și drepturi de autor). Speram sa va fie de folos. PENTRU A DESCARCA MATERIALUL -...
Va redam in continuare intructiunile de completare a formularului 104 "Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor", cod 14.13.01.01/dv (model la baza articolului) - avand in vedere si faptul ca termenul de depunere al acesteia este 26.04.2010. I. Depunerea declaraţiei 1. Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor...
Aceasta contine: - Carte de identitate sau paşaport al titularului întreprinderii individuale - fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul - Document care să ateste drepturile de folosinţă asupra sediului profesional, precum contract de închiriere, comodat, certificat de moştenitor, contract de vânzare-cumpărare, declaraţie de luare în spaţiu sau...
Pentru a putea fi deduse, cheltuielile efectuate în scopul realizării veniturilor trebuie sa fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării venitului; să corespundă unor cheltuieli efective şi să fie justificate cu documente; să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicat recent un "Ghid privind actele justificative necesare eliberării diverselor categorii de documente/emiterii autorizaţiilor solicitate de contribuabili - persoane fizice", motiv pentru care vi-l supunem si noi atentiei. Speram sa va fie de folos. UTIL - Persoane juridice – Ghid privind...
Va supunem atentiei un material oficial, elaborat de - DGRFP Brasov - cu privire la reglementările contabile în partida simpla prevazute de OMFP nr. 170/2015, în vigoare incepand cu 01 martie 2015. Speram sa va fie de folos si multumim intitutiei pentru posibilitatea preluarii informatiilor. NU UITATI SA DATI UN...
Cererea poate fi prezentată autorităţii fiscale de către persoana juridică română sau de către oricare altă entitate înregistrată în România potrivit legii, plătitoare de venit, în numele persoanei fizice nerezidente. Cererea este conform OMFP nr. 1798 din 14 septembrie 1998, publicat in MO nr. 358 din 22 septembrie 1998...
Conform OUG 82/2010 art. III. pct.(17) lit b) - text integral - venitul brut pentru veniturile din activitatea desfasurata in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil se diminiueaza cu contributiile individuale de asigurari sociale si asigurari pentru somaj, iar suma ramasa se impoziteaza cu cota de 16% , impozitul...
error: Conținutul este protejat !!