Acasă Intreprinderi Individuale

Intreprinderi Individuale

Info util in domeniu.

Persoanele fizice care au obligaţia întocmirii registrului de evidenţă fiscală trebuie să înscrie informaţiile care stau la baza determinării venitului net anual/pierderii nete anuale cuprinse în Declaraţia privind venitul realizat din România şi să înregistreze venitului brut anual în funcţie de natura activităţii, pe fiecare sursă din cadrul fiecărei...
Va propunem in continuare o serie de informatii utile pentru cei care realizează venituri din închirierea camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsa între una şi 5 camere inclusiv. DEFINIŢIE Închirierea în scop turistic, de către proprietari, a camerelor situate în locuinţe...
Declaratia de venit (împreuna cu anexele completate, daca este cazul) se depune: - în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Recomandam sa listati si semnati 2 exeplare - din care 1 ex. pentru organul fiscal iar unul sa...
Va propunem in continuare un material oficial pe problema contributiilor sociale ce trebuie platite de persoanele care realizeaza alte venituri, respectiv venituri din: cedarea folosintei bunurilor; investitii; premii si câstiguri din jocuri de noroc; operatiunea de fiducie, potrivit titlului III din Codul Fiscal; alte surse, astfel cum sunt prevazute...
ANAF reaminteste contribuabililor pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit si care în anul fiscal 2013 au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, că începând cu anul 2014, au obligatia determinării venitului net anual...
Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1913/2012 pentru modificarea OPANAF nr. 52/2012 - text integral - pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, a fost trimis spre publicare în Monitorul Oficial, iar in...
Va prezentam in continuare instrucțiunile de completare a formularului “Declarație privind venitul asigurat la sistemul public de pensii” - D 600 - model aici - cod 14.13.03.03 - extrase din Ordinul comun al Preşedintelui ANAF şi al Preşedintelui CNPP nr. 874/221/I.C./2012 – ordin publicat in Monitorul Oficial, Partea I,...
Dupa cum stiti din fiecare an, Declaratia 200 se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într‐o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România. In acest sens, va supunem atentiei instructiunile valabile in anul 2012 pentru completarea acesteia. Fisierul de mai...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicata aplicatia pentru generarea "Declaratiei 200", in conformitate cu OPANAF 52/2012 – text integral – pentru aprobarea modelului şi conținutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aplicatie actualizata la data de...
Amenda pentru nedepunere D 392 (A sau B) la termen este: - de la 2.000 la 3.500 lei pentru persoane fizice - de la 12.000 la 14.000 lei pentru persoane juridice. Termen depunere Declaratia 392 in anul 2012 (pentru anul precedent – 2011) - CLICK AICI ALTE ARTICOLE UTILE PE TEMA D...
Dupa cum stiti deja, in Monitorul Oficial nr. 10 din 05.01.2018, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3254 din 19 Decembrie 2017 - privind Registrul de evidență fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Iata mai jos cateva detalii...
ANAF informează contribuabilii că în Monitorul Oficial nr. 684 din 09 sept, 2015, a fost publicat, OPANAF nr. 2204/2015 prin care se stabileşte procedura de reducere a normei de venit pentru activităţi agricole, în cazul pierderilor înregistrate ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile sau celor produse de animale...
Intrebare - O persoana fizică autorizată poate sa-şi deducă la calculul venitului net anual cheltuielile cu transportul şi cazarea pe perioada deplasării în altă localitate, în interesul activităţii pe care o desfaşoară ? Raspuns Conform Codului fiscal, condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării...
Va redam in continuare un ghid oficial postat pe site-ul oficial al Oficiului National al Registrului Comertului, in care se enumera documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării a persoanelor fizice autorizate . Speram sa va fie de folos. Iata documentele necesare pentru inregistrarea...
Închirierea în scop turistic de către proprietari a camerelor situate în locuintele proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una si 5 camere inclusiv, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică, potrivit legislatiei specifice, reprezintă oferirea posibilitătii de sedere pentru o perioadă de minimum 24...
error: Conținutul este protejat !!