Acasă Intreprinderi Individuale

Intreprinderi Individuale

Info util in domeniu.

ANAF reaminteste contribuabililor pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit si care în anul fiscal 2013 au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, că începând cu anul 2014, au obligatia determinării venitului net anual...
Incepând cu data de 13 septembrie 2010, data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal - text integral, precum şi pentru modificarea art. III din OUG nr. 58/2010...
În situaţia în care, contribuabilii nu se mai încadrează în niciuna dintre situaţiile prevăzute aici - ARTICOL DETALII SITUATII, sau se află în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) - c), pct. II, III şi V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de...
Contribuabilii care realizează venituri din activităţile agricole prevăzute la art. 71 lit. a) - c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal că au obligaţia declarării acestora la Fisc. Astfel, persoanele fizice care realizează venituri în 2012 din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii,...
Orice persoană fizică, cetăţean român sau cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, in temeiul dreptului la liberă iniţiativă, al dreptului la liberă asociere şi al dreptului de stabilire, poate desfăşura activităţi economice pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de lege. Activităţile...
Va redam in continuare intructiunile de completare a formularului 104 "Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor", cod 14.13.01.01/dv (model la baza articolului) - avand in vedere si faptul ca termenul de depunere al acesteia este 26.04.2010. I. Depunerea declaraţiei 1. Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor...
Dupa infiintarea unei intreprinderi individuale, trebuie mers la AFP de care tine intreprinderea in cauza, pentru: - achizitionarea Registrului Unic de Control - achizitionarea Registrului de Incasari si Plati - achizitionarea Registrului Inventar PENTRU ALTE DETALII CU PRIVIRE LA CAZUISTICA I.I. - CLICK AICI
Oferit de contabilii de pe contacafe_club - link grup - carora le multumim pe aceasta cale. Modelul este util celor cu Cabinet Individual de Avocatura, deoarece pentru a depune D220 pe anul 2011, trebuie depuse simultan si D200 pe anul 2010 si jurnalul de incasari/plati. Nu uitati si de...
Dupa cum stiti din fiecare an, Declaratia 200 se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într‐o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România. In acest sens, va supunem atentiei instructiunile valabile in anul 2012 pentru completarea acesteia. Fisierul de mai...
Formularul 220 ”Declaraţie privind venitul estimat” se depune de către: - contribuabilii-persoane fizice care încep în cursul anului fiscal o activitate independentă sau agricolă (în cazul activităţilor agricole pentru care venitul net se determină în sistem real). Fac excepţie contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se percepe...
Va propunem in continuare un material oficial pe problema contributiilor sociale ce trebuie platite de persoanele care realizeaza alte venituri, respectiv venituri din: cedarea folosintei bunurilor; investitii; premii si câstiguri din jocuri de noroc; operatiunea de fiducie, potrivit titlului III din Codul Fiscal; alte surse, astfel cum sunt prevazute...
ANAF informează contribuabilii că în Monitorul Oficial al României nr. 938 din 18 decembrie 2015 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3655 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 600 "Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor...
Va supunem atentiei un material oficial elaborat de - AJFP Arges - cu privire la noile modificări privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunuilor. Speram sa va fie de folos. Un alt material pe subiectul "Contribuții sociale obligatorii pentru persoanele care realizează venituri...
ANAF informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761/21.10.2014, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.093/2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor Capitolul...
Va supunem atentiei un ghid oficial, elaborat de ANAF, adresat contribuabililor care realizează venituri din profesii libere din România. Speram sa va fie de folos. Ghidul contine un numar de 13 capitole si este elaborat recent de catre ANAF. PENTRU A DESCARCA GHIDUL PRIVIND PROFESIILE LIBERE (CU MULȚUMIRILE DE RIGOARE...
error: Conținutul este protejat !!