Acasă Intreprinderi Individuale

Intreprinderi Individuale

Info util in domeniu.

1. STABILIREA PERIOADEI FISCALE PENTRU DECLARAŢIA 112. În vederea stabilirii perioadei fiscale pentru depunerea Declaraţiei 112 “Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” în anul 2018 angajatorii şi entităţile asimilate angajatorilor - vor proceda astfel: a) verifică încadrarea în prevederile...
Va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 721 din 21 august 2018, a fost publicat Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1855 din 26 iulie 2018 - pentru aprobarea Procedurii de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plăţi anticipate. AVAND IN...
Pe site-ul oficial al ANAF au fost publicate recent - Normele anuale de venit pe anul 2019, stabilite pentru activități independente - conform art. 69 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. ACESTEA SE POT VIZUALIZA AICI - CLICK PE LINK IMPORTANT - CLICK PE CLOPOTELUL ROSU DIN...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost postat azi - Ghidul fiscal al persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor (10 pagini) - ghid ce se referă la închirierea bunurilor mobile și imobile, exclusiv arenda și închirierea în scop turistic . Veniturile din cedarea folosinței bunurilor sunt...
In MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 300/30.04.2015 a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor publice 513/30.04.2015 - pentru aprobarea modelului și conținutului registrului de bani personali, precum și a procedurii de înregistrare a acestuia la organul fiscal. Iata si textul integral al acestuia. Multumim colegilor pentru ajutorul in...
Conform Codului fiscal, sunt deductibile la calculul venitului net anual contribuţiile la fonduri de pensii facultative efectuate către entităţi autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, plătite în scopul personal al contribuabilului, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare...
In continuare gasiti raspunsuri la intrebarile privind aplicarea prevederilor OUG nr. 58/2010- link text integral, postate pe site-ul oficial al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale. 1. Sunt pensionar al sistemului public de pensii si realizez si venituri dintr-o activitate profesionala. Sunt obligat sa depun declaratie...
Multumita colegilor de pe grupul - Contabili pe Facebook - va informam ca, in Monitorul Oficial nr. 10 din 05.01.2018, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3254 din 19 Decembrie 2017 - privind Registrul de evidență fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr....
Plata contributiei asigurarilor sociale de sanatate pentru veniturile din conventii civile cade in sarcina persoanei fizice si nu a platitorului de venit. Intrucat acest venit este tratat incepand cu 1 ianuarie 2011 drept venit din activitati independente, potrivit art. 52 si 52(1) din Codul fiscal, indiferent de tratamentul fiscal...
Va oferim mai jos, modelele de declaratii conforme cu OUG 58/2010 - text integral - pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar fiscale, modificata prin OUG 82/2010 - text integral - pentru modificarea art. 7 alin (1) pct. 2 subpct 2.1 din...
Intrebare - O persoana fizică autorizată poate sa-şi deducă la calculul venitului net anual cheltuielile cu transportul şi cazarea pe perioada deplasării în altă localitate, în interesul activităţii pe care o desfaşoară ? Raspuns Conform Codului fiscal, condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate în scopul...
În temeiul dreptului la liberă iniţiativă, al dreptului la liberă asociere şi al dreptului de stabilire, orice persoană fizică, cetăţean român sau cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, poate desfăşura activităţi economice pe teritoriul României în toate domeniile, meseriile, ocupaţiile sau...
Comercianţii (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale), urmare a desfăşurării activităţilor de comerţ cu produse agricole şi alimentare impuse la normă de venit, trebuie sa stie ca le revin o serie obligaţii fiscale. Documente de provenienţă pentru mărfuri Documentele de provenienţă vor însoţi mărfurile, indiferent de locul în...
Dupa modelul de notificare de acest gen, necesar pentru Casa de Pensii - link aici - va prezentam in continuare modelul de notificare catre ANOFM (AJOFM-ul judetean) pentru cazul in care contibuabilul in cauza (potrivit OUG 58/2010 si OUG 82/2010) nu a realizat venituri in luna. La fel ca...
Prin venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială, se înţelege acele venituri realizate din drepturi de autor şi drepturi conexe şi/sau venituri realizate din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului Civil. Veniturile din drepturi de autor şi drepturi conexe sunt veniturile obţinute din...
error: Conținutul este protejat !!