Acasă Intreprinderi Individuale

Intreprinderi Individuale

Info util in domeniu.

Va supunem atentiei, via anaf.ro - model in Excel pentru - calculator pentru determinarea venitului din cedarea folosinței bunurilor, pentru contractele de închiriere încheiate în Euro si in Dolari, în vederea completării Declarației privind veniturile realizate din România pe anul 2017 (formularul D 200). Speram sa va fie de...
1. STABILIREA PERIOADEI FISCALE PENTRU DECLARAŢIA 112. În vederea stabilirii perioadei fiscale pentru depunerea Declaraţiei 112 “Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” în anul 2018 angajatorii şi entităţile asimilate angajatorilor - vor proceda astfel: a) verifică încadrarea în prevederile...
Va oferim in cele ce urmeaza un material elaborat de Revista Finante Publice si Contabilitate si postat pe site-ul MFP - link oficial - cu privire la subiectul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează veniturile prevăzute la capitolul III al titlului IX² din Codul...
Daca nu mai aveti rabdare pana apare Formularul 600 inteligent cu semnatura electronica si vreti sa-l dati clientilor PF , sau PFA , profesii liberale sa-l completeze si sa-l depuna la ANAF - multumita colegilor de pe Contabili pe Facebook (Cornel Grama) - va supunem atentiei formularul editabil...
Dupa cum stiti (din articolul nostru de ieri), in Monitorul Oficial nr. 1005 din 27.11.2018, a fost publicat Ordinul Presedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2906 din 22 Noiembrie 2018 - text integral - pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificației pentru plata cu anticipație a sumelor...
Din nou, multumita colegilor de pe grupul - Contabili pe Facebook - va supunem atentiei NORMELE DE VENIT PE 2020: - Normele de venit pe anul 2020 utilizate pentru impunerea veniturilor din activități agricole conform art.106 alin.(3) din Legea 227/2015 - Normele anuale de venit pe anul 2020 pentru contribuabilii care...
Sunt conturile oficiale, comunicate de CNPAS pe site-ul oficial si care trebuie trecute pe declaratiile cu care se merge pana pe data de 25 a fiecarei luni. Ma refer aici la declaratiile ce trebuie depuse de cei care realizeaza venituri profesionale. Modelul de declaratie pentru Casa de Pensii o...
Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 24/2013 pentru modificarea OPANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare - publicat in Monitorul Oficial nr. 45/2013 din 21 ianuarie 2013 - a adus...
Persoanele fizice care au obligaţia întocmirii registrului de evidenţă fiscală trebuie să înscrie informaţiile care stau la baza determinării venitului net anual/pierderii nete anuale cuprinse în Declaraţia privind venitul realizat din România şi să înregistreze venitului brut anual în funcţie de natura activităţii, pe fiecare sursă din cadrul fiecărei...
Pentru contribuabilii, persoane fizice, care achită până la data de 15 decembrie 2018, inclusiv, obligaţiile fiscale stabilite prin declaraţia unică sau decizie de impunere anuală, după caz, bonificaţia se acordă astfel: 1. Contribuabilii, persoane fizice, care au depus Declaraţia unică şi care şi-au acordat prin aceasta bonificaţia, prin menţionarea...
Prevederi cu caracter general Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente sunt obligaţi să organizeze şi să conducă evidenţa contabilă în partidă simplă, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind evidenţa contabilă şi să completeze Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, Registrul-inventar şi alte documente contabile prevăzute de legislaţia în materie în...
Dupa cum stiti, după depunerea Formularului/Declaratiei 200, „Declaratie privind veniturile realizate din România”, este obligatoriu să se vizualizeze starea acesteia prin accesarea link-ului de mai jos şi consultarea mesajelor din recipisă, pentru a fii siguri ca depunerea s-a realizat corect. Astfel, dupa accesarea paginii de mai jos – introduceti...
In vederea îndeplinirii în bune condiţii a obligaţiilor declarative ce revin (dupa caz) în ceea ce priveşte impozitul pe venit, pentru a reduce consumul de timp alocat depunerii formularelor, ANAF precizeaza ca vine în sprijinul persoanelor care au obligatia depunerii declaratiilor şi le reaminteste că: − formularul 200 „Declaraţie...
Au calitatea de contribuabili/plătitori de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate: a) cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în România; b) cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară ori au domiciliul în România; c) cetăţenii statelor membre ale...
In MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 300/30.04.2015 a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor publice 513/30.04.2015 - pentru aprobarea modelului și conținutului registrului de bani personali, precum și a procedurii de înregistrare a acestuia la organul fiscal. Iata si textul integral al acestuia. Multumim colegilor pentru ajutorul in...
error: Conținutul este protejat !!