Dupa cum stiti, inca de la inceputul anului 2018, in domeniul contribuțiilor sociale obligatorii, modificările au fost majore si au vizat atât reducerea cotelor cumulate ale contribuțiilor sociale obligatorii, per total cu 2 puncte procentuale, de la 39,25% la 37,25%, cât și reducerea numărului contribuțiilor sociale de la de...
Având în vedere cele mai recente acte normative, cu impact în domeniul muncii, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2020, Inspectia Muncii face următoarele precizări: „Avertizăm agenții economici că transmiterea în Revisal a modificărilor contractelor individuale de muncă, survenite în urma majorării salariului minim brut pe ţară garantat în plată,...
Dupa cum am spus si in articolul de iei, documentul portabil A1 dovedeşte exclusiv menţinerea titularului acestuia la sistemul de securitate socială din statul de trimitere (România), lipsa acestuia nefiind de natură a împiedica desfăşurarea de activităţi profesionale pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene. Intr-un astfel de caz...
Pornind de la cele prezentate în anii trecuți – detalii aici – ne propunem, în cele ce urmează, sa va supunem atenției o monografia contabila actualizata. Notele contabile care se fac pentru inregistrarea fondului de salariu sunt: 641 = 421 – cu suma salariilor brute (fondul de salarii din luna) 421...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost actualizat PDF-ul inteligent necesar pentru generarea D 205 - Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, conform OPANAF 48/11.01.2019 (începând cu anul de raportare 2018). Acesta este la vers. 4.0.0 din 22.01.2019 (corectie functie...
Întrebare: Ce documente trebuie să depun la inspectoratul teritorial de muncă pentru prima depunere a registrului general de evidență a salariaților? Răspuns: Depunerea registrului va fi însoţită de o adresă de înaintare ştampilată şi semnată de reprezentantul legal al angajatorului; Copie certificat de înmatriculare la Registrul Comerţului, Copie certificat...
Conform Art. 134, din Codul Muncii 2011 - actualizat in 2011 cu Legea 40/2011 - text integral - zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: - 1 şi 2 ianuarie; - prima şi a doua zi de Paşti; - 1 mai; - prima şi a doua zi de Rusalii; -...
ITM derulează o nouă campanie prin care se verifică modului de respectare a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, s-au declanșat acțiuni de control la beneficiarii la care se prestează muncă necalificată cu...
Angajatorii care încadrează elevi sau studenti pe perioada vacantei de vara, beneficiaza pentru fiecare elev sau student de un stimulent lunar in cuantum de 250 lei/luna . Perioada maxima de acordare a stimulentului este de 60 zile intr-un an calendaristic. Aceasta subventie, este acordata de AJOFM in conformitate cu...
Va propunem in cele ce urmeaza un model oficial de Decizie de aplicare a sanctiunilor disciplinare (altele decat desfacerea disciplinara a contractului individual de munca) , document ce se intocmeste pentru a preciza in scris sanctiunea disciplinara ce se aplica salariatului/ei, dar care cuprinde si dovada comunicarii catre...
Dupa cum stiti, persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai...
Aplicaţia de preluare online a registrului electronic este destinată angajatorilor, care efectuează online depuneri ale registrului în format electronic conform Hotărârii de Guvern nr. 500/2011 pe baza datelor de autentificare obtinute de la ITM. Aplicaţia este de tip web şi poate fi accesată utilizând un browser de internet. Se...
Acum o luna de zile, mai bine zis incepand cu 07 august 2017 au intrat in vigoare noile modificari ale prevederilor Codului Muncii in ceea ce priveste munca nedeclarata. Astfel în legislaţia românească s-a definit munca nedeclarata, aceasta reprezentând conform actualelor reglementări : – primirea la muncă a unei...
Dupa cum stiti, in momentul in care salariul minim trebuie crescut urmare a unei prevederi legislative obligatorii, cum este urmare a aparitiei Hotararii Guvernului României nr. 871/14.11.2013 (ce modifica salariul minim la 850 lei incepand cu 01.01.2014 - text integral - atunci este suficienta o decizie comuna a...
Dupa cum stiti, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661/29.10.2013, a fost publicată Legea nr. 277/2013 - text integral - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, ale cărei modificări le prezentăm în articolul (oficial) de...
error: Conținutul este protejat !!