Mulțumită colegilor de pe grup, va supunem atentiei un tabel comparativ ce prezinta in detaliu modificarile Codului Muncii de dupa 13.04.2018 (aduse se Legea nr. 88/2018), in paralel cu prevederile existente inainte de aceasta data. Speram sa va fie de folos. Like si share. PENTRU A DESCARCA TABELUL COMPARATIV -...
Urmare a aparitiei in Monitorul Oficial nr. 644 din 07.08.2017, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 53 din 04 August 2017 - text integral - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, s-au produs cateva modificari importante asupra Codului Muncii, intre care amintim:...
In temeiul art. V din Legea nr. 40/2011 - text integral - pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 31 martie 2011), Codul muncii a fost republicat in MO 345/18.05.2011, dându-se textelor o nouă numerotare. Iata in continuare...
Multumita colegilor de pe grupul - Salarizare, Resurse Umane, Codul Muncii - va supunem atentiei un model complet (spunem noi) al unei cereri de angajare. Speram sa va fie de folos. UTIL - Deducere personala 2018 - acordata angajaților cu venituri lunare brute de maximum 3.600 de lei (info)...
A. Contractul individual de muncă (încadrarea, suspendarea, încetarea contractelor individuale de muncă) : - Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă. - Persoana selectată in vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată cu privire la criteriile de evaluare a...
Incepand cu luna iulie, transmiterea cererii şi a actelor doveditoare pentru prelungirea / reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei se poate face (lecturati articolul pana la final): - Prin e-mail, în format scanat; sau - Prin poştă, cu specificaţia pe plic "prelungire/reluare drepturi ICC"; sau - Direct la sediul/ghişeul Agenţiei...
Angajatorii care încadrează elevi sau studenti pe perioada vacantei de vara, beneficiaza pentru fiecare elev sau student de un stimulent lunar in cuantum de 250 lei/luna . Perioada maxima de acordare a stimulentului este de 60 zile intr-un an calendaristic. Aceasta subventie, este acordata de AJOFM in conformitate cu...
Dupa cum stiti de ieri - detalii aici - Hotărârea Guvernului Nr. 225 din 30.04.2013 - pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2008 - a fost publicata in MONITORUL OFICIAL NR....
Fiecare angajator legal înfiinţat pe teritoriul României; angajatorii care au înfiinţat sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, cărora le-au delegat competenţa încadrării personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă pot delega acestora şi competenţa înfiinţării registrului; misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale altor state...
Deducerea personala este acordata angajatilor cu venituri lunare brute de maximum 3.600 de lei, care au sau nu persoane in intretinere. Deducerile personale sunt degresive si se stabilesc conform urmatorului tabel: Click pe poza pentru marire. IMPORTANT - CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS) ...
Potrivit Programului Cadru de Acțiuni al Ispecției Muncii pentru anul 2017, aprobat de Inspectorul General de Stat, Dantes – Nicolae BRATU în perioada 01.07.2017- 01.09.2017 s-a desfășurat ” Campania Națională privind identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea respectării prevederilor legale ...
Eroarea de pe Reges pe Mozila se rezolva astfel: - Se acceseaza linkul https://reges.inspectiamuncii.ro/ - Se apasa pe butonul "Avansat" (in dreapta pe la mijloc) sau "Inteleg riscurile" pe alte versiuni de Mozila. Click pe poza pentru a mari afișarea. Se apasa pe butonul "Adauga exceptie" ( stanga jos) ...
Ţinând cont de prevederile Legii 53/2003 (cu modificarile si completarile ulterioare): ART. 27 “ (1) O persoana poate fi angajată în munca numai în baza unui certificat medical, care constată faptul ca cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci. (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage nulitatea contractului individual de...
Potrivit art. 32 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale orice persoană subiect al unui raport juridic fiscal, inclusiv operatorul economic, instituţia publică şi instituţia publică locală, care are organizată o entitate, cu sau fără personalitate juridică, la altă adresă decât sediul social al subiectului respectiv,...
Urmare a aparitiei in Monitorul Oficial nr. 644 din 07.08.2017, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 53 din 04 August 2017 - text integral - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, s-au produs cateva modificari importante asupra Codului Muncii. Astfel, alin. 5...
error: Conținutul este protejat !!