A fost extinsă perioada maximă pentru care un zilier poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar şi pentru activităţile din domeniul viticol (maxim 180 de zile într-un an); perioada „standard” pentru care un zilier poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar este de 90 de zile într-un an calendaristic. Lista domeniilor...
Va supunem atenției un material elaborat de specialiștii DGRFP Brașov (publicat la data de 18.07.2018) - cu privire la regimul fiscal aplicabil veniturilor din activităţi cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri . Speram sa va fie de folos. IMPORTANT - CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL...
Cererea de înregistrare a contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate, a acordului de muncă sau a actului adiţional de modificare a prevederilor contractului colectiv de muncă sau acordului colectiv se înregistrează la registratura I.T.M. (judetean) şi va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente : ...
TICHETELE DE CREŞĂ - sunt bilete de valoare care se acordă lunar angajaţilor care nu beneficiază de concediul şi de indemnizaţia acordate pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap Tichetele de creşă pot fi utilizate numai...
PE site-ul oficial al MMPS, a fost puvblicat recent, un proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative(digitalizare). Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi transmise la adresa de e-mail: [email protected] , în termen de 10 zile calendaristice...
Inspectoratele Teritoriale de Muncă informează angajatorii și lucrătorii, că în Monitorul Oficial nr. 525 din 18 iunie 2020 a fost publicată Legea nr. 85 – pentru modificarea art. 260 alin (1) lit.i din Codul Muncii - TEXT INTEGRAL AICI. Conform acestei modificări, angajatorii care încalcă dispozițiile legale cu privire la...
Ministerului Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale a publicat o noua versiune a COR la sfarsitul lunii ianuarie. Iata mai jos cuprinsul noului Cod al Ocupatiilor din Romania. ATENTIE - COR A FOST ACTUALIZAT IN SEPTEMBRIE 2010 - CLICK AICI PENTRU VARIANTA ACTUALIZATA - GRUPA MAJORĂ 1 - Membri ai corpului legislativ...
Conform Ordonanței de urgență nr. 30/2020 - TEXT INTEGRAL AICI - care cuprinde măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului, au fost modificate OUG 158/2005 și Legea 399/2005, acte normative care conțin reglementări privind modul de acordare a concediilor și indemnizațiior de...
Aplicaţia de preluare online a registrului electronic este destinată angajatorilor, care efectuează online depuneri ale registrului în format electronic conform Hotărârii de Guvern nr. 500/2011 pe baza datelor de autentificare obtinute de la ITM. Aplicaţia este de tip web şi poate fi accesată utilizând un browser de internet. Se...
În ședința Guvernului din data de 23 mai 2019 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului de stimulare a angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară. În contextul în care în domeniul agricol trebuie atrasă forța de munca tânără, prin această...
Conform ANOFM - angajatorii pot accesa platforma aici.gov.ro în vederea decontării indemnizației prevăzută la Art. 1 alin. (4) din OUG nr. 132/2020 – reducere timp muncă. Documentele necesare angajatorilor pentru decontarea indemnizației prevăzută de Art. 1 alin (4) din OUG nr. 132/2020 au fost aprobate prin Ordinul Ministrului...
Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial, Partea I nr. 691 din 21 august 2019, a fost publicat OMFP nr. 2643/31.07.2019 - TEXT INTEGRAL AICI - pentru aprobarea procedurilor de anulare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora ce fac obiectul prevederilor...
Prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 52/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 52 din 25.01.2016, a fost aprobat calculatorul pentru deducerile personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la functia de bază începând cu luna ianuarie 2016. Prin venituri din salarii realizate începând cu luna ianuarie 2016...
Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) prezintă datele cu privire la situația contractelor de muncă suspendate (șomaj tehnic)/încetate, înregistrate la Inspecția Muncii: - Contracte individuale de muncă suspendate - 1.031.152 (1.027.824 ANTERIOR - crestere cu 3.328), din care: · 328.381 (322.037...
Avand in verere aparitia Hotărârii Guvernului Romaniei numarul 1091/10.12.2014 - pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată - text integral - publicata in Monitorul Oficial nr. 902/11.12.2014, ca si in luna iulie a acestui an, pana la 31.12.2014 (sau in 20 de zile dupa...
error: Conținutul este protejat !!