Sistemul TVA la încasare – info extins 2017 (persoane eligibile și neeligibile, situații aplicare, etc.)

0
415

Sistemul TVA la încasare constă în faptul că :

exigibilitatea TVA se amână până la data încasării contravalorii integrale/parţiale a livrării de bunuri/prestării de servicii, iar
dreptul de deducere a TVA este amânat până la data la care TVA aferentă bunurilor/serviciilor a fost plătită furnizorului/prestatorului .

Persoanele care sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare:

– persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316, care au sediul activităţii economice în România, care în anul precedent nu au aplicat sistemul TVA la încasare, a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei şi optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare .

Aceste persoane :

– aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depăşit plafonul, până la sfârşitul anului calendaristic în care au optat pentru aplicarea sistemului, cu condiţia ca la data exercitării opţiunii (data de 25 ianuarie inclusiv) să nu fi depăşit plafonul pentru anul în curs
– trebuie să depună la organele fiscale competente formularul 097 “Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare” din care să rezulte că optează pentru intrarea în sistem. Termen : 25 ianuarie inclusiv.

Atenţie : Se consideră că persoana impozabilă a optat în mod tacit pentru continuarea aplicării sistemului TVA la încasare, neavând obligaţia să depună notificarea, dacă în anul precedent a aplicat sistemul TVA la încasare şi cifra sa de afaceri nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei.

– persoanele impozabile, care au sediul activităţii economice în România care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 316 în cursul anului şi optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare.

Aceste persoane aplică sistemul TVA la încasare începând cu data înregistrării în scopuri de TVA şi trebuie să depună la organele fiscale competente formularul 097 “Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare” din care să rezulte că optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare din momentul înregistrării sale în scopuri de TVA .

Baza legala – art. 282 alin. (3) lit. a), lit. b) şi alin. (5), art. 324 alin. (12)

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Abonează-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este anuală şi este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii taxabile şi/sau scutite de TVA, precum şi a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform art. 275 şi 278, realizate în cursul anului calendaristic – art. 282 alin. (3) lit. a)

La determinarea cifrei de afaceri de 2.250.000 lei care serveşte drept referinţă pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei, prevăzută la art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, se au în vedere baza de impozitare înscrisă pe rândurile din decontul de taxă corespunzătoare operaţiunilor :

– taxabile
– scutite de TVA cu / fără drept de deducere
– operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate
– rândurile de regularizări aferente.

Nu sunt luate în calcul :

– sumele înscrise în rândurile din decont aferente unor câmpuri de date informative cum sunt facturile emise după inspecţia fiscală, informaţii privind TVA neexigibilă sau TVA nedeductibilă;
– livrările de bunuri/prestările de servicii realizate în perioada în care persoana impozabilă nu a avut un cod de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal în cazul :

* persoanelor impozabile care au aplicat regimul de scutire şi care se înregistrează în scopuri de TVA
* persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA este anulată din oficiu de către organele fiscale competente conform art. 316 alin. (11) lit. a)- e) şi h) din Codul fiscal şi ulterior sunt înregistrate conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal – pct. 26 (4) din norme

Încetarea aplicării sistemului TVA la încasare:

– persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi cifra de afaceri depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei;

Aceste persoane :
– aplică sistemul până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit.
– trebuie să depună la organele fiscale competente formularul 097 “Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare” din care să rezulte că plafonul a fost depăşit şi încetează aplicarea sistemuluiTVA la încasare .

Termen : până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depăşit plafonul.

În situaţia în care persoana impozabilă care depăşeşte plafonul nu depune notificarea, aceasta va fi radiată din oficiu de organele fiscale competente, începând cu data înscrisă în decizia de radiere, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare – art. 282 alin.(5), pct. 26(5) art. 324 alin. (14)

– persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi cifra de afaceri nu depăşeşte în cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei poate renunţa la aplicarea sistemului respectiv oricând în cursul anului.

Aceste persoane :
– trebuie să depună la organele fiscale competente formularul 097 “Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare” din care să rezulte că plafonul nu a fost depăşit şi încetează aplicarea sistemuluiTVA la încasare .

Termen : între data de 1 şi 25 ale lunii, cu excepţia primului an în care a optat pentru aplicarea sistemului.

Radierea persoanei respective din Registrul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare se operează de organele fiscale competente începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea – art. 282 alin.(5)

Formular/Notificare 097 – privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (model 2017) – click aici

Prevederi aplicabile în următoarele situaţii :

● Persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare şi al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) – e) şi h) din Codul fiscal:

* pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare, dar a căror exigibilitate de taxă intervine în perioada în care persoana impozabilă nu are un cod valabil de TVA trebuie să depună formularul 311 „Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit.g) sau lit.h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal” prin care declară TVA colectată care trebuie plătită – art. 324 alin. (10)

* pentru achiziţii efectuate de către persoane impozabile în perioada în care au aplicat sistemul TVA la încasare sau care au efectuat achiziţii de la persoane impozabile care aplicau sistemul TVA la încasare, pentru care deducerea TVA se exercită la momentul plăţii facturilor către furnizori, şi care sunt scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, TVA neachitată aferentă achiziţiilor respective efectuate înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se deduce în primul decont de TVA sau, într-un decont ulterior, dacă plata a fost efectuată în perioada în care nu a avut un cod valid de TVA – pct. 67 (13) din norme

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Abonează-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

● Persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare şi al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal:

* pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare, dar a căror exigibilitate de taxă intervine în perioada în care persoana impozabilă nu are un cod valabil de TVA trebuie să depună formularul 311 „Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit.g) sau lit.h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal” prin care declară TVA colectată care trebuie plătită – art. 324 alin. (11)

* pentru achiziţii efectuate de către persoane impozabile în perioada în care au aplicat sistemul TVA la încasare sau care au efectuat achiziţii de la persoane impozabile care aplicau sistemul TVA la încasare, pentru care deducerea taxei se exercită la momentul plăţii facturilor către furnizori, şi care sunt scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, TVA neachitată aferentă achiziţiilor respective efectuate înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se deduce, la data plăţii, în situaţia în care bunurile achiziţionate nu se aflau în stoc la data anulării înregistrării în scopuri de TVA.

Deducerea se realizează prin înscrierea sumelor deduse în formularul 307 „Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/ corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată” . Sumele respective se restituie de la bugetul de stat – pct. 67 (12) din norme

Persoanele care nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare:

● persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic ;
● persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România ;
● persoanele impozabile care în anul precedent au depăşit plafonul de 2.250.000 lei ;
● persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 316 în cursul anului şi care au depăşit plafonul de 2.250.000 lei în anul precedent sau în anul calendaristic în curs, calculat în funcţie de operaţiunile realizate în perioada în care respectiva persoană a avut un cod valabil de TVA – art. 282 alin. (4)

Sursa (cu multumiri) – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice – Argeş

Articolul precedentCasele de amanet pot aplica sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor?
Articolul următorCine NU ARE obligația depunerii formularului 600 în anul 2017 (info rapid) ?

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.