Declarații fiscale cu termen limită de depunere 25.05.2015 – util

0
225

La finele lunii MAI 2015, mai exact pana pe data de 25 mai 2015, trebuie depuse la unitățile teritoriale MFP/ANAF (ghișeu sau online), după caz, declarațiile fiscale precizate mai jos:

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, Formular 100 – Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1., anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.2. si contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4. Reglementare – OPANAF 3136/2013

ATENTIE – PDF-UL INTELIGENT PENTRU GENERAREA D 100 S-A MODIFICAT RECENT – CLICK AICI

Declaratia 104 – privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent – Persoanele juridice constituite între contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din C.F. – Reglementare – OPANAF 3136/2013.

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, Formular 112 (pentru luna precedentă) – Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente, instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului si orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor (art. 296۸3 lit. g), respectiv Contribuabilii prevăzuţi la art. 58 alin. (2) C.F. Reglementare – C.F. art. 296^19, OMFP 1045/2012.

ATENTIE – PDF-UL INTELIGENT PENTRU GENERAREA D 112 S-A MODIFICAT RECENT – CLICK AICI

Declaraţia privind veniturile realizate din România sau din străinătate, după caz, pentru fiecare categorie şi sursă de venit – D 200, D 201 – pentru anul trecut.

D 200 – Persoane fizice care au realizat, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor (fără arendare), venituri din activităţi agricole, din silvicultură şi piscicultură, câştiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, operaţiuni de vânzare -cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, câştigul/pierderea din orice alte operaţiuni de acest gen (C.F.art.83, OMEF 2371/07, OPANAF 24/2013).

D 201 – Contribuabilii care au realizat venituri din străinătate: profesii libere, activităţi comerciale, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinţei bunurilor, dividende, dobânzi, premii şi jocuri de noroc, câştiguri din transferul titlurilor de valoare, alte venituri din investiţii, pensii, precum şi alte venituri aflate în străinătate. Declaraţia se depune şi de către persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau lit. c), timp de 3 ani consecutivi. (C.F.art. 90 alin.(3) şi art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau lit. c). 7, OMEF 2371/07)

– Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe salarii şi venituri asimilate salariilor – F 230 – C.F.art.57 alin. (4), OPANAF 4018/2014

– Declaraţia privind venitul estimat / norma de venit Formular 220 pentru anul în curs – Contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior – C.F. art. 81 alin. (3), OPANAF 184/2013

– Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit – Formular 221 – pentru anul în curs – Contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole, conform C.F. art. 71 – C.F.art.74 alin.(2), OPANAF 530/2014.

Declaraţia privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale – Formular 223 – pentru anul în curs – Se depune de către asociatul desemnat prin contr. de asoc. şi se completează în cazul asoc. fără pers. jur., constituite între pers. fiz. care realiz. venituri din activ. indep. – comerciale şi prof. libere, inclusiv din activ. adiacente, venituri din activ. agricole pt. care venitul net anual se det. în sist. real pe baza contab. în partidă simplă, precum şi venituri din silvicultură şi piscicultură. Declaraţia se depune şi în cazul pers. fizice care obţin venituri dintr-o activ. desf. într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale (C.F.art.81 alin.(3), OPANAF 184/2013)

Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă, Formular 224 – Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România. Reglementare – C.F.art.60, alin. (2), OPANAF 52/2012.

Decontul de taxă pe valoarea adăugată, Formular 300 – Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 C.F. (lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz). Reglementare – C.F.art.156^2, alin. (1), OPANAF 1790/2012.

Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă, Formular 301 – Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune. Reglementare – C.F. art. 156^3, alin. (2), OPANAF 30/2011.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, Formular 307 – Persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din C.F.. Reglementare – OPANAF 2223/2013.

Declarația privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal, Formular 311 – Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA. Reglementare – OPANAF 2224/2013.

Declaraţia recapitulativa privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută, Formular 390 VIES – Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.. Reglementare – C.F.art. 156^4, OPANAF 3162/2011.

Declaraţia informativa privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.), Formular 394 – Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1). si pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile. Reglementare – OPANAF 3806/2013.

ATENTIE – OPANAF 4019/2014 – amanare declarare bonuri fiscale combustibil in D 394 (pana la 31.12.2016) – click aici

Notificarea pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, Formular 097 – Pers. impoz. care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei; pers impoz. care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare. Reglementare – OPANAF 3884/2013.

Notificare 097 – privind aplicarea sau încetarea aplicării sistemului tva la încasare (model 2015) – click aici

Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor, Formular 104 – Se depune de către persoanele juridice, constituite între contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din C.F.de către persoana responsabilă. Reglementare – OPANAF 1950/2012

Articolul precedentCe trebuie ținut lângă casa de marcat – după 08.05.2015 (documente obligatorii)
Articolul următorAnexă fisă de post pentru completare atribuții lucrător cu casa de marcat – model

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.