Contributii sociale datorate de Persoanele Fizice Autorizate, Intrepinderi Individuale, Intreprinderi Familiale, Profesii Libere – începând cu 1 iulie 2012

3
190

Va propunem in continuare o sinteza oficiala cu privire la contributiile sociale ce trebuie datorate de persoanele fizice autorizate, intrepinderi individuale, intreprinderi familiale, profesii libere – conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 296 (indice 19), art. 296 (indice 21)-296 (indice 26) – care începând cu 1 iulie 2012 sunt administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Categoriile mentionate (prevazute la art. 296 (indice 21) alin. (1) lit. a) – e) datoreaza contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate.

Contributia de asigurari sociale (CAS)

Baza lunara de calcul si cota datorata

Venitul DECLARAT (venitul pentru care doresc persoanele sa se asigure), care nu poate fi mai mic de 35% din câstigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat ( 741 lei) si nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câstig (10.585 lei)

Cota de contributie datorata este de – 31,3%

Cum se declara?

Declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul a contributiilor sociale se realizeaza prin depunerea la organul fiscal de domiciliu a unei declaratii privind venitul asigurat la sistemul public de pensiidetalii proiect D 600 aici. În baza acestei declaratii organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileste contributia sociala anual datorata si termenele de plata.

Cum se plateste?

Trimestrial, în 4 rate egale, pâna la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Cine NU datoreaza

– Contribuabilii al caror venit net anual, respectiv valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub 35% din câstigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat ( 35% x 2117 = 741 lei)
– Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii ca urmare a obtinerii de venituri salariale sau indemnizatii somaj
– Persoanele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate în sistemul public de pensii

Contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS)

Baza lunara de calcul si cota datorata

Venitul net anual REALIZAT exclusiv cheltuielile reprezentând contributii sociale (diferenta dintre totalul veniturilor încasate si cheltuielile efectuate în scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contributii sociale), sau valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportata la cele 12 luni ale anului, si nu poate fi mai mica decât un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.

Cota de contributie datorata este de – 5,5%

Modalitate de declarare si de plata

Plata contributiilor de asigurare sociale de sanatate se efectueaza anticipat, în cursul anului, cu regularizarea sumelor datorate anual.

Astfel, în baza declaratiei de venit estimat (Formular 220)/declaratiei de venit realizat (Formular 200)) organul fiscal emite decizie de impunere pentru plati anticipate în care stabileste contributia de asigurari sociale de sanatate datorata anticipat si termenele de plata.

GHIDUL ANAF – privind declararea şi plata contribuţiilor sociale de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi alte venituri – click aici

Plata se efectueaza trimestrial, în 4 rate egale, pâna la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Dupa încheierea anului fiscal, în baza declaratiei privind venitul realizat depusa de contribuabili (Formular 200), organul fiscal stabileste obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate prin decizia de impunere anuala regularizând sumele datorate cu titlu de plati anticipate.

Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilita prin decizia de impunere anuala se efectueaza în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei, iar sumele achitate în plus se compenseaza sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI.

IMPORTANT – La determinarea venitului anual baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate NU se iau în considerare pierderile fiscale anuale. În cazul celor care nu depun declaratie privind venitul realizat (de ex. persoanele impuse la norma de venit), contributiile de asigurari sociale platite trimestrial reprezinta plata finala în contul contributiei anuale datorate.

Categoriile mentionate datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din activitati independente indiferent de ce alte venituri mai realizeaza (salarii, pensii, cedarea folosintei bunurilor, etc.)

Sursa – DGFP Brasov

3 COMENTARII

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.