Constituirea garantiilor in cazul esalonarii la plata a oblogatiilor fiscale administrate de ANAF

2
230

Incepând cu 22 martie 2011 a intrat în vigoare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 – text integral – prin care a fost instituită posibilitatea acordării de înlesniri sub forma eşalonărilor la plată pentru obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) neachitate la termenele legale de plată.

Garanţiile se constituie de contribuabilii care solicită eşalonări la plată în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării acordului de principiu, şi pot consta în:

– mijloace băneşti consemnate pe numele contribuabilului la dispoziţia organului fiscal, la o unitate a Trezorerie Statului;
– scrisoare de garanţie bancară;
– instituirea sechestrului asigurătoriu asupra bunurilor proprietate a contribuabilului;
– încheierea unui contract de ipotecă sau gaj în favoarea organului fiscal competent pentru executarea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului pentru care există un acord de eşalonare la plată, având ca obiect bunuri proprietate a unei terţe persoane, libere de orice sarcini.

Conditii pentru aprobarea esalonarii la plata – modificari aduse de OUG 29/2011- click aici

Atenţie! – Pot forma obiect al garanţiilor constituite numai bunurile mobile care nu au durata normală de funcţionare expirată.

Bunurile ce constituie obiect al garanţiei prin încheierea unui contract de ipotecă sau gaj în favoarea organului fiscal competent pentru executarea obligaţiilor fiscale ale unui contribuabil nu pot să mai constituie obiect al unei garanţii pentru eşalonarea la plată a obligaţiilor unui alt contribuabil.

Garanţiile constituite trebuie să acopere sumele eşalonate la plată, dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, plus un procent de până la 40% din sumele eşalonate la plată, în funcţie de perioada de eşalonare la plată pentru eşalonări:

– de la 13 la 24 de luni, procentul este de 10%;
– de la 25 la 36 de luni, procentul este de 20%;
– de la 37 la 48 de luni, procentul este de 30%;
– de la 49 la 60 de luni, procentul este de 40%.

Garanţiile constituite sub forma mijloacelor băneşti consemnate pe numele contribuabilului la dispoziţia organului fiscal, la o unitate a Trezoreriei Statului şi a scrisorii de garanţie bancară trebuie să acopere sumele eşalonate la plată, precum şi dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată.

Perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară trebuie să fie cu cel puţin 3 luni mai mare decât scadenţa ultimei rate din eşalonarea la plată.

În situaţia în care bunurile sunt ipotecate/gajate în favoarea altor creditori, garanţiile constituite sub forma sechestrului asigurătoriu asupra bunurilor proprietate a contribuabilului trebuie să acopere valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul, precum şi sumele eşalonate la plată, dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, plus un procent de până la 40% din sumele eşalonate la plată, în funcţie de perioada de eşalonare la plată.

De reţinut! Pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată de până la 5.000 lei în cazul persoanelor fizice şi, respectiv 20.000 lei în cazul persoanelor juridice, nu este necesară constituirea de garanţii.

via – http://www.finantevalcea.ro/

2 COMENTARII

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.