Asociatiile de proprietari – depunerea situatiilor financiare anuale si alte obligatii

0
327

Depunerea situaţiilor financiare anuale

Asociaţiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilităţii în partidă simplă trebuie să depună la compartimentele specializate în sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de proprietari din cadrul consiliilor locale situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv, până la data de 1 martie pentru situaţia existentă la 31 decembrie şi până la data de 1 septembrie pentru situaţia existentă la 30 iunie.
Asociaţiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilităţii în partidă dublă trebuie să depună bilanţ contabil, conform prevederilor legale, în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Alte obligaţii

Asociaţiile de proprietari sunt scutite de la plata impozitului pe profit dacă veniturile obţinute din activităţi economice sunt sau urmează a fi utilizate pentru îmbunătăţirea utilităţilor şi a eficienţei clădirii, pentru întreţinerea şi repararea proprietăţii comune, conform art. 15 alin. (1) lit. h) din Codul Fiscal.
Dacă aceste venituri nu sunt utilizate în scopurile de mai sus asociaţiile de proprietari au următoarele obligaţii fiscale:
– să calculeze impozitul pe profitul realizat, conform evidenţelor, în cotă de 16% şi să-l vireze la bugetul de stat;
– să depună la organul fiscal competent, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului expirat, formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;
– să depună, până la data de 15 februarie inclusiv a anului următor formularul 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”;
– să plătească impozitul pe profit anual până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor anului expirat.

Sancţiuni

Se sancţionează cu amendă contravenţională de la 100 la 5.000 lei:
– nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală sau de menţiuni;
– neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege;
– neîndeplinirea obligaţiei de înscrie codul de înregistrare fiscală pe documentele emise;
– nerespectarea obligaţiilor privind completarea şi păstrarea fişelor fiscale.

Baza legală:
– Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490/.2007;
– HGR nr. 1.588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43/.2008;
– Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927/.2003; Art. 219 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941/.2003;
– OPANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de reţinere la sursă, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70/2008.

via – finantevalcea.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.